74th IBPA, nilabag ang sariling deklarasyon ng SOMO sa Quezon

Armine de Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
December 23, 2012

*Lima katao, inaresto ng mga ito at tinortyur sa Bondoc Peninsula, Quezon!
Kaagad na palayain ang 5 inaresto!
Panagutin ang mga opisyal at kawal ng 74th IBPA!*

Muli na namang ipinakita ng mersenaryong Armed Forces of the Philippines ang kawalang katotohanan sa mga pahayag at unilateral na deklarasyon nito kaugnay sa diumano'y suspension of military operation (SOMO) mula Disyembre 16, 2012 hanggang Enero 6, 2013.Gabi ng ika-21 ng Disyembre, inaresto nito ang lima kataong sakay ng isang sasakyan na sina Erwin Quedor ng Vista Hermosa, Macalelon, Grego Guevara ng Bgy Camplora, San Andres, Eleceo Lopez ng DJV, San Francisco at ang dalawa pang walang pangalan na pawang taga-San Francisco, Quezon. Matapos ang mga itong arestuhin, isinailalim sa imbestigasyon gamit ang kumbinasyon ng pisikal at mental na tortyur sa kanilang nahuli. Ngayong umaga, inilitaw ang mga ito sa PNP-Municipal Station sa bayan ng Mulanay na may mga sugat sa ulo, puno ng pasa ang katawan at mga tulala. Sa proseso ng pagigiit ng pamilya, napalaya ang dalawang walang pangalan habang ang tatlo ay nakapiit sa PNP-Municipal Station ng Mulanay.

Pinatutunayan ng mga gawang ito ang pagiging mapanlinlang, di seryoso at pagiging sinungaling ng mga deklarasyon ng AFP kaugnay sa ceasefire at SOMO. Kahit sa mga nakaraang taon, hindi kailanman ito sinusunod ng AFP. Ginagamit lamang nila ito upang makapagpapogi sa mamamayang Pilipino na iginagalang nila ang tradisyon ng kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Ginagamit rin nila ito upang linlangin ang Bagong Hukbong Bayan upang magkampante at siluin sa kanilang mga bitag upang matagumpay nilang maisagawa ang kanilang mga operasyon laban sa mga piling personahe at yunit ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan.

Pinakikita rin ng mga pangyayaring ito ang malahalimaw na gawa ng 74th IBPA at ng AFP sa mga nahuhuli nila sibilyan man o tunay na NPA. Hindi kailanman maitago ng pagpapanggap nilang sila ay para sa kaparatang pantao ng mga tunay nilang kagagawan na ito.

Dapat na kagyat na palayain ang tatlo pang iligal na inaresto ng 74th IBPA at itigil ang pangtotortyur sa kanila. Dapat na mapapanagot ang mga opisyal at kagawad ng 74th IBPA na nagsagawa ng mga pang-aarestong ito at pangtotortyur sa kanilang mga nahuli. Panghuli lamang ito sa talaan ng libu-libong mamamayan ng South Quezon-Bondoc Peninsula na biktima ng karahasan sa anyo ng toryur, panggigipit, iligal na pang-aaresto at pagpatay na ginawa ng 74th IBPA at ng iba pang yunit ng AFP laban sa mamamayan.

Sa harap ng mga kaganapang ito, kinakailangang lalung pag-ibayuhin ng mamamayan ang kanilang pagkilos at paglaban upang kamtin ang katarungan sa kanilang mga sinapit. Hindi kailanman mapipigilan ng ganitong mga karahasan laban sa mamamayan ang pagsulong at pag-abante ng rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan sa South-Quezo-Bondoc Peninsula.