Pinatampok na civil-military operations, nangangahulugan ng mas marahas na kampanyang militar ng 31st IBPA

Ka Samuel Guerrero
CELSO MINGUEZ COMMAND, BHB-Sorsogon
13 Oktubre 2012
 

Pinatatampok ng 31st IBPA ang Civil Military Operations (CMO) upang linlangin ang mamamayan kasabay ng paglulunsad ng marahas na kampanyang militar sa mga liblib na baryo sa probinsya ng Sorsogon.

Bahagi nito ang ilang pakitang-taong aktibidad upang takpan ang pagiging berdugo ng AFP. Kaliwa’t kanan ang pagdalo ng 31st IBPA sa mga aktibidad ng ilang eskwelahan sa hayskul at kolehiyo para magrekrut ng sundalo. Ginagamit nitong pang-akit ang umano’y mataas na sweldo samantalang nagtitiis ang mga at karaniwang sundalo sa katiting na sahod at benepisyo dahil sa korapsyon ng matataas na opisyal militar tulad ni 31st IB Commanding Officer Lt. Col. Teodoro Toribio.Nagkukunwari ang 31st IBPA na itinataguyod nito ang ilang popular na isyu tulad ng paglaban sa climate change samantalang mga tauhan mismo ng AFP ang bayarang gwardya ng malalaking kumpanya ng pagmimina na sumisira sa kalikasan; sa isyu ng iligal na droga samantalang nasa loob mismo ng AFP-PNP ang mga sindikato sa droga; at sa isyu ng pagka-makabayan samantalang ang AFP ang ka-“balikatan” ng mapanghimasok na mga pwersang militar ng US na yumuyurak sa soberanya ng Pilipinas. Bahagi din ng CMO ang pagtatanim ng mga punongkahoy samantalang ang mga tsekpoynt ng PNP at AFP ang numero unong tumatanggap ng lagay mula sa malalaki’t mapaminsalang kumpanya ng pagtotroso.

Nagpapanggap din ang AFP na may malasakit ito sa kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng ilang feeding program, habang inilalagay nila sa panganib ang mga bata sa paggamit nila sa mga day care center at eskwelahan bilang baraks. Tahasan itong paglabag sa karapatan ng mga bata.

Kasabay ng mapanlinlang na CMO, ipinangangalandakan ng 31st IBPA ang mga islogan na ito ay “kampeon ng kapayapaan at karapatang pantao” habang tinatarget ng teroristang karahasan nito ang di armadong populasyon.

Marami ang kaso ng mga pagdukot, pananakit at pamamaslang sa mga sibilyan at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Tampok ang kaso ng pagdukot at pambubugbog ng mga sundalo sa magsasakang si Nilo Garalde sa bayan ng Matnog at ang pagpaslang kay Jovic Estrellado sa bayan ng Gubat, na pilit na pinagtatakpan ng mga tagapagsalita ng 9th ID ng buhul-bhol na mga kasinungalingan.


Ang pagpapatampok ng CMO at saywar ng 31st IBPA ay laging kakambal ng malawakan at marahas na kampanyang militar, alinsunod sa kontrarebolusyonaryong Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino.

Ang mamamayang Sorsoganon ay hindi magpapalinlang sa mga pakanang ito ng tropang 31st IBPA. Tulad ng pagbigo ng mga Sorsoganon sa Oplan Bantay Laya, tiyak na sama-sama silang kikilos upang biguin ang Oplan Bayanihan.