Walang-puknat na pagpatay sa mga bata ng rehimeng Aquino, kinundena ng NDFP


Coni K. Ledesma
Special Office for the Protection of Children
National Democratic Front of the Philippines
Oct 25, 2012

Original Statement:

NDFP condemns unabated killings of children by Aquino Regime


Mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang rehimen ni Benigno Aquino sa walang-puknat na pagpatay sa mga bata sa pagsusulong nito ng antinasyunal at anti-mamamayang patakaran ng neoliberal na globalisasyong dikta ng US, katuwang ng Oplan Bayanihang planong kontra-insurhensyang dinisenyo ng US.

Muli itong ipinamalas sa pagmasaker sa pamilya ni Daguil Capion noong Oktubre 18, 2012 sa Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur na pumatay sa kanyang buntis na asawang si Juvi; dalawa niyang anak na sina Jorge o Pap, 13 taong gulang at Jan-Jan, 7 taong gulang; at sumugat din kay Becky, limang taong gulang.

Ang pagpatay ay kagagawan ng mga sundalo ng 27th Infantry Battalion (IB) ng Philippine Army (PA) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pamumuno ni Lt. Col. Noel Alexis Bravo.

Lider ng tribung B'laan si Daguil Capion. Siya at si Juvi ay kasapi ng Kalgad, isang organisasyong Lumad na militanteng tumututol sa pagmimina ng Sagittarius Mines Inc. (SMI), isang kumpanyang multinasyunal na may malaking pamumuhunan mula sa Xstrata plc, isang kumpanyang Swiss na nakabase sa United Kingdom, at Indophil Resources, isa namang kumpanyang Australian.

Ilang araw lamang pagkatapos, habang patungo sina Becky at isa pang batang si Ressa Piang, 11 taong gulang na nakaligtas na saksi sa masaker, sa pakikipagkita makikipagkita kay Bishop Dinualdo ng Marbel, South Cotabato, hinarang sila ni Josephine Malid ng Tribal Foundation, isang NGO na suportado ng SMI, at isinakay sa sasakyang pag-aari ng SMI patungong upisina ng Department of Social Welfare ang Development (DSWD) sa Kiblawan, Davao del Sur. Napaulat na ang dalawang bata ay inilipat na sa Social Action Center ng Archdiocese ng Marbel pagkatapos iprotesta ng lola ng mga bata.

Lubos na nakita ang sabwatan ng rehimeng Aquino at ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina sa pandarambong sa yamang mineral ng bansa, pagwasak sa kapaligiran, pagpatay sa mga lider ng Tribung Lumad, at pwersahang pagpapalikas mula sa kanilang lupang ninuno ng komunidad ng mga katutubo, na bumibiktima kapwa ng mga matatanda at mga bata.

Sa Bukidnon, nagbuo pa sila isang grupong paramilitar na kaanib ng Civilian Active Auxiliary (CAA) ng 8th Infantry Battalion, PA, AFP na tinaguriang New Indigenous People's Army for Reform (NIPAR) na pinamumunuan ni Butsoy Salusad. ANg NIPAR ang may pananagutan sa pagpatay sa ilang lider ng Lumad, sa pwersahang ebakwasyon ng mga komunidad ng katutubo, ng pag-hostage ng asawa ni Sitoy Manlus-ag at apat pang bata (na may edad na 9, 6, 4 at siyam na buwan) simula noong Oktibre 7, 2012, sa layong hikayatin siya at ang kanyang pamilya diumano, na pabalikin sa kanilang barangay at suportahan ang "mabubuting nagawa" ng mga operasyon sa pagmimina, pagtotroso at plantasyon ng mga dayuhan at kumprador na kumpanya sa Bukidnon.

Pinananagot ng NDFP ang rehimeng Aquino sa walang-awat na pagpatay sa mga bata sa proseso ng paglabag sa panlipunan, pang-ekonomya at pangkulturang karapatan ng mamamayan. Dapat ilantad ang tunay na kulay ng papet, brutal, tiwali at sinungaling na rehimeng ito bukod pa sa malalaking paglabag nito sa mga karapatan ng mga bata.

Para sa:
National Democratic Front of the Philippines:
Ms. CONI K. LEDESMA, Head
Special Office for the Protection of Children
Approved by:
NDFP Negotiating Panel
NDFP Human Rights Committee