Labanan ang sagad-sa-butong pagpapakapapet ng rehimeng Aquino

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Magdadalawang-taon pa lamang ang rehimeng Aquino sa poder pero nahihigitan na nito ang nagdaang mga pinunong papet sa pagsusuko ng kasarinlan sa imperyalismong US. Binibigyang-daan ni Benigno Aquino III ang panghihimasok ng mga sundalong Amerikano at pinahihintulutang gamitin ang Pilipinas bilang malaking baseng lunsaran ng paghahari nito sa Asia-Pacific.

Wala kahit gabutil na pagsasaalang-alang o pagtatanggol ang rehimeng Aquino sa pambansang kalayaan ng Pilipinas. Tahasang idineklara kamakailan ni Aquino na pinahihintulutan nito ang militar ng US na gamitin ang himpapawid ng Pilipinas para sa pagpapalipad at operasyon ng mga surveillance drone ng US, na animo’y sadyang karapatan ito ng kanyang mga imperyalistang amo.

Ipinahayag din ni Aquino ang pagpabor sa pagpaparami at pagpapadalas ng “pagbisita” ng mga tropang Amerikano, ng pagdaong ng mga barko at pagpapalipad ng mga fighter jet ng US. Anang mga upisyal ni Aquino, hangga’t pwede ay araw-arawin at gawin sa lahat ng panig ng bansa ang mga pagsasanay-militar na Balikatan ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas.

Gamit ang "smart bomb" ng US, mga masaker maaaring maganap

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Maaaring maganap ang mga masaker ng sibilyan sa Pilipinas katulad ng nangyayari sa Afghanistan at Pakistan sa harap ng paggamit ng AFP ng mga smart bomb na sinusuplay ng militar ng US. Ang smart bomb ay mga bombang inihuhulog mula sa himpapawid na may partikular na target. Ginigiyahan ito ng impormasyon mula sa GPS (global positioning system, o impormasyong tumutukoy sa eksaktong lokasyon sa mundo sa pamamagitan ng satellite).

Malalaking tagumpay sa digmang bayan sa Mindanao

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Patuloy na sumusulong at umaani ng mga tagumpay ang digmang bayan sa Mindanao sa kabila ng marahas na kampanyang panunupil ng Oplan Bayanihan.

Kumikilos ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 42 larangang gerilya sa kabuuan ng Mindanao. Sa nakaraang taon, lalo pang nadagdagan ang mga lakas-kumpanyang larangang gerilya.

Mga tropa ng 57th at 8th IB, inambus sa Bukidnon at North Cotabato

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Inambus ng Front 53 sa ilalim ng Herminio Alfonso Command ng Bagong Hukbong Bayan-Southern Mindanao ang mga pwersa ng 57th at 8th IB sa Sityo Bantaan, Bagumbayan, Magpet noong Marso 29. Napatay ang isang sundalo at isa pa ang nasugatan sa pananambang. Ang mga yunit-militar na ito ang responsable sa pagsasagawa ng mga mabangis na special operation, panggigipit sa mamamayan at walang pakundangang pambobomba sa Magpet, North Cotabato at Kibawe, Bukidnon. Bunga nito, naganap ang malawakang dislokasyon ng mga sibilyan at samutsaring paglabag sa karapatang-tao sa lugar.

Digmang bayan sa ST, sumusulong sa kabila ng matinding militarisasyon

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Mabangis ang mga operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa rehiyon ng Southern Tagalog (ST). Pinupuntirya nito ang mga prubinsya ng Quezon, Rizal, Laguna at Batangas gayundin ang mga islang lalawigan ng Mindoro at Palawan.

Walang pakundangan ang mga pagpatay tulad ng nangyaring masaker ng mga sibilyang menor de edad na nangangaso noong Pebrero sa Magdalena, Laguna.

8th ID, binibigwasan sa EV

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Taliwas sa ipinagmamayabang ng mga upisyal ng 8th Infantry Division ng Philippine Army (8th ID) na hindi na nila pinoproblema ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Eastern Visayas (EV), malaking sakit sa ulo nito ang pag-igting ng armadong pakikibaka sa rehiyon.

Ayon kay Fr. Santiago Salas, tagapagsalita ng National Democratic Front-EV, nasa wastong landas ang BHB para lalong paigtingin ang mga taktikal na opensiba at kabigin ang mamamayan sa armadong rebolusyon laban sa anti-mamamayan, maka-imperyalista at militaristang rehimeng Aquino.

Oplan Bayanihan, hindi binibigyang-puwang sa Bicol

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Hindi binibigyang-puwang ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na basta na lamang manalasa ang mga pasistang tropa sa Bicol sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Mula Enero hanggang Marso nitong taon, naglunsad ang mga yunit ng BHB ng mga aksyong harasment, isnayping, ambus at operasyong sapper para biguin ang kontra-rebolusyonaryong pakana ng rehimeng US-Aquino.

Central Luzon, nagpupunyagi sa landas ng digmang bayan

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Patuloy na umaani ng mga tagumpay sa armadong pakikibaka ang Central Luzon sa kabila ng brutal na pananalasa ng kampanyang panunupil ng militar. Nakapaglunsad ng matatagumpay na taktikal na opensiba ang BHB, nakasamsam ito ng mga armas mula sa militar at nakapagparusa ng mga may utang na dugo sa masa.

Mga kabataan ng Panay, hinimok na sumapi sa BHB

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Lumahok sa armadong pakikibaka, sumapi sa hukbong bayan! Ito ang panawagan ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Panay sa mga kabataan sa kanayunan at kalunsuran kaugnay ng ika-43 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Huwad ang krisis sa kuryente sa Mindanao

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Hindi totoong may krisis sa kuryente sa Mindanao. Ito ang pahayag ni Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng National Democratic Front-Mindanao. Aniya, ang mga blackout o pagkawala ng kuryente nang apat hanggang walong oras kada araw ay engrandeng palabas lamang para lokohin ang mamamayan at pwersahin silang tanggapin ang pribatisasyon ng mga plantang pang-enerhiya at ang pagtatayo ng mga plantang karbon na lulutas daw sa krisis. Nagkukutsabahan ang rehimeng US-Aquino at ang lokal na mga komprador na pinamumunuan ni Henry Sy para palabasing tunay ang krisis sa kuryente.

Menor de edad, ginahasa ng militar sa Benguet

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Patuloy ang pananalasa ng mga elemento ng estado sa mga progresibong lider at sibilyan. Tampok dito ang panggagahasa ng isang upisyal-militar sa isang menor de edad; panggigipit sa isang abugado at lider-kababaihan; at pang-aaresto sa mga menor de edad at mga lider-masa. Sumusunod ang mga nakalap na ulat ng Ang Bayan nitong mga nakalipas na buwan.

Pambobomba at malawakang militarisasyon sa Mindanao

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Isang brutal at todo-todong digma ang inilulunsad ngayon ng rehimeng US-Aquino laban sa mamamayan ng Mindanao. Ito ay alinsunod sa kontra-mamamayan at anti-nasyunal na programa nito na bigyang-laya ang pandarambong ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina, pagtotroso at komersyal na plantasyon sa likas na yaman ng isla.

Sa Ibayong Dagat 15 pulis ng India, napatay ng mga gerilyang Maoista

ANG BAYAN
7 April 2012

Download PDF
Labinlimang elemento ng Central Reserve Police Force (CRPF) ang napatay nang tambangan sila ng mga gerilyang Maoista sa estado ng Maharashtra noong Marso 27.

Dalawampu’t walong iba pa ang nasugatan. Ito ang pinakamatinding atake ng mga gerilya mula noong Hunyo 2010, ayon sa tagapagsalita ng CRPF.

Nangyari ang ambus bandang alas-11:30 ng umaga nang pasabugan ng mga gerilyang Maoista ang sinasakyang bus ng mga pulis.

Ang lugar ng pinakahuling labanan ay nasa distrito ng Gadchiroli na malapit sa hangganan ng estado ng Chhattisgarh, ang pinakasentro ng armadong pakikibaka ng mga Maoistang Indian.

Naganap ang pang-aatakeng ito sa kabila ng sinasabi ng reaksyunaryong gubyerno na nasa “taktikal na pag-atras” ang mga gerilyang Maoista.

Aquino acting as US stooge in making big fuss over DPRK satellite launch--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 05, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) ridiculed the Aquino regime for shamelessly playing its role as a US government stooge in making such a big fuss over the planned launch of another satellite by the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) on April 12-15.

"Goaded by the US government, Aquino and his foreign affairs officials have denounced the planned satellite launch by North Korea as 'totally unacceptable,' echoing the US position drawn from baseless allegations that it is a cover for testing ballistic missiles," said the CPP.

Ang Pasyon ng Pilipino sa Ilalim ng Imperyalistang US

Francisco de Jesus (Ka Kiko)
Kabataang Makabayan - Manila Chapter
April 04, 2012

Ngayong Linggo ay ginugunita ng sangka-Kristyanuhan ang Semana Santa o ang Linggo ng pag-alala sa mga pasakit na dinanas ni Kristo sa kamay ng naghaharing-uri noong panahon niya sa Israel.

Red fighters counter intensive SOT operations by 57th IB, 8th IB AFP troops in two separate ambush, command detonated explosive blast

Isabel Santiago
Herminio Alfonso Command, Front 53, NPA-Southern Mindanao
4 April 2012


Offensive Special Operations Team (SOT), psychological warfare activities and series of indiscriminate bombing operations by the 57th Infantry Battalion and 8th Infantry Battalion in Magpet, North Cotabato and Kibawe, Bukidnon have led to the dislocation of civilians and a host of other human rights abuses.

Pnoy wages war against the people of Mindanao for the imperialist companies

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
April 3, 2012

At the very onset of 2012 the US-Aquino regime has waged a cruel, aggressive war against the people of Mindanao in order to pave the way for the unimpeded entry and expansion of multinational large-scale mining and agribusiness plantations in the island. This massive militarization, which included the constant indiscriminate bombing and shelling of communities plus other human rights abuses of the marauding AFP troops, has created a climate of terror and anger and drove the peasant and lumad masses to flee their homes and evacuate to the cities where they can openly express their protest. In defense of the people, the revolutionary movement has no other recourse but to intensify their attritive and annihilative military actions against the fascist troops.

What should we expect from the Aquino regime about the stalled peace talks and the repression of detained NDF peace consultants?

by ALAN JAZMINES, detained NDF consultant
PNP Custodial Center, Camp Crame, 29 March 2012

We wonder if the administration of Benigno S. Aquino III does enough of serious consideration and work to really promote and push the peace talks, and if indeed it really is interested in the peace process at all. Several indications seem to show the opposite.

After the long stalled peace talks between the National Democratic Front of the Philippines (NDF) and the Government of the Republic of Philippines (GPH) were briefly initiated again in February last year, they have been indefinitely stalled again as the GPH continues to renege on its obligations to free NDF peace consultants detained in violation of the standing NDF-GPH Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG),which is supposed to protect peace consultants from surveillance, arrest, detention and other antagonistic acts.

NDF-EV is in solidarity with the stand of church leaders in the region against large-scale mining

Fr. Santiago Salas
Spokesperson, NDFP - Eastern Visayas
April 03, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas today expressed support for the stand, through the Eastern Visayas Ecumenical Forum, of the leaders of the Catholic Church, United Church of Christ in the Philippines and the Iglesia Filipina Independiente against large-scale mining in the region. "It is truly Christian to love your neighbor as well as to love your country in standing up to large-scale mining and imperialist plunder," said Fr. Santiago Salas, NDF-EV spokesperson. "We support all kinds of struggle against large-scale mining in the country and against imperialist plunder.

The power crisis in Mindanao is a ploy to monopolize the power industry and make the people suffer in the name of superprofit

Ka Oris
NDFP-Mindanao
02 April 2012

The NDFP-Mindanao views the "blackouts"/4- to 8-hour power outages in Mindanao, which has created an atmosphere of misery, discontent and anger among the people, as nothing more than a grand machination imposed by foreign monopoly capitalists (IMF-World Bank) in collusion with the big comprador bourgeoisie led by the country's wealthiest man -- profit-hungry Henry Sy, and implemented by the US-Aquino regime to extract profit at the expense of the people.

The imperialist companies in collusion with the US-Aquino regime are accountable for the continuing plunder and destruction of the environment!

Ka Oris
NDF - Mindanao
April 2, 2012

As the Filipino nation and the peoples of the world celebrate Earth Month, the NDF-Mindanao holds the imperialist companies in collusion with the US-Aquino regime accountable for the continuing plunder and destruction of our environment in Mindanao and in the whole country.

End the AFP's injustices against indigenous women! Fight Oplan Bayanihan and militarization in the countryside!

Simon "Ka Filiw" Naogsan
CPDF
1 April 2012

Oplan Bayanihan (OpBay) rears its ugly head with the revelation of rapes-cum-kidnapping of minors from Mankayan, Benguet, by a certain Army Captain Danilo Lalin of the 86th IBPA. The two girls, "Isabel" and "Katrina", not their true names, were seduced by the military officer at different periods. Isabel, age 16, disappeared for four days last February this year. She was brought to an undisclosed place in Pangasinan and reportedly gang-raped by the officer and his companions as corroborated by medico-legal findings. Likewise, her friend Katrina who also comes from a poor peasant family suffered the same fate when she disappeared for three days before Christmas last year.

Mass campaign against military fascism

Andrea Guerrero
ARMANDO SUMAYANG, JR. COMMAND (ASJC), NPA-Negros Island
April 2, 2012

CPP and NPA officers, Red warriors and the local masses successfully celebrated the 43rd Anniversary of the NPA last March 29, 2012. The revolutionary celebration manifested the brave determination to frustrate any military campaign of the reactionary government now under the Oplan Bayanihan of the US-Aquino 2 Regime. Despite all the hardships and sacrifices, the revolutionary movement is determined to reach the strategic stalemate and win the national democratic revolution onward to socialism.

From October 2011, the people of the CHICKS (Cauayan, Hinobaan, ILog, Candoni, Kabankalan, Sipalay) District launch different forms of mass struggles to advance their economic and democratic rights. This includes the peoples struggle against mining, right to jobs and fair wages, right to raise prices of peasants products ( in relation to local compradors) like coffee, banana, charcoal and the peoples right against state fascism.

Mabuhay at Pakamahalin ang Tunay na Hukbong Naglilingkod sa Sambayanan!

Pagpupugay sa ika-43 Taong Anibersaryo Bagong Hukbong Bayan!

Ni Veronica Makabayan
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)-Southern Tagalog
Marso 29, 2012

Ipinagbubunyi ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Timog Katagalugan ang ika 43 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Walang kaparis ang dakilang pag-aalay ng ating pinakamamahal na Hukbong Bayan upang isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan. Sa pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan tiyak na kakamtin ang tagumpay para sa sambayanan.

"High-ranking surrenderees"--a myth of the military and Abra warlords

Simon "Ka Filiw" Naogsan, Spokesperson
Cordillera People's Democratic Front
31 March 2012

Lt. Col. Noel T. Baluyan, commanding officer of the 41st Infantry Battalion, has a penchant for displaying a few alleged fresh NPA recruits turned surrenderees and passing them as "high-ranking leaders" even if not true. Baluyan goes the rounds of their psywar offensives as one major feature in the implementation of Oplan Bayanihan, an avid practitioner of the Goebbels's dictum that a lie when repeatedly fed to the unsuspecting audience will be later on absorb as truth. Earlier this month, spokespersons of the 503rd Infantry Brigade and its organic units went on a field day announcing that three high ranking NPA leaders in Abra surrendered last February. The fact is that two of them were barely a couple of months in the revolutionary movement while a third was inactive a decade ago and only recently reintegrated. Of course some may lie low but the genuinely committed Red fighters remain steadfast in their principles and dedication, combatting private armed syndicates along with their military partners.