NPA to dismantle Dazas' private army, anti-people projects in Northern Samar

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Nob. 20, 2012


The National Democratic Front-Eastern Visayas today said orders have been issued to all units under the Rodante Urtal Command of the New People's Army in Northern Samar to dismantle the Dazas' private army as well as their anti-people projects. “Cong. Raul Daza and his son, Northern Samar Gov. Paul Daza, are rabid supporters of the Aquino regime's Oplan Bayanihan to consolidate their political power,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “Gov. Daza, who also chairs the Regional Peace and Order Council, has been pushing for the setting up of Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs) in support of “counterinsurgency.” Moreover, the NPA has found the BPATs in Northern Samar to be actually a front for the Dazas' private army in recruiting goons for the 2013 elections. Even the local government units in the province also balk at setting up BPATs—about 400-strong already with more to be added—because they are obliged to spend for these though there are barangay tanods (village watchmen) and the paramilitary CAFGU doing the same functions.”


The NDF-EV spokesperson added the Dazas also received a total of PhP225 million, with PhP100million more due in 2013, from the Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) project of the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process. “The PAMANA-funded projects, such as the PhP30 million Mondragon-Silvino Lobos road, are merely cash cows for the Dazas as well as part of “counterinsurgency” especially in covering up human rights violations and the militarization of various areas under Oplan Bayanihan. There are already criticisms against PAMANA because it is merely duplicating the services of other government agencies; its real role is to apply the cosmetics of “peace and development” to vicious military operations under Oplan Bayanihan.”

Fr. Salas also said the Dazas lead the provincial government in supporting the 8th Infantry Division through funding the Local Social Integration Program, which gives monetary rewards for any NPA member who surrenders. “The Dazas and the 8th ID show their contempt for the people by calling on the NPA to give up the armed struggle and participate in the LSIP. They feign to dangle rewards and livelihoods worth a few thousand pesos, which in the end still results in a lifetime of poverty. Needless to say, the Dazas and the 8th ID have utterly failed, while the NPA and the peasant masses persevere in the just cause of the revolutionary struggle and believe the root causes of the civil war must be addressed.”

The NDF-EV spokesperson said the NPA is already acting to dismantle the BPATs and the Dazas' anti-people projects. “The NPA is in the process of disarming the Dazas' goons and advising them not to allow themselves to be used by the oppressors and exploiters of the people. The NPA is also meeting with the peasant associations and the organs of political power in the countryside to discuss the Dazas' anti-people projects and how to oppose and dismantle these. Dismantling the Dazas' goons and their anti-people projects must be done to stop the Dazas' reactionary violence, official corruption and counterrevolutionary support of Oplan Bayanihan.”#

_____


Bubungkagon han NPA an private army ngan an mga kontra-katawhan nga proyekto han mga Daza ha Northern Samar


Ginsering yana han National Democratic Front-Eastern Visayas nga ginpalusad na an mando ha ngatanan nga yunit han Rodante Urtal Command han New People's Army ha Northern Samar nga bungkagon an private army han mga Daza sugad man an ira mga kontra-katawhan nga proyekto. “Hi Cong. Raul Daza ngan an iya anak nga hi Gov. Paul Daza han Northern Samar in mga lanong nga nasuporta ha Oplan Bayanihan han rehimen Aquino agud mapadig-on an ira pampulitika nga poder,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago Salas. “Hi Gov Daza nga amo gihap an hepe han Regional Peace and Order Council maiha na nga nagdidinuso hin pagtukod han Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs) komo suporta ha “kontra-insurhensiya.” Dugang pa, nadiskubre han NPA nga an BPATs ha Northern Samar ha kamatuoran usa nga prente para ha private army han mga Daza agud makarekluta hin mga goons para ha 2013 nga piniliay. Bisan an lokal nga yunit panggobyernuhan ha probinsya nareklamo gihap ha pagtukura han BPATs—maabot na ha 400 an kadamuon hini ngan madudugangan pa—tungod kay obligado hira nga gastusan ini bisan kun mayda na mga tanod han barangay ngan an paramilitar nga CAFGU nga naghihimo han kapareho nga buruhaton.”

Gindugang pa han tagapagyakan han NDF-EV nga nakakarawat an mga Daza hin kabug-osan nga kantidad hin PhPP225 milyon, nga may PhP100 milyon pa nga kadugangan ha 2013, para ha proyekto nga Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) han Office of the Presidential Adviser on the Peace Process. “An mga proyekto nga ginpondohan han PAMANA, sugad han PhP30 milyon nga dalan ha Mondragon-Silvino Lobos, mga yano la nga gatasan para ha mga Daza sugad man kaparte han “kontra-insurhensiya” nga nagtutumuyo nga tahuban an mga panalapas han tawhanon nga katungod ngan militarisasyon ha magkadurudilain nga lugar ilarum han Oplan Bayanihan. Damo na an mga suson kontra ha PAMANA tungod kay gin-uutro la hini an mga serbisyo han iba pa nga ahensiya han gobyerno; an tinuod nga papel hini amo an paghatag hin kosmetiko nga tahub nga “kamurayawan ngan kauswagan” ha makarimadima nga mga operasyon militar ilarum han Oplan Bayanihan.”

Ginsering pa ni Fr. Salas nga ginpapamunuan han mga Daza an probinsyal nga gobyerno ha pagsuporta ha 8th Infantry Division pinaagi han pagpondo ha Local Social Integration Program, nga naghahatag hin pahalipay nga kwarta ha bisan hin-o nga myembro han NPA nga nasurender. “Ginpapakita han mga Daza ngan han 8th ID an ira pagtamas-tamas ha katawhan pinaagi ha panawagan ha NPA nga bul-iwan na an armado nga pakigbisog ngan magpartisipar ha LSIP. Kuntaloy naghahatag hira hin mga pahalipay ngan pakabuhi nga nakantidad hin pira la ka-yukot ka pisos, nga ha katapos-tapusan magreresulta la gihapon ha bug-os nga kinabuhi nga kakablasan. Bisan kun diri na igyakan, klaro nga pakyas an mga Daza ngan an 8th ID, samtang nagpapadayon an NPA ngan an masa han parag-uma ha makatadungan nga kawsa han rebolusyonaryo nga pakigbisog ngan natuo nga kinahanglan tagdon an mga gamot nga hinungdan han gerra sibil.”

Ginsering han tagapagyakan han NDF-EV nga nagios na an NPA agud bungkagon an BPAT's ngan an kontra-katawhan nga proyekto han mga Daza. “Aada an NPA ha proseso han pagdis-arma ha mga goons han mga Daza ngan ginsasagdunan hira nga diri magpagamit ha mga magtiyupion ngan magtalumpiguson ha katawhan. Nakikighampang gihap an NPA ha mga asosasyon han parag-uma ngan mga organo han pampulitika nga poder ha kabaryuhan agud talakayon an mga kontra-katawhan nga proyekto ngan kun tiunan-o ini aatuhan ngan bubungkagon. Kinahanglan mabungkag an mga goons han mga Daza ngan an ira mga kontra-katawhan nga proyekto agud maundang na an reaksyunaryo nga kamadarahug, opisyal nga korapsyon ngan kontra-rebolusyunaryo nga suporta ha Oplan Bayanihan han mga Daza.”#


-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

NDF-EV Media Office
Email: ndfevis@gmail.com, ndf_ev@yahoo.com
Blog: http://evsirang.blogspot.com
Connect also to NDF-EV through Facebook:
https://www.facebook.com/ndf.easternvisayas