CPP denounces Aquino regime for being US imperialist pimp--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 31, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the Aquino regime as "a pimp for the US imperialists in allowing the US military to trample on Philippine sovereignty by inviting the increasing presence of American interventionist troops in exchange for a few second-hand obsolete military hardware."

Lessons of the Lenten season: emulate Jesus in the struggle for freedom

Christians for National Liberation - Southern Mindanao
31 March 2012

The Christians for National Liberation-National Democratic Front of Southern Mindanao exhorts the Filipino faithful to find true meaning in the Lenten Season by reflecting on the significance of the life and martyred death of Jesus as reminiscent in the present suffering of the Filipino people. The Communist Party of the Philippines is right in refusing to declare a Lenten truce with the US-Aquino regime -- a regime that has resurrected the fascist, merciless and oppressive Roman Empire of the olden slave times.

28thIB-Phil Army detains sitio leader in Lupon

Rafael de la Cruz
Wilfredo Zapanta Command, Front 18, NPA-Southern Mindanao
March 30, 2012

The 28th Infantry Battalion of the Philippine Army has made another civilian a trophy for its counter-revolutionary operations. On March 19, abusive troops under the 28th IB ordered sitio leader Junifer Nabales, to come up to the barangay hall, and later, brought him to its headquarters in Barol, Lupon for interrogation. Since that day, soldiers have detained Nabales, much to the suffering of his wife Aling and their four children.

Pagbalewala ng Mainstream Media sa Bayan

Francisco “Ka Kiko” de Jesus
Kabataang Makabayan - Manila
Marso 30, 2012

Sa diwa ng dakilang araw ng pagpupugay sa ika-43 taon ng mga magigiting na Pulang mandirigma ng kanayunan, pinapaabot naming mga taga-lungsod ang pinakamataas na pagsaludo sa Bagong Hukbong Bayan na patuloy lang ang pakikibaka sa digmang bayan upang makamtan natin ng tuluyan ang minimithing pambansang demokrasya na magdadala sa atin sa bagong tanglaw ng liwanag ng sosyalismo.

Ganap na Biguin ang Oplan Bayanihan, Labanan ang Papalaking Interbensyong Militar ng US at Matatag na Sumulong sa Estratehikong Pagkapatas

Kalihiman ng Komiteng Rehiyon - CPP - Southern Tagalog
Marso 29, 2012

Sa okasyon ng Ika-43 Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, ipinararating ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan ang taas-kamaong pagbati sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng hukbong bayan at malawak na hanay ng rebolusyonaryong mamamayan. Ating gunitain at bigyan ng pinakamataas na pagpaparangal at pagpupugay ang lahat ng rebolusyonaryong martir sa kanilang kadakilaan, pagpapakasakit at walang-pag-iimbot na debosyon na paglingkuran ang interes ng mamamayan at rebolusyon.

MAMAMAYAN NG GITNANG LUZON: Basagin ang Katahimikan, Wakasan ang Kahirapan! Isulong ang Digmang Bayan!

Pahayag ng Kabataang Makabayan - Gitnang Luzon Sa Ika-43 Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
Marso 2012

Ipinapaabot ng Kabataang Makabayan-Gitnang Luzon ang aming maalab na pagbati para sa ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Walang hanggang pagpupugay sa kadakilaan ng mga rebolusyonaryong nag-alay ng buhay para sa ating pakikibaka sa pagsasamantala, sa mga magigiting na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan, sa buong rebolusyonaryong kilusan at sa masang lumalaban! Ang apat na dekada ng pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) ay salamin sa magiting na paglaban ng sambayanan para agawin ang kapangyarihan mula sa mga naghaharing-uri at ibagsak ang Mala-kolonyal at Mala-pyudal na lipunan!

Further intensify tactical offensives and decisively advance in the people's war

Fr. Santiago Salas, Spokesperson
National Democratic Front of the Philippines - Eastern Visayas
March 29, 2012


The revolutionary movement led by the Communist Party of the Philippines, as well as the people of Eastern Visayas, salute the New People's Army on its 43rd anniversary. We hail the NPA for all its sacrifices and gains in taking root among the people and in growing strong over the last four decades. We praise the NPA for its efforts both to intensify gurrilla warfare in the last decade, and to decisively contribute to the dramatic advance towards strategic stalemate in the people's war in this decade.

Sa ika-43 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan: Digmang Bayan ang sagot sa papatinding kahirapan

Fortunato Magtanggol
RCTU - Southern Tagalog
March 29, 2012

Pinakamataas na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog sa ika-43 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (New People’s Army)! Mataas na pagpupugay sa mga Pulang kumander at mandirigmang walang sawang naglilingkod at nag-aalay ng kanilang lakas, talino, at buhay para sa sambayanan at rebolusyon.

Palakasin ang hukbong bayan at paigtingin ang digmang bayan

Mensahe ng Komite Sentral
ng Partido Komunista ng Pilipinas
sa mga Pulang kumander at mandirigma
ng Bagong Hukbong Bayan
29 Marso 2012

Alternative link to download


Download Pilipino PDF
Sa ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, kami sa Komite Sentral at ang buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas ay sumasaludo sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa puspusang pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka para sa pambansang paglaya at demokrasya laban sa imperyalismong US at mga lokal na nagsasamantalang uri.

Binabati namin kayo sa lahat ng inyong tagumpay sa pagsisikap na isulong ang digmang bayan mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas. Ibayo pa kayong nagtagumpay sa pagsasanib ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa tunay na reporma sa lupa at pagtatayo ng baseng masa. Pinararangalan natin ang ating mga rebolusyonaryong martir at bayani para sa kanilang pakikibaka at mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagpapaigting ng ating mga taktikal na opensiba at pagparusa sa mga kaaway ng bayan.

Strengthen the people's army and intensify the people's war

Message of the Central Committee
of the Communist Party of the Philippines
to the Red commanders and fighters
of the New People's Army
29 March 2012

Alternative link to download


Download PDF
On the 43rd anniversary of the New People's Army, we, the Central Committee and the entire membership of the Communist Party of the Philippines salute the Red commanders and fighters of the New People's Army for steadfastly carrying out the revolutionary armed struggle for national liberation and democracy against US imperialism and the local exploiting classes.

We congratulate you for all your victories in striving to advance the people's war from the strategic defensive to the strategic stalemate. You have further succeeded in integrating the revolutionary armed struggle with genuine land reform and mass base building. We honor our revolutionary martyrs and heroes for their struggles and sacrifices by intensifying our tactical offensives and punishing the enemies of the people.

Him-uson ang pagkasa kag Ibuwelo ang Inaway Gerilya sa bug-os nga Panay bilang amot sa Pagsulong sa Estratehiko nga Pagkapatas sang Inaway Banwa sa Pu

Concha Araneta
Partido Komunista sang Pilipinas - Panay Region
29 March 2012

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa ika-43 nga Anibersaryo sang New People`s Army

Ang Partido Komunista sang Pilipinas sa Panay nagsaludo sa mga Pulang hangaway kag mga Pulang Kumander sa ika-43 nga anibersaryo sang New People´s Army (NPA) sa mga kadalag-an nga naagum sini sang nagligad nga tuig. Kahigayunan man ini sa pagdumdum kay Aren “Ka Camlon” Canonero nga isganan nga nagbuhis sang iya kabuhi sa isa ka engkwerntro sa Bingawan, Iloilo sadtong Marso 19, 2011.

Ang daku nga kadalag-an sang NPA sa isla amo ang pagpaslaw sang atake sang 3rdID/PA sa pagpatuman sang Oplan Bayanihan sang rehimeng Aquino. Sa tunga sang mas masingki nga atake sang 82nd, 61st kag 12th IB sang Philippine Army kag mobile group sang PNP, nagbato ang mga yunit sang NPA sa mga depensiba nga aksyon kag ginlunsar sini ang isla-kalapad nga mga taktikal nga opensiba.

People’s war in Mindanao is gaining ground in spite of the OPB brutal suppression

Ka Oris
NDFP-Mindanao
March 29, 2012

Statement on the 43rd Founding Anniversary of the New People’s Army

The revolutionary movement in Mindanao has comprehensively advanced in the last five years and more so in the first two years of the US-Aquino regime in all spheres of our people’s war in spite of the widespread and intensified Oplan Bayanihan (OPB) brutal suppression campaign. The New People’s Army is becoming stronger; the agrarian revolution has deepened and expanded; the mass base and organized masses have increased; the revolutionary political influence has broadened, the Party that leads the struggle has strengthened and rooted more deeply among the masses. We are clearly gaining ground in our march towards the fulfillment of our tasks set forth by the Central Committee of the Communist Party of the Philippines.

Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon! MANGGAGAWA, SUMAPI SA NPA!

Pahayag ng RCTU sa ika-43 anibersaryo ng New People’s Army

Ang mga rebolusyonaryong manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) ay nagpapaabot ng pinakamapulang pagpupugay sa pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng New People’s Army!

Kami ay nagbibigay-pugay sa lahat ng pulang mandirigma, kumander, rebolusyonaryong masa, at sa namumunong Partido Komunista ng Pilipinas sa pagkamit ng mga signipikanteng tagumpay sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan.

Pakamahalin ang Hukbo ng Mamamayan! Humakbang at Mag-Ambag sa Armadong Pakikibaka! Kamtin ang Tagumpay, Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Timog Katagalugan (PKM-TK)
National Democratic Front - Southern Tagalog (NDF-ST)
March 27, 2012

Mensahe sa ika-43 taong Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Timog Katagalugan


"Gaano man kalaki at kalakas ang mga kalaban sa ngayon ay tiyak na magagapi ng higit na makapangyarihang nagkakaisang mamamayan. Dapat walang tigil na magpunyagi ang mga rebolusyonaryo sa demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa tagumpay."

Rebolusyunaryong magbubukid, nagsimulang magpugay sa ika-43 taong anibersaryo ng NPA

Eduardo Labrador
Pambansang katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog
March 27, 2012

"NPA: 43 taon nang tunay na naglilingkod at nagtatanggol sa sambayanang Pilipino!" ang makikita ngayong naghuhumiyaw na mga letrang pula sa karamihan ng mga pader at tulay sa Southern Tagalog.

Ayon kay Eduardo Labrador, tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-TK), kasaping samahan ng National Democratic Front sa rehiyon, "Pagtugon ito ng rebolusyunaryong samahan ng mga magsasaka sa Timog Katagalugan sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas na pasiglahin ang kampanyang pagpapakilala at pagbibigay-pugay sa 43-taong kagitingan ng New People's Army (NPA).

Gahiganteng myural ni Ka Roger, iniladlad sa Mendiola bilang pagpupugay sa NPA

Eduardo Labrador
Pambansang katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog
March 26, 2012

Pagpugayan at pakamahalin ang New People’s Army! – ito ang mensahe ng mamamayang naglunsad ng isang raling iglap bilang pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng NPA sa Marso 29 sa mismong tarangkahan ng Malakanyang.

Matapang na pinangunahan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Timog Katagalugan (PKM-TK), kasaping samahan ng National Democratic Front ang iba’t ibang sektor na lumahok sa pagkilos at nanawagan sa malawakang pagsuporta ng mamamayan sa armadong pakikibaka.

Oplan Bayanihan brutalities make Lenten ceasefire impossible--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 27, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed the possibility of declaring a Lenten ceasefire because of the continuous brutal offensives and campaigns of suppression being carried out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) against civilian communities and the Aquino regime's policy to paralyze peace negotiations with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Long live the peasant army! Long live the NPA!

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid
March 27, 2012

With utmost joy, the Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – National Democratic Front of the Philippines (PKM-NDFP) celebrate and express its warmest revolutionary greetings to all the Red commanders and fighters on the occasion of the 43rd founding anniversary of the New People's Army (NPA) on March 29, 1969.

Col. Napuli extensively cut down trees, denudes the mountains!

Ka Maria Malaya
NDF-North-Eastern Mindanao
March 22, 2012

The troops of the 3rd Special Forces Battalion, Phil. Army under their commanding officer (CO) Col. Ferdinand Napuli, without hesitation, cut the trees in the forested area above the Cabadbaran River. Recall that he declared to cut all the trees in the mountains where NPA guerrilla units in Front21 temporarily encamp. According to reports from Front21, the army occupying the NPA's abandoned camp, has been cutting trees since the 15th of March. Day and night they cut down trees using chainsaws brought by helicopter. Is the CO planning to sell the timber believing they now control the area? Are they going to cut all the trees in all the areas occupied temporarily by the guerrilla NPA? Will they be stripping the forests like what the soldiers of the imperialist US did during its invasion of Vietnam?

Parangal kay kasamang Zeny “Ka Lily” Cadiang at Kasamang Erwin “Ka Gab” Manalo

“Ang mamatay alang-alang sa sambayanan ay higit na mabigat kaysa Bundok Sierra Madre, subalit ang maglingkod sa mga pasista at ang mamatay para sa mga mapagsamantala at mapang-api ay higit na magaan kaysa balahibo.”

Ang Kabataang Makabayan ng Gitnang Luzon ay nagpupugay sa sakripisyo at kadakilaang naiambag nina Ka Lily at Ka Gab para sa pagpapalaya ng sambayanan mula sa mga naghaharing-uri’t nagsasamantala. Inialay nila ang kanilang buhay para sa ating adhikaing makamit ang pambansang demokrasya tungong sosyalistang lipunan. Ang pagkamatay nila ay magiging dagdag na inspirasyon para sa mga rebolusyonaryong kilusang kabataan-estudyante at sambayanan upang isulong pa ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan!