Nakikiramay ang PKP sa mga biktima ng pamamarail sa eskwelahan sa US


Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 16, 2012

Translation: CPP condoles with victims of US school shooting

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas ang taimtim na pakikiramay nito sa mga pamilya at kaibigan ng mga biktima ng maramihang pamamaril sa 26 katao, kabilang ang 20 batang mag-aaral at guro sa isang paaralang pang-elementarya sa Newton, Connecticut, USA noong Byernes.

Nagpapaalala ang pamamaril sa paaralan sa Connecticut sa kahalintulad na insidente sa US kabilang ang maramihang pagpatay sa 13 katao noong 1999 sa isang mataas na paaralan sa Columbine, Colorado, sa pagpatay sa 23 katao sa kampus ng Virginia Tech sa Blacksburg, Virginia noong 2007, sa karumal-dumal na pamamaril sa isang sinehan sa Colorado noong buwan ng Hulyo kung saan 12 ang namatay at 52 ang nasugatan at sa pamamaril sa anim na katao sa isang relihiyosong  templo sa Wisconsin noong Agosto.

"Nakikiisa ang PKP sa mamamayang Amerikano sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng mga inosenteng tao, laluna ang mga bata. Nakikiisa ang PKP sa uring manggagagawa ng US sa paggigiit ng mapagpasyang aksyong pampulitika upang wakasan ang serye ng maramihang pagpatay na kinakaharap ng lipunang US sa mga nakaraang taon."