Mga espesyal na kinatawan sa usapang pangkapayapaan, nagpulong; NDFP, nagbabala laban sa di pagtalima sa mga kasunduan

NDFP International Information Office
19 Disyembre 2012

Nagpahayag ng pagkalugod si Luis G. Jalandoni, tagapangulo ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDF) sa unang pagpupulong ng Espesyal na mga Kinatawan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng NDFP sa The Hague noong Disyembre 17 at 18, 2012. Naging punong abala at nagpadaloy ng pulong ang Royal Norwegian Government.Nagpagkasunduan ng Espesyal na mga Kinatawan ng GPH at NDFP na ipagpatuloy ang talakayan hinggil sa kumon na deklarasyon ng pambansang pagkakaisa at makatarungan kapayapaan; ibayong pagtataguyod ng pambansang kalayaan, demokrasya at mga karapatang-tao; komite sa pambansang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran; repromang agraryo, pagpapaunlad sa kanayunan at pambansang industriyalisasyon; at tigil-putukan.

Napagkaisahan nilang irekomenda sa kani-kanilang prinsipal ang pagkakaroon ng tigil-putukan sa pambansang saklaw mula hatinggabi ng Disyembre 20, 2012 hanggang hatinggabi ng Enero 15, 2013. Ang tigil-putukan ay may karagdagang pagsasaalang-alang sa pagbibigay-tulong at rehabilitasyon sa mga biktima at mga komunidad na sinalanta ng malakas na bagyong Pablo.

Sa pulong, idineklara ng mga Espesyal na Kinatawan ng NDFP na dapat palayain ang mga bilanggong pulitikal at detenido upang mapaganda ang klima ng pagtatrabaho ng mga panel sa negosasyon ng GPH at NDFP at upang makatulong sa pag-usad ng negosasyong pangkapayapaan.

Nagbabala si Jalandoni na makasasama kapwa sa regular at espesyal na daan ng usapang pangkapayapaan ang pagkabigong imbestigahan ang mga pagdukot at pagpatay sa mga konsultant ng NDFP at ang pagpapalya sa mga konsultant at iba pang bilanggong pulitikal ay naaayon sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at sa Comprehensive Agreement for Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Nagpagkasunduan ng Espesyal na mga Kinatawan ng GPH at NDFP na muling magpulong sa maagang bahagi ng darating na taon.

Ang Espesyal na mga Kinatawan ng GPH ay sina Sec. Ronald Llamas, Presidential Adviser for Political Affairs; Alexander Padilla, Tagapangulo ng GPH Negotiating Panel; Efren Mocupa, Kasapi ng Panel ng GPH; Undersecretary Chito Gascon (OPAPA); at Director Maria Carla Munsayac-Villarta, Hepe ng Kalihiman ng GPH Panel.

Ang Espesyal na mga Kinatawan ng NDFP ay sina Prof. Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas; Luis G. Jalandoni, Tagapangulo ng Negotiating Panel; Fidel Agcaoili at Coni Ledesma, mga kagawad ng Panel ng NDFP. Tumulong sa kanila sina Vicente Ladlad, Pampulitikang Konsultant; Edre U. Olalia, Ligal na Konsultant; Ruth de Leon, Hepe ng Kalihiman ng Panel ng NDFP; at si Rosario Agcaoili, istap.

Si Ambassador Ture Lundh ang kumatawan sa Royal Norwegian Government na inasistehan nina Sverre Johan Kvale at Linn Kaja Rogstad.