ANG BAYAN, 21 Hulyo 2012

Editoryal: Puspusang labanan ang pakanang "cha-cha" ng rehimeng Aquino

20120721pi
Download PDF
Abala ngayon ang mga reaksyunaryong pulitiko sa pagsisikap na ilusot sa lalong madaling panahon ang pakanang "cha-cha" _(charter change)_ o pagbabago sa reaksyunaryong konstitusyon. Gaano man ito itanggi ni Aquino, sadyang isa ito sa mga prayoridad na hakbangin ng kanyang rehimen at ng buong naghaharing sistema. Karugtong ito ng pagkakanulo ni Aquino ng pambansang soberanya sa pagpapahintulot sa papalaking armadong presensya ng US sa bansa at pagsusuko ng pambansang patrimonya sa mga dayuhang...More 

 

Tunay na Kalagayan ng Rehiyong Ilocos-Cordillera: Daang US-Aquino, Daang Baluktot

Simon “Ka Filiw” Naogsan, Spokesperson
Cordillera People’s Democratic Front
18 July 2012

Sa ikatlong pagkataon ibubuladas na naman ng rehimeng US-Aquino sa kanyang SONA ang kunwaring nagawa para sa bayan at hihingi na naman ng dagdag na mga buwis at batas na lalong sasakal sa sambayanang Pilipino. Ngunit para sa mga pambansang minorya at mga mamamayan ng rehiyong Ilocos at Cordillera, ang “daang matuwid” ay garapalang pagragasa ng mandarambong na mga imperyalistang interes at ang “walang wangwang” ay ang paglilihim sa sambayanan na dambuhala ang kamal-kamal na kinikita ng mga naglalakihang minahan at mga proyektong pang-enerhiya. Sa ngalan ng kaunlaran lalong lumulubog ang mga katutubo sa kumunoy ng paghihirap.

Drive to join US-initiated TPP is Aquino regime's motive for "chacha"--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 18, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the Aquino regime's drive to join the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement is among the motives for current moves by its political stooges to push for amending the reactionary 1987 Philippine constitution.

"Prodded by the US, Aquino's economic officials have been actively engaged in negotiations with the US Trade Department to join the TPP," said the CPP. "Joining the TPP has been among the priorities of the US-Aquino regime, consistent with its thrust to pursue the discredited neoliberal policies of the past three decades and push to surrender the nation's economic sovereignty."

Puppetry to US is Aquino's No. 1 priority, series of high-level meetings shows--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 17, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the series of meetings between Benigno Aquino III and key American security officials over the past several months shows how the Aquino regime gives top priority to serving its US imperialist master. Aquino is obviously always beside himself whenever a key defense, security or military official of the US arrives in the Philippines, ensuring his availability to meet up and fawn before his demigods.

She never stopped fighting for the Philippine revolution and the liberation of women

A Tribute to Kasamang Maita Gomez, Fearless Revolutionary Fighter and Heroine

Logo.ndfp
NDF-Negotiating Panel
July 14, 2012

For more than forty years, Kasamang Maita Gomez, never stopped fighting for the Philippine revolution and the liberation of women.

Inspired by the First Quarter Storm of 1970, she took up intensive historical, social and Marxist-Leninist studies. Even before the declaration of martial law, she was a prominent member of the Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA, Free Movement of New Women) which was founded by Lorena Barros. When martial law was declared in September 1972, she decided to join the revolutionary underground. She joined a collective consisting of Lorena Barros, Magtanggol Roque, and Dolores Feria, among others.