Pagka-ipokrito ni Aquino tungkol sa batas sa sin taxes, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 21, 2012

Translation: CPP blasts Aquino hypocrisy over sin tax law

Binatikos ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa pagiging ipokrito kaugnay ng pagsasabatas ng tinaguriang batas sa Sin Tax na sinasabing isang malaking tulak sa badyet ng gubyerno para serbisyong pangkalusugan sa panahon na isinusulong nito ang programang korporatisasyon at pribatisasyon ng pampublikong sistemang pangkalusugan. Nilagdaan kahapon ni Aquino ang Sin Tax Law.

"Bahagi ang pagsasabatas ng Sin Tax Law ng patuloy na pagtugon ni Aquino sa patakarang dikta ng International Monetary Fund at iba pang pampinansyang institusyon," anang PKP. "Isang ganap na kasinungalingan na ang karagdagang kita ay mapupunta sa pangangalagang pangkalusugan at simpleng panlilinlang sa mamamayan para palabasing kasiya-siya ang dagdag na pasaning buwis." Nilalayon ng Sin Tax Law na makakalap ng P248.49 bilyon sa susunod na limang taon.

"Walang iba kundi isang dagdag na pagpapataw ng buwis sa sambayanan ang nasa likod ng ipinamamaraling sin tax na naglalayong pahintulutan si Aquino na ipagpatuloy ang kanyang mga antimamamayang patakarang pambadyet na nakatuon sa pagseserbisyo sa dayuhang utang, programa sa pribatisasyon at sa pagpapalaki ng pinaigting ng militarisasyon at mga mapandigmang kampaya ng AFP at PNP laluna sa kanayunan," dagdag ng PKP.

Idinidiin ng PKP na naglaan lamang ng P53.8 bilyon ang rehimeng Aquino sa publikong pangangalagang pangkalusugan sa kalalagda pa lamang na badyet para sa 2013, na nasa 15% lamang ng P333.9 bilyon nakalaan para sa pagseserbisyo sa dayong pautang. Wala pa itong 10% sa kabuuang P527 bilyong dapat ilaan sa serbisyong pangkalusugan, o 5% ng gross domestic product ng Pilipinas na rekomendado ng mga internasyunal na ahensyang pangkalusugan.

"Habang ipinangangalandakang magpapahusay ng Sin Tax Law ang publikong pangangalagang pangkalusugan, walang-awat naman ang pribatisasyon at korporatisasyon ng rehimeng Aquino sa mga pampublikong ospital na ibayong naglalagay sa publikong pangangalagang pangkalusugan na lampas sa kakayanan ng masang anakpawis," anang PKP.

Sa pamamagitan ng National Housing Authority, ibinenta na kamakailan ng rehimeng Aquino ang mahigit 16,000 metro kwadrado ng mga pangunahing lupaing publiko ng National Kidney Transplant Institute (NKTI) sa SM Development Corporation ng malaking kumparador na si Henry Sy. Nakatakda na rin nitong ibenta ang lupang pag-aari ng National Center for Mental Health at ang Welfareville na nasa Mandaluyong. Nakakasa nang isubasta sa Enero 2013 ang Philippine Orthopedic Center sa Quezon City.

"Kaalinsabay, hinihikayat ni Aquino ang tinaguriang mga proyekto ng Public-Private Partnership sa mga pampublikong ospital tulad ng NKTI, ng San Lazaro Hospital at ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM). Dahil sa tulak ng patakarang korporatisasyon ng mga pampublikong ospital, pinasikad na rin ng mga pribadong kumpanya ang pagpapataw ng itinaas na bayarin sa mga serbisyo ng mga pampublikong ospital gaya ng x-ray at ultrasound," pagdidiin ng PKP.

"Ipokrito si Aquino sa pagyayabang na ang Sin Tax Law ay isang malasakit sa kalusugang pampubliko upang bawasan ang adiksyon sa paninigarilyo at pag-inom ng alak sa pamamagitan ng pagtataas ng mga presyo, habang ang tunay na layunin ay magpataw ng karagdagang kita para sa mamamayan," pagdidiin ng PKP.

"Sinasamantala lamang ng rehimeng Aquino ang malawakang problema ng addiksyon sa nikotina at alkoholismo sa pamamagitan ng pagpapataw ng karagdagang buwis sa sigarilyo at mga alak."

"Ang totoo'y sinusuportahan ng reaksyunaryong rehimeng Aquino ang malalaking kumprador sa idustriya ng tabako tulad ni Lucio Tan at malalaking korporasyong multinasyunal sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanilang ipagpatuloy ang pagsasamantala sa mga magsasaka sa tabako," dagdag ng PKP.