NPA Seizes Four Arms in Valencia City, Bukidnon

Ka. Mamerto Bagani
Mt. Kitanglad Sub-Regional Command, NPA-North Central Mindanao
November 17, 2012

November 15, at around 6 :30 in the morning— A platoon of the New People’s Army successfully raided the residence of a heinous  criminal leader and active asset of the Armed Forces of the Philippines in Sityo Kibalaog, Brgy. Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Conrado Zulita was killed in the incident.  The NPA unit seized one garand rifle, a carbine, a .45 pistol, a .38 revolver, three rifle grenades, bullets, clips and magazines.Zulita’s group has long been detested by the people. He masterminded a string of murder and robbery cases in Lilingayon since August 2002. Several murder victims were his former cohorts who opted to quit from his group.  Not even a single family member of his victims dared to file charges in the reactionary state for fearing his threats and violent reprisal.

The said group is also notorious in cattle rustling, planting and selling of marijuana, harassment, and abusing physically those opposed to his local political patron. His house stands as a barracks with six armed men always on guard and with surrounding fortifications. They also set up illegally a boom across the road and do searches and inspection on the people and vehicles passing, usurping barangay authority in order to bottle up his political opponents and suspicious looking outsiders. He poses like an unchallenged local tyrant ruling self-assuredly in the locality since he is the point man of City Mayor Catarata and enjoys the latter’s full backing, as well as some members of the local police, and the 8th Infantry Battalion.

Aside from the anti-people deeds of Zulita, his is likewise active in pursuing the revolutionary movement.  Last July 2012, he and his men led the operating troops of the 8th IB to assault the NPA unit doing its political work in Lilingayon that time.

The families of Zulita’s victims have long been crying for justice for the lives of their loved ones and for the indemnification of their lost properties. Also, the residents have been clamoring for the end of the evils and terror brought by the group.

Nurturing bandit groups is fast becoming a practice among the anti-people politicians and military officials in Bukidnon in order to prop up their personal and political ambitions. Zulita’s group is just one of the many counter-revolutionary bandit groups like the Delamance’s and the NIPAR of Butsoy Salusad cuddled by the local ruling classes sowing terrorism in the locality.

It is only through the joint effort of the people and their genuine army, the New People’s Army, that we can gradually implement revolutionary steps of dismantling these groups and for the people to settle scores with those who have blood debts. But it is only through the victory of the democratic revolution and the establishment of the people’s true government that we can achieve genuine justice and equality for all the oppressed and exploited.  ###

________________________


4 ka Armas Nasakmit sa NPA sa Valencia City, Bukidnon


Nobyembre 15, mga alas 6:30 sa buntag— Malampusong gireyd sa usa ka platun sa New People's Army ang pinuy-anan sa mangtas nga lider-kriminal, ug aktibong asset sa AFP sa Sityo Kibalaog, Brgy. Lilingayon, Valencia City, Bukidnon. Patay sa maong panghitabo si Conrado Zulita ug nasakmit ang usa ka Garand, usa ka Carbine, usa ka .45 nga pistola, usa ka .38 nga rebolber, tulo ka rifle grenade, mga buhing bala, mga clip ug mga magasin.

Dugay nang gikasilagan ang grupo ni Zulita. Siya ang utok sa daghang mga kaso sa murder-dala-tulis sa Lilingayon sukad pa niadtong Agosto, 2002. Ang ubang mga gipatay, membro sa iyang kaugalingong pundok nga mibiya na sa ilang  grupo.  Walay bisan usa ka pamilya sa iyang mga nabiktima ang nakapasaka og kaso sa reaksyonaryong estado tungod sa kahadlok sa iyang pagbahad.

Gikaintapan  usab ang maong grupo sa pagpangawat og mga kahayupan, pagpananom ug pagpamaligya’g marijuana, pagpanghasi, ug pagpangulata sa mga kaatbang sa pulitika sa iyang gidapigan. Susama na sa barracks ang panimalay niini nga gipalibutan sa paril ug kanunay’ng gigwardyahan sa unom ka armadong bata-bata. Nagmontar usab sila og boom sa dalan ug ga-tseking sa mga molabay’ng tao ug sakyanan bisan walay pagtugot sa barangay aron lisud-lisuron ang mga nagalabay nga baryuhanon nga kontra-partido niya ug ubang mga dayo. Daw hari  ug wala siyay gikahadlukan sa iyang barangay tungod kay gipaluyuhan ug saligando siya ni Mayor Catarata, pulis, ug sa 8th IB.

Gawas sa mga anti-katawhan nga binuhatan ni Zulita, aktibo siya nga nanggukod sa rebolusyonaryong kalihokan.  Kaniadtong Hulyo 2012, siya ug ang iyang mga tawo ang naggiya sa militar nga sakop sa 8th IB aron reydon ang yunit sa NPA nga naa sa Lilingayon niadtong panahona.

Dugay na nga gipangayo sa pamilya sa mga biktima ni Zulita ang hustisya alang sa kinabuhi sa ilang mga minahal ug bayad sa ilang mga kabtangan. Dugay na usab nga gisinggit sa mga lumulupyo sa maong dapit ang pagtapos na sa kadautan ug  pagpanghasi sa maong grupo.

Nahimo nang gawi sa mga anti-katawhan nga mga pulitiko ug sa mga kadagkuan sa militar sa Bukidnon ang pag-amoma sa mga bandidong grupo alang sa ilang personal ug pamulitika nga katuyuan. Usa lang ang grupong Zulita nga mahan-ay sa mga kontra-rebolusyonaryong grupong bandido sama sa grupong Delamance ug NIPAR ni Butsoy Salusad nga gialimahan sa lokal nga nagharing hut-ong nga nagasabwag og terorismo sa lokalidad.

Pinaagi lang sa pagtinabangay sa katawhan ug sa ilang tinuod nga hukbo, ang New People's Army nga anam-anam nga mapatuman ang  rebolusyonaryong lakang sa pagbungkag niini nga mga grupo ug mapaningil sa katawhan ang mga dunay utang-nga-dugo. Apan pinaagi lang sa pagpadaug sa demokratikong rebolusyon ug sa pagpabarug sa tinuod nga gubyerno sa katawhan mamahimong makab-ot ang tinuod nga hustisya ug kaangayan sa tanang dinaugdaug ug pinahimuslan.  ###