Human rights "superbody" ni Aquino, binatikos ng PKP na pakulo lamang

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Disyembre 01, 2012

Translation of "CPP blasts Aquino's human rights "superbody" as publicity gimmick"

Minaliit ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pagbubuo ng rehimeng Aquino ng tinaguriang "human rights superbody" na anito'y "walang iba kundi isang pakulo lamang para palabasing seryoso ito sa pagtatanggol sa karapatang-tao habang patuloy na ang mga armadong ahente ng estado sa walang-habas at papalupit na paglapastangan sa karapatang-tao."Inianunsyo ni Aquino ang paglalabas ng Administrative Order No. 35 noong Huwebes na nag-uutos sa pagtatayo ng isang Inter-Agency Committee (IAC) para hawakan ang mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, pwersahang pagdukot, tortyur at iba pang uri ng pang-aabuso sa mga karapatang-tao. Ipaprayoritisa umano ng IAC ang mga paglabag sa karapatang-taong nagawa ng nakaraang rehimen.

"Isang desperadong pagtatangka ang pagbubuo ng tinaguriang human rights 'superbody' upang suhayan ang sumusuray nang popularidad ni Aquino kapwa sa loob at labas ng bansa dahil sa nagpapatuloy na malalang pang-aabuso sa mga karapatang-tao," dagdag ng PKP. "Para bang iniinsulto ni Aquino ang mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang-tao nang italaga niya rito ang hepe ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police bilang mga kagawad ng IAC," anang PKP.

"Ito pa lamang ay nagpapakita nang walang patutunguhan ang IAC na ito sa usapin ng pagresolba sa mga tampok na kaso ng paglabag sa mga karapatang-taong isinagawa ng mga ahente ng militar at pulisya kaakibat ng mga patakaran ng todo-todong gera ng panunupil ng kasalukuyan at mga nakaraang rehimen."

"Sa harap ng brutal na gerang Oplan Bayanihan ni Aquino, isang hungkag na retoriko lamang ang umano'y paggalang sa mga karapatang-tao."

"Tatlong taon nang nangangako si Aquino na itataguyod ang karapatang-tao. Tulad ng iba pa, bigo si Aquino na tuparin ang kanyang pangako, matapos ng tatlong taon sa anim na taon niyang termino. Taliwas dito, patuloy sa paglabag ang AFP at PNP sa mga karapatang-tao ng mga sibilyan sa proseso ng pagpapatupad ng gera sa ilalim ng Oplan Bayanihan ni Aquino," pagdidiin ng PKP.

"Isinasagawa ng mga armadong ahente ng estado ang mga pagmasaker, ekstrahudisyal na pamamasalang, tortyur, illegal na pang-aaresto, pambubugbog, mga banta ng pananakit, paglabag sa paninirahan at iba pang paglapastangan sa mga karapatang-tao sa pagpapatupad ng militarisasyon sa mga komunidad sa ngalan ng 'kapayapaan at pag-unlad'."

"Noong Oktubre 18, minasaker ng mga sundalo ng 27th IBPA ang tatlong myembro ng pamilya Capeon at sumugat sa ilang iba pa sa Davao del Sur. Kabilang ang mga Capeon sa tribung B'laan na aktibong lumalaban sa pagpasok ng kumpanya sa pagmimina na SMI-Xstrata sa kanilang lupang ninuno. Makaraan lamang ang ilang linggo, noong Nobyembre 11 sa Guinobatan, Albay, binaril at pinugutan ng mga sundalo ng 2nd IB ang kagawad ng barangay na si Ely Oguis na inaakusahan ng militar na sumusuporta sa rebolusyonaryong adhikain. Tinapyas ang tenga ni Oguis at ibinaon sa putik ang kanyang ulo. Ilang araw bago ito, binaril at pinatay ng yunit ding iyon ng mga sundalo ang sibilyang si Dante Osma sa harap ng kanyang bahay ilang daang metro lamang ang layo sa baraks ng 2nd IB Peace and Development Team."

"Papalaki ang bilang ng mga di nalulutas na kaso ng mga paglabag sa mga karapatang-tao sa ilalim ng rehimeng Aquino kabilang ang pagmasaker kina Prof. Leonardo Co at kanyang mga kasamahan sa Kananga, Leyte noong Nobyembre 2012, ang pagpatay kay Fr. Pops Tentorio noong Oktubre 2011, ang pagpatay sa misyonaryong Dutch na si Willem Geertman noong July 3 sa Pampanga at ang pagmasaker sa pamilyang Mancera sa Camarines Norte noong Pebrero 25, 2012."

"Lahat ng ito ay ibinasura mismo ni Aquino bilang umano'y 'propaganda ng Kaliwa'," anang PKP, batay sa pahayag niya sa isang panayam sa radyo sa New Zealand noong Oktubre.

"Minamaniobrang mabuti kapwa ng AFP at PNP na palitawin sa publiko na seryoso ito sa pagrespeto sa mga karapatang-tao sa pamamagitan ng paglalabas ng mga manwal sa pagsasanay at pagsusulat. Gayunpaman, nawawalang-saysay ang lahat ng ito sa paglulunsad nila ng anti-mamamayang gera na sumusupil sa pakikibakang masa at armadong paglaban ng mga inaapi at pinagsasamantalahang uri," dagdag ng PKP.