Pagpatay sa mag-asawang matanda sa ISabela, kinundena ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partdio Komunista ng Pilipinas
Disyembre 6, 2012

Translation:

(Ang pahayag na ito ay susog sa unang inilabas kahapon upang idagdag ang detalye ng pangyayari na nakuha ng isang Fact Finding Mission na inilunsad ng grupong Karapatan. Ang unang pahayag na nakabatay sa paunang ulat na nakuha ng National Democratic Front (NDF)-Cagayan Valley.)

Kaisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mariing pagkundena ng sambayanang Pilipino sa mga pasistang tropa ng 86th Infantry Battalion sa karumal-dumal na pagpatay ng mga ito sa mag-asawang matanda na sina Vicente at Rosario Valenzuela ng sityo Calabbagin, Barangay San Miguel, Echague, Isabela noong Nobyembre 23 ng madaling-araw.

Batay sa nakuhang impormasyon ng fact-finding mission, natukoy na dumating sa So. Calabbagin ang mga tropa ng Alpha Company ng 8th IB sa pangunguna ni 2Lt. Bernardino at Sgt. Balansa noong ala-7 ng umaga isang araw bago ang insidente. Humimpil sila sa dalawang bahay at nakipag-inuman sa ilang residente. Umalis ang mga sundalo noong sumunod na umaga bandang ala-1. Ilang oras paglipas, nakarinig ang mga residente ng dalawang magkasabay na putok na sinundan ng sunud-sunod na pamumutok.

Isang araw pagkalipas, bumalik ang mga sundalo sa San Miguel at inutusan ang mga upisyal ng barangay na samahan sila sa bahay ng mga Valenzuela sa burol, mga kalahating kilometro mula sa sentro ng sityo. Doo'y nakita nila ang katawan ni Vicente, na may tama ng bala sa likod, na nakasalampak sa pasukan ng kanyang bahay. Ang katawan naman ni Rosario ay nakita sa tulugan, na may tama ng bala sa ilalim ng kanang tenga. Tadtad ng tama ng bala ang bahay.

Inutusan ng mga sundalo na balutan ng banig ang mga bangkay at dalhin sa sentro ng barangay. Habang ginagawa ito, narinig ang sundalong si Robert Bagni na humihingi ng tawad sa mga residente, at sinabing binaril ng mga sundalo ang bahay sa pag-iisip na mayroong mga mandirigma ng BHB sa loob. Ikinagalit ito ng mga residente dahil hindi sila kaagad sinabihan ng mga sundalo.

"Kinukundena ng PKP ang malupit na pasistang krimeng ito ng mga armadong tropa ng 86th IB at tahasang pinananagot ang mga upisyal ng 5th ID sa pagpatay sa mag-asawang Valenzuela," anang PKP. "Nananawagan ang PKP sa mamamayan ng Echague na mag-alsa at igiit ang hustisya para sa mga Valenzuela. Nananawagan din ang PKP sa lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa lugar na parusahan ang mga promotor ng karumal-dumal na krimeng ito."

"Ang rehimeng Aquino, ang punong kumander nito at ang upisyal militar at panseguridad nito ang may ultimong pananagutan sa mga pagpatay na ito, maging sa mga serye ng masaker, pagpatay, pandurukot, iligal na detensyon at iba pang malalalang paglabag sa mga karapatang-tao sa buong bansa," dagdag ng PKP.

"Ang pinakahuling krimeng ito ay kasunod ng pagmasaker ng 27th IB sa pamilya Capeon noong Oktubre 18 sa Davao del Sur at sa mga sunud-sunod na pamamaslang ng 2nd IB sa mga sibilyang sina Dante Osma at sa kagawad ng barangay na si Ely Oguis noong Nobyembre 1 at 11 sa Labay. Pinugutan si Oguis ng mga sundalo at ibinaon sa putik ang kanyang ulo," pagdidiin ng PKP.

"Ibayong nagiging brutal ang mga armadong ahente ng rehimeng Aquino sa pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan," anang PKP. "Ang ipinagmamayabang ni Aquino at ng mga upisyal militar niya hinggil sa paggalang diumano sa mga karapatang-tao ay napatunayang hungkag na retoriko at nagsisilbi lamang na manipis na belong tumatakip sa mga bakas ng dugo ng pang-aabuso at terorismong ginagawa ng AFP at iba pang armadong ahensya ng reaksyunaryong estado."