Tumitindi ang militarisasyon sa North Cotabato at Davao del Sur

Macario Dilaab
Mt. Alip Command (NPA Front 72 – FarSouth Mindanao)

Oktubre 25, 2012

Walong araw na isinagawa ang malawakang operasyong militar sa bulubunduking mga barangay ng mga bayan ng Makilala, North Cotabato at Magsaysay, Davao del Sur. Ito ay naganap noong Oktubre 15 hanggang Oktubre 22, at ipinatupad ng pinagsanib na mga pwersa ng 57th IB at 39th IB ng AFP, at PNP-SAF. Ang operasyon ay karugtong pang reaksyon sa ginawang mga pagpaparusa ng rebolusyonaryong kilusan sa mandarambong na mga element ng PNP traffic division sa Makilala noong Agosto 30, at sa dayuhang agribisnes na Dole-Stanfilco sa nasabi ring bayan noong Setyembre 10.Sinalubong ito ng atritibong aksyon ng mga Pulang mandirigma. Noong Oktubre 18, isang tim ng mga Pulang mandirigma ng Mt. Alip Command – Front 72 ang humaras sa isang kolum ng tropang nag-ooperasyon. May sundalong malubhang nasugatan sa nasabing aksyon.

Ibinaling ng mga pasista sa mga mamamayan ang kanilang natamong kabiguan sa pagtatanggol ng interes ng dayuhang kompanya na Dole-Stanfilco. Ilang mga insidente ng karahasan at pang-aabusong ginawa ng mga pasista noong nakaraang operasyon ang inirereklamo ng mga sibilyan. Ilan sa mga ito ang sumusunod:

(1)    Oktubre 16, isang rubber tapper na si Nestor Alod, residente ng Brgy. Cabilao, ang nangongolekta ng kaplam sa eryang pinagtatappingan ng madatnan ng mga sundalo. Pinagbintangan siya ng mga pasista na magnanakaw ng kaplam. Piniringan ang kanyang mga mata at tinutukan siya ng kutsilyo.

(2)    Oktubre 17, sampung magsasakang nagbabayanihan sa isang sakahan sa Sityo Kapatagan, Brgy. Luayon ang tinakot at pinagbantaan ng mga sundalo. Pinigilan silang umuwi ngunit hindi naman pinayagang matulog sa kanilang kubo sa sakahan.

(3)    Oktubre 20, inapak-apakan ng sundalo ang paa ni Junjun Pescadero, isang magsasaka, habang siya’y kinakausap at pinagbabantaan. Ito ay nangyari sa Quarry, Sityo Kapatagan sakop ng Brgy. Luayon.

(4)    Oktubre 21, pilit na pinagpapahalik ng mga sundalo ang mag-asawang Ginoo at Ginang Sebio, taga-Brgy. Cabilao, para daw patutunayang sila’y magkabiyak.

(5)    Ilan pang dagdag na mga pangyayari ay ang panunutok ng baril ng mga sundalo at pangungumpiska ng mga SIM pack sa mga residente ng Kapatagan, Brgy. Luayon na nakilala lamang na sina Jing at Sadam. Mga buko naman ang pinagdiskitahang nakawin ng mga pasista sa niyogang pag-aari ng magsasakang si Felipe Pamugas sa nasabi ring lugar. Habang sa Sityo Tinago ng nasabing barangay, isang pamilya ang lubhang natakot sa mga sundalo nang walang kadahi-dahila’y pinaligiran ng mga ito ang kanilang pamamahay.

Ang tumitinding paniniil ng mga elemento ng AFP at PNP sa mga magsasaka tulad ng mga nabanggit ay lubos na nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Nahahadlangan ang takbo ng kanilang pang-ekonomiyang mga aktibidad, at napipigilan ang kanilang malayang pagkilos at pamumuhay. Ito ang litaw na anyo ng mapanlinlang na Oplan Bayanihan ni Pnoy na tinatabingan ng pakanang “kapayapaan at kaunlaran”. Pinatutunayan ng ganitong mga kaganapan ang walang tigil na pagyuyurak ng AFP sa mga pantaong karapatan ng mga sibilyan at lumalalang pagpapabaya at pagtalikod ng GPH sa CARHRIHL.