Masobra sa 2 ka militar ang napatay, masobra sa 4 man sini ang mga napilasan (Dec 13)

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command, NPA-Negros

December 20, 2012

Mga pahayag sang militar lunsay palusot kag kabutigan! Kadalag-an sa hanay sang NPA, mga armas sang militar nakumpiskar!
Sadtong Disyembre 13, 2012 desaysibo nga gin-atubang sg yunit sg NPA sa idalum sg Leonardo Panaligan Command, Central Negros ang nagahara-hara kag daw mga liyon nga gutom nga mga katapu sg AFP, composite sg 11th IBPA, Scout Rangers kag 79th IBPA sa idalum sg 302nd Bde PA sa pagpamuno ni Col. Francisco Patrimonio. Tuyo sg military nga i-reyd kag pulbuson ang gamay nga yunit sg NPA nga nakakampo sa Sitio Hiniwaan, Barangay San Agustin, Isabela, Negros Occidental nga sa diin dira natabu ang kapin sa 30 minutos nga linukpanay kag inaway sa tunga sg AFP kag NPA nga nagsugod pasado alas 8:00 sg aga.

Sa inferior nga kusog kag armas sg NPA kag nahamtang pa ini sa defensive position gilayon ini nga nagmaniobra upod ang pagkober kag ginsugata dala ang pagpalupok sa nagakamang nga mga element sg military palapit sa posisyon sg NPA. una nga nakapalupok ang NPA kag naagaw ini ang initiative batok sa military kag gingamit ang flexibility sa inaway nga nangin kabahin sg gerilya nga pagpakig-away pakadto sa moda sg opensiba. Nagresulta ini sg gilayon nga kamatayon sg 3 ka element sg military kag masobra sa 4 nga napilasan nga amo mismo nagapalupok sg ila mga armas nga wala sa maathag nga puntarya. Natabu ang crossfire sa tunga sg mga kolum sg military nga amo ang kabangdanan sg madamo nga napilasan sa ila kag pagkaigo sa mga pamalay sg mga Indigenous People sa Sitio Mamaho-Paho, Barangay San Agustin, Isabela. Tubtob subong may 2 pa ka element sg military nga wala pa Makita o missing.

Sa masobra 30 minutos nga linukpanay, 20 minutos lamang ang na-consummate nga lupok halin sa NPA kag nakakumpiska sg tatlo tanan ka matag-as nga kalibre sg armas, 1 ka baby M16, 1 ka grenade launcher/M203 with serial number 137691 kag 1 ka mother M16 with serial number 9008810. Upod sa mga magazine kag mga bala. Nakumpiskar man ang 2 handset radio. Ang baby M16 kag 2 ka handset hungod nga ginbilin sg yunit sg NPA bangud halos nagkalaguba na ini tuga sa hatok-hatok sg mga bala kag indi na magamit. Nawigit man ang 1 ka kalibre .45 sg NPA kag nakumpiska man sg militar.

Ang yunit sg NPA matawhay nga gilayon nakaatras, intact, safe and sound, high morale kag wala sang casualties. Taliwas sa ginataghol sg military sa media nga may mga pilason kag 2 ang patay sa NPA. Indi man matuod nga ang mga bala kag lupok sg pusil sg NPA halin sa balay sg mga pumuluyo rason nga ginpang-saka-saka ang mga balay kag ginpang- ukay sg military suno sa statement ni Col. Francisco Patrimonio sa media. Ini nga pamahayag irresponsible, unprofessional, lunsay palusot kag kabutigan. Ang matuod, merely justifications ang tanan bangud sg ila pagkademoralisado kag desperado nga tikang nga maathag nga naghuramintado ang mga military sa wala nila gina- ekspektar nga halit sa ila.

Amon man lubos nga ginakondenar ang AFP sa ila padayon nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung pareho sg illegal nga pag-aresto sa 19 ka Indigenous People sa sityo Mamaho-Paho, Barangay San Agustin, Isabela upod sa mga minors, pagpasaka sang kaso sa 8 ka IP’s kag pagpapriso sini. Ini nga mga pumuluyo lunsay mga civilian kag indi mga katapu sg NPA.