Tungkol sa bulaang balita ng pagkadakip sa kalihim ng Partido sa Timog Katagalugan


Partido Komunista ng Pilipinas
Timog Katagalugan
Oktubre 14, 2010

Noong isang linggo, buong-paghahambog na ibinalita ni Col Generoso L. Bolina, spokesperson ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng AFP, na nadakip nila ang isang “Benjamin Mendoza”, na diumano'y may alyas na “Ka Lorens/Dave/Ivan” at tatlo pa nitong kasamahan. Para lalo pang palakihin at palitawing kagulat-gulat ang balita at magpasabog ng bomba, naglubid pa si Colenel Bolina ng pantastikong kwento na ang nadakip nila ay walang iba kundi ang kalihim ng Partido sa rehiyon at isa pang kagawad ng komiteng tagapagpaganap ng Partido sa TK ang kanilang nadakip.

Ilang araw pagkalipas, nakumpirma na ang “Benjamin Mendoza” na nasa kamay ng 2nd ID ay isang karaniwang sibilyang nagngangalang si Rolly M. Panesa, isang ordinaryong empleyado ng Megaforce Security at nagtatrabaho sa ACP Compound in Eastwood, Quezon City. Dinakip siya kasama ang kanyang asawang si Maritez Chioco, at ang anak nilang si Conierey at asawa nito noong gabi ng Oktubre 5 sa tapat ng tindahang Ministop sa panulukan ng Aurora Blvd. at Anonas St. Pawang naninirahan sila sa F. Castillo St., Project 4, QC.

Sinadya ng SOLCOM ang kuryenteng pagbabalita upang magsilbi sa kanilang say-ops at binubuong kwento na "bilang na ang araw ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon." Nais ng mga upisyal ng SOLCOM na paghati-hatian ang reward money na nakapatong sa ulo ng mga lider ng Partido sa rehiyon sa pamamagitan ng hokus-pokus na kwento. Sa desperasyon ng SOLCOM, nais nilang paniwalain ang mga sarili sa sariling mga nilubid na kwento.

Nasa nagdidiliryong isip nina Col. Bolina at MGen Ruga na mapupuksa na nga ang Partido at rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Nais ng SOLCOM na maghasik ng ligalig at demoralisasyon sa hanay ng Partido at kilusan sa rehiyon at nag-iilusyon sila na sa pamamagitan ng paglalabas ng kuryenteng pagbabalita ay mangyayari ang kanilang hinahangad na senaryo.

Nag-iilusyon din ang AFP at rehimeng Aquino, na sa pamamagitan ng pagtarget sa mga personahe ng kilusan ay magagapi ang rebolusyon. Inaakala ng mga reaksyonaryo na ang buhay ng Partido at kilusan ay nakasandig lamang sa iilang namumuno. Ganito ang linya ng pag-iisip ng lahat ng kontra-rebolusyonaryo.

Ang rebolusyon ay isang pangmasang kilusan at ang Partido na namumuno sa rebolusyon ay malalim na nakaugat sa masang inaapi't pinagsasamantalahan. Ang mga layunin at mithiin ng rebolusyon ay malalim na nakaugnay sa ugat ng kahirapan at saligang mga suliranin ng lipunan. Hanggat hindi nalulutas ang mga ugat ng kahirapan at pagsasamantala sa lipunang Pilipino, patuloy na uusbong ang mga kilusang naghahangad ng panlipunang pagbabago at patuloy na maghahanap ang masa ng rebolusyonaryong solusyon sa kanilang abang kalagayan.

Higit kailanman, matatag ang loob at higit na nagpupunyagi ang bawat bahagi ng rebolusyonaryong kilusan at Partido sa rehiyon na sumulong tungo sa isang malaking igpaw ng digmang bayan sa susunod na lima hanggang sampung taon. At sa pagsapit ng panahong ito, kakainin ng SOLCOM ang lahat ng kanilang nilubid na deklarasyon.

Nananawagan ang Partido sa Timog Katagalugan sa lahat ng rebolusyonaryong mamamayan na ibayong magpalawak, patatagin ang hanay at paigtingin ang mga rebolusyonaryong pakikibaka sa kanayunan at kalunsuran.

Inaatasan ng KRTK ang hukbong bayan na magpunyagi sa pagpapalakas at patuloy na bigwasan ang palalong kaaway ng mga anihilatibo at atritibong patama sa ulo at katawan. Ilunsad ang paparaming mga taktikal na opensiba upang parusahan ang mga sagad-sa-butong kaaway ng mamamayan.

Mabuhay ang Partido at rebolusyon!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!