Pahayag ng pagkondena ng RCTU-ST laban sa tumataas na kaso ng kriminalidad sa Laguna

Fortunato Magtanggol
RCTU - Southern Tagalog
March 20, 2012

Mariing kinokondena ng buong rebolusyonaryong pwersa ng uring manggagawa sa Timog Katagalugan, sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions, ang pagtaas ng kriminalidad sa lalawigan ng Laguna. Walang ibang dapat sisihin kundi ang reaksyunaryong rehimeng US-Aquino sa papataas na bilang ng mga pagpaslang, panggagahasa, at paglabag sa karapatang pantao.

Afghan-like massacres bound to occur in Philippines with US smart-bombs and drone-guided operations--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 23, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) warned that massacres of civilians like that which recently occurred in Afghanistan are bound to happen in the Philippines now that the Aquino regime has shamelessly endorsed operations of the US military to fly surveillance drones in Philippine airspace and use so-called precise intelligence information provided by American military advisers.

Paglilinaw ng Jose Rapsing Command sa Pahayag ng 9ID sa serye umano ng labanan noong Marso 19, 2012

Kasamang Luz del Mar
Jose Rapsing Command BHB--Masbate
Marso 20, 2012

Nais ilinaw ng Jose Rapsing Command ang sinasabing sunud-sunod na mga labanan ng militar at NPA sa probinsya ng Masbate kung saan nakakuha umano ng maraming armas at namatay ang tatlong pulang mandirigma noong Marso 19, 2012.

Ang totoong nangyari ay pumusisyon ang isang iskwad ng NPA sa isang lugar upang abangan ang pagdaan ng mga sundalo ng Alpha Company ng 9th Infantry Battalion at 93rd Division Reconnaissance Company (DRC) na noon ay naiulat ng masa na nagsasagawa ng operasyong-militar sa interyor na bahagi ng mga bayan ng Dimasalang at Palanas.

Ulat mula sa NDFP-Bicol Information Office

Information Office
NDFP-Bicol
Marso 22, 2012


Marso 19, 2012

Dalawang sundalo ang patay at sugatan ang iba pa nilang kasamahang sundalo na kasapi ng Alpha Company ng 9th Infantry Battalion at 93rd Division Reconnaissance Company (DRC) nang sila-sila ang mag-engkwentro sa Sityo Balunos, Bgy. Rizal, Dimasalang, Masbate nitong Marso 19 bandang alas-10 ng umaga.

Bago ang pangyayari, isang tim ng BHB ang nag-aabang sa mga nag-ooperasyong sundalo upang pasabugan ito ng command-detonated na landmine nang makita sila ng impormer ng militar na nakalapit sa kanila. Agad na umalis ang tim ng BHB upang lumipat ng pwesto. Halos magkakasabay na inatake ng tatlong kolum ng nag-ooperasyong sundalo ang mataas na lugar sa pag- aakalang naroon pa ang mga pulang mandirigma. Umabot ng 30 minuto ang putukan sa pagitan ng mga pasistang sundalo bago nila nalaman na sila-sila na ang naglalabanan.

Rouse the people in their millions for the armed revolution

ANG BAYAN
21 March 2012

PDF available in Pilipino
The Filipino people eagerly await the 43rd anniversary of the New People's Army (NPA) on March 29. Amid the darkness of widespread hunger and poverty, exploitation and oppression, the NPA and the armed revolution are beacons of hope leading to a future where freedom, progress and justice abide.

The US-Aquino regime's much-vaunted “road of righteousness” is nothing but an empty slogan leading to an ever wider chasm between the ruling classes and the oppressed, to intensified exploitation and more intense suffering and poverty for the people.

Pagpatay sa aktibistang Mexicano, kinundena


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Kinundena ng International League of Peoples' Struggles (ILPS) ang pagpaslang noong Enero kay Bernardo Vazquez Sanchez, isang lokal na aktibistang lumalaban sa mapangwasak na dayuhang pagmimina sa Mexico. Binaril siya ng mga bayarang goons ng Minera Cuzcatlan, lokal na subisdyaryo ng kumpanyang Canadian na Fortuna Silver. Dalawa pang lokal na aktbista, sina Andres Sanchez Vazquez at Rosalinda Dionisio, ang nasugatan sa pamamaril.

Demolisyon, inireklamo sa UN


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Nagsampa ng kaso ang The Philippine Universal Periodic Review (UPR) Watch noong Marso 14 sa upisina ng UN Special Rapporteur on Adequate Housing na si Raquel Rolnik.

Tinukoy sa reklamo na may mahigit 50 insidente ng mararahas na demolisyon ng mga bahay sa Metro Manila sa ilalim ng rehimeng US-Aquino. Kabilang dito ang 19 na komunidad at mahigit 16,000 pamilya.

Aquino, Danding, binalaan ng PKMAng Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Binalaan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) si Benigno Aquino at tiyuhin nitong si Eduardo "Danding" Cojuangco Jr. na haharapin nila ang malawakang galit ng maliliit na magniniyog oras na gamitin ang mahigit P50 bilyong pondong coco-levy para sa "conditional cash transfer" program.

16 sibilyang Afghan, minasaker ng tropang US


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Labing-anim na inosenteng sibilyan, kabilang ang siyam na bata at tatlong babae ang minasaker ng mga tropa ng US noong Marso 8 sa Afghanistan. Naganap ang pangyayari sa distrito ng Panjwaii sa prubinsya ng Kandahar. Anim na iba pa ang malubhang nasugatan. Ang pangyayari ay reaksyon ng mga pwersa ng NATO na pinamumunuan ng US sa sunud-sunod na pagkatalo sa labanan.

Higanteng welga sa India


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Ilampung milyong manggagawa sa India ang naglunsad ng 24-oras na welga noong Pebrero 28 para igiit sa gubyerno ang kanilang mga karapatan sa paggawa at tutulan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito na ang ika-14 na pangkalahatang welga na inilunsad ng mamamayang Indian mula nang ipatupad ang liberalisasyon ng lokal na ekonomya sa mga dayuhan noong 1991. Nilampasan nito ang dambuhalang welga laban sa pribatisasyon noong 2010. Tinataya ng ibang grupo na umabot sa 100 milyong mamamayan ang lumahok sa welga.

Hindi masaya sa Coke


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Mariing binatikos ng unyon ng mga manggagawa sa Coca-Cola Philippines ang pang-aatake ng kumpanya sa kanilang mga karapatang pang-unyon. Tumatanggi ang kumpanya na makipagnegosasyon sa mga manggagawa para sa dagdag sahod at panibagong collective bargaining agreement o CBA. Sa halip, pinalalaganap ng kumpanya ang iskemang 3P bilang batayan ng pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa halos 45 unyon sa parent company ng Coca-Cola Philippines, ang San Miguel Corporation. Sa ilalim ng 3P, itataas ang sahod ng mga indibidwal na manggagawa ayon sa tatlong "P" -- presensya, performance at partisipasyon sa halip ng isang across-the-board na pagtaas ng sahod. Isasagawa ang ebalwasyon bawat dalawang buwan at ang sinumang hindi papasa rito ay agad na tatanggalin.

Karahasang militar sa EV


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Matitinding paglabag sa karapatang-tao at dislokasyon sa kabuhayan ng mga mamamayan sa Eastern Visayas (EV) ang idinudulot ng malawakang militarisasyon sa tabing ng "peace and development" ng Oplan Bayanihan. Sinimulan ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang mga operasyong militar noong Pebrero 27.

Itigil ang karahasan ng estado laban sa mga bata


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Pinatitigil sa gubyernong Aquino ang nagpapatuloy na karahasan ng estado laban sa mga bata bunsod ng Oplan Bayanihan ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Ito ang iginigiit ng mga nagtataguyod sa karapatan ng mga bata na nagiging biktima ng kasalukuyang kontra-rebolusyonaryong kampanya ng estado. Nitong taon lamang, umabot na sa lima ang batang napatay sa mga operasyong militar sa kanayunan. Ang pinakahuling biktima ay si Rodelyn Aquirre, 7 anyos, na taga-Tapaz, Capiz, ayon sa Children's Rehabilitation Center (CRC).

Utak sa pagpatay kay Fr. Tentorio, tinambangan


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Isang kilalang aset militar at tukoy na isa sa utak sa likod ng pagpatay kay Fr. Fausto "Pops" Tentorio ang napatay sa pananambang ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pamilihang bayan ng Kidapawan, Norh Cotabato noong Marso 7.

Pagtotroso sa Isabela, pinatigil ng BHB


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Sinalakay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Pebrero 29 ang isang tistisang sangkot sa mapaminsalang operasyon pagtotroso sa kagubatan ng Isabela.

Ayon sa Benito Tesorio Command (BHB-Isabela), sinalakay ng mga Pulang mandirigma bandang alas-5 ng hapon ang Alliance Sawmill Company sa Barangay Usol, Jones. Matapos kumpiskahan ang mga gwardya ng tistisan ng dalawang shotgun, sinunog ng BHB ang dalawang power generator, isang loader, isang Elf truck, dalawang siksbay at ang diesel storage.

Armadong interbensyon ng US sa ngalan ng "paghahanda sa sakuna"


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Mariing kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinaplanong pagsasanay ng mga pwersang militar ng US at Pilipino na gaganapin sa pusod ng Luzon sa darating na Abril. Binatikos ng PKP, sa partikular, ang paggamit sa tabing ng "paghahanda sa sakuna" upang bigyang-matwid ang isasagawang pagsasanay at pagpasok ng mga interbensyunistang tropang Amerikano sa Pilipinas.

P147 milyon araw-araw, tubo sa sobrang pagpepresyo


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Tumatabo ng ekstrang P147 bilyon araw-araw ang mga kumpanya sa langis sa sobrang presyong ipinapataw sa diesel pa lamang. Ang pagtayang ito sa isinagawang pananaliksik ng Ibon Foundation ay nakabatay sa obserbasyon na mas mabilis nang 20-22% ang pagtaas ng presyo ng diesel sa Pilipinas kumpara sa pagtaas sa presyo sa pandaigdigang pamilihan. Tinatayang aabot sa 8.61 kada litro ang sobrang presyo sa diesel at P16.33 naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring mas mataas pa rito ang aktwal na sobrang pagpepresyo, lalo't hindi naman ibinubukas ng mga kumpanya sa langis ang kanilang mga libro de kwenta.

Pambansang protesta laban sa pagtaas ng presyo ng langis


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Matagumpay ang pambansang protestang isinagawa ng mga progresibong organisasyon noong Marso 15 para labanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at igiit sa rehimeng Aquino na tugunan ang isyung ito. Pinamunuan ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), Koalisyon ng Progresibong mga Manggagawa at Mamamayan (KPMM), Kilusang Mayo Uno (KMU), Pagkakaisa ng Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) at iba pang grupo ang iba't ibang porma ng protesta sa iba't ibang panig ng bansa.

Pukawin ang milyun-milyong mamamayan para sa armadong rebolusyon


Editoryal
Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Lubos na kinasasabikan ng mamamayang Pilipino ang nalalapit na okasyon ng ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29. Sa gitna ng madilim at mapanglaw na kalagayan, ng malawakang kagutuman at kahirapan, pagsasamantala at kaapihan, ang BHB at ang armadong rebolusyon ay nagsisilbing sinag ng pag-asa para sa malaya, maunlad at makatarungang kinabukasan.

NDFP condemns assassination of Bernardo Sanchez Vazquez

LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative, NDFP
18 March 2012

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) condemns in the strongest possible terms the assassination of BERNARDO SANCHEZ VAZQUEZ, the leader of the Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan (COPUVO) that has strongly opposed the open-pit mining of gold by the Canadian Mining Corporation, Fortuna Silver, Inc. through its local affiliate, Cuzcatlan Mining.

The open-pit mining is carried out in the Community of San Jose del Progreso, Oacotlan, Oaxaca, Mexico.

Military operation in Agusan and Surigao Norte: Squandering the nation’s resources, results in defeat

Maria Malaya
NDF-Northeast Mindanao
March 15, 2012

Like its predecessor US-Arroyo regime, the US-Aquino regime has escalated its attack in the mountains of Agusan-Surigao Norte-Surigao del Sur to “annihilate the NPA” and ensure the unconstrained destructive mining by foreign companies in Caraga. Just this March 2012, millions of pesos were wasted in four airstrikes launched by the 4ID PA/EastMin Com. The airstrikes and military operations’ only achievement was squandering the nation’s resources and incurring numerous fatalities among AFP soldiers.

In honor of Horacio “Boy” R. Morales, Jr.

By Prof. Jose Maria Sison
CPP Founding Chairman & NDFP Chief Political Consultant
18 March 2012

By way of honoring Horacio “Boy” Morales, I wish to recall his relations with the Communist Party of the Philippines (CPP), the National Democratic Front of the Philippines and the New People's Army and his contributions to the revolutionary movement within the range of my personal knowledge and on the basis of reports of comrades.

Condolences to the family of comrade Manuel Toh

by Prof. Jose Maria Sison and Julie de Lima
17 March 2012

We are close comrades-in-arms of Manuel (Maning) Toh, whom we fondly call by either one of his two noms de guerre, Ka Jess and Lolo. We are deeply saddened to learn of his death and we share the sense of loss and grief of his family to whom we address most heartfelt condolences. At the same time, we are comforted by his revolutionary work and achievements in the service of the Filipino people.