Sibilyan ang maling inaresto ng AFP, tinagurian at inuusig na lider ng NDFP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 11, 2012

Original Statement:

AFP mistakenly arrests civilian, labels and persecutes him as NDFP leader


Tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa iligal na pag-aresto kay Rolly M. Panesa batay sa maling pagkakakilanlan at sa paglabag sa kanyang kalayaang sibil, sa maling pagtukoy sa kanya na isa sa mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan at sa pagsasampa ng gawa-gawang kasong rebelyon para pagtakpan ang kapalpakan nito.

Bandang 11:30 n.g. noong Oktubre 5, dinukot ng magkasanib na yunit ng 2nd ID ng AFP, ahensya sa paniktik ng militar at iba't ibang yunit ng AFP at Philippine National Police (PNP) si Panesa kasama ang kanyang asawang si Maritez Chioco, ang anak nilang Si Conierey at asawa nito sa harap ng Ministop convenience store sa panulukan ng Aurora Boulevard at Anonas St. sa Quezon City.

Kinapanayam siya ng mga abugado ng National Union of People's Lawyers (NUPL), nagpakilala si Panesa, 48-taong gulang, na gwardya ng Megaforce Security na nakatalaga sa ACP Compound sa Eastwood, Quezon City. Nakatira siya sa F. Castillo St., Project 4, Q.C. Ayon kay Panesa, wala siyang alam na anumang kaso o mandameyento de aresto laban sa kanya.

"Para pagtakpan ang malaking pagkakamali, pinalabas ni Maj. Gen Alan Luga, kumander ng Southern Luzon Command ng AFP, sa isang pahayag, na si Panesa ay si 'Benjamin Mendoza' na kanyang tinukoy na isang lider ng rebolusyonaryong kilusan sa Southern Tagalog. Sinampahan si Panesa ng kasong rebelyon," anang PKP.

Nakatanggap din ng mga ulat ang Kawanihan sa Impormasyon ng PKP sa Soutern Tagalog Regional Committee na ang tinutukoy na konsultant ng NDFP na si Benjamin Mendoza ay patuloy na gumagampan ng kanyang mga responsibilidad at tungkulin sa NDFP, laluna sa usapang pangkapayapaan.

"Binabatikos ng PKP ang AFP sa iligal na pag-aresto kay Panesa at nagpapahayag ng suporta para siya'y kagyat na palayain at bigyan ng danyos sa malalang inhustisya at paglabag sa mga karapatan niya at ng kanyang pamilya. Ibayong sinusuportahan ng PKP ang hiling niyang iatras ang lahat na mga gawa-gawang kasong ipinaratang sa kanya."

Ayon pa sa PKP, ang kapalpakan ng militar kaugnay kay Panesa ay naglalantad muli sa lubusang pagbalewala ng rehimeng Aquino sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at sa kawalan ng seryosong intensyon nitong respetuhin ang iba pang umiiral na kasunduan at tumalima sa mga obligasyon nito," anang PKP. "Ibayong nagpapatingkad ito sa patuloy na pagdetine ng kulang-kulang sa isang dosenang mga konsultant ng NDFP kabilang sina Alan Jazmines, Tirso Alcantara, Renante Gamara, Eduardo Serrano, Eduardo Sarmiento at Jaime Soledad, na marami'y inaresto sa ilalim ng rehimeng Arroyo.