Tangkang pagkubkob ng 31st IB, binigo ng BHB


Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - BHB-Sorsogon
Nobyembre 13, 2012

MAGITING na nakapanlaban at nakapanaig ang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa tangkang pagkubkob sa kanila ng mga reaksyunaryong tropang militar sa Barangay Marinas, Sorsogon City noong mag-uumaga ng Nobyembre 7, 2012. Maagap na dumepensa ang pitong (7) gerilya laban sa mga tropa ng 31st IB Philippine Army at ligtas na nakaatras mula sa pinaglabanan.

Upang pagtakpan ang kabiguan ng naturang strike operation, pinalalabas ng 31st IB na may mga nasugatan daw sa mga gerilya ng BHB. Ang totoo, ang sibilyang si Raffy Gitomo ang tinamaan sa walang pakundangang pagpapaputok ng mga pasistang sundalo.

Lagi na lamang sibilyan ang pinagbabalingan ng mga sundalo kapag nabibigo sila sa kanilang mga operasyon. Sa tinaguriang pursuit operation ng 31st IB matapos ang labanan, dinumog ng mga pasista ang ilang barangay na karatig ng pinangyarihan at sinindak nila ang mga taumbaryo. Noong Nobyembre 9, sapilitang pinasok ng mga sundalo ang pamamahay ni Gng. Cynthia Enconado sa Barangay Sangat, Gubat, Sorsogon at tinakot ang kanyang mag-anak.

Hinahamon namin ang kumander ng 31st IB na si Lt. Col. Teody Toribio na manduhan ang kanyang mga tauhan na kami ang kanilang kalabanin at huwag ang mga sibilyang walang kalaban-laban. Ang tatapang ninyo sa sibilyan, duwag naman kayo sa tunay na labanan.