A Self-Criticism on The Paquibato Incident


Rigoberto F. Sanchez

Merardo Arce Command, Southern Mindanao Regional Operations Command, New People's Army
September 6, 2012


The Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command of the New People’s Army (MAC- SMROC-NPA) takes full responsibility for the grenade throwing to an AFP detachment in Brgy. Fatima, Paquibato District, Davao City, September 1 at 8:30 PM. The NPA issues this self-criticism to apologize to the public and the families for the scores of casualties, including children. The NPA will take concrete measures to indemnify the victims consistent with the principles of revolutionary justice and the policies governing the New People’s Army and the revolutionary movement.

ANG BAYAN, 7 Setyembre 2012

40 taon ng krisis at terorismo ng estado

20120907pi
Download PDF
Apatnapung-taon na ang nakararaan, subalit hindi pa rin nabubura ang alaala ng batas militar sa kamalayan ng mamamayang Pilipino. Hindi maghilom-hilom ang mga sugat na iniwan ng pasistang diktadurang US-Marcos sa harap ng patuloy na pagsupil ng reaksyunaryong estado sa mamamayan at sa kanilang rebolusyonaryong paglaban. Gamitin natin ang ika-40 anibersaryo ng pormal na deklarasyon ng batas militar sa darating na Setyembre 21 upang magbalik-tanaw sa brutalidad ng paghaharing...


Pakikialam ng gubyernong US sa tunggalian sa South china Sea, pagdaong ng US warship sa Subic, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Setyembre 04, 2012

Tinuligsa ng Partido Komunista si US Secretary of State Hillary Clinton sa "pakikialam nito sa tunggalian sa South China Sea sa pamamagitan ng pagtulak sa mga bansa sa Southeast Asia na pawang naghahabol sa pinagtutunggaliang mga isla at lupain, na magkaroon ng komon na pusisyon  upang magamit iyon ng US sa pakikipaggirian nito sa China. Gayundin, kinundena ng PKP ang pagdating at pagdaong kahapon ng isa na namang barkong pandigma ng US sa Subic Naval Base.

CPP denounces US government interference in South China Sea conflict, Subic docking of US warship


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
September 04, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced US Secretary of State Hillary Clinton of "meddling in the South China Sea conflict by pushing Southeast Asian countries with overlapping claims in the disputed islands and land formations to come up with a common position to serve as a US counterweight to its frenemy relations with China." At the same time, the CPP condemned the arrival and docking yesterday of yet another US military warship at the Subic Naval base.

Basagin ang ilusyon ng "mabuting pamamahala"

Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 30, 2012
[Pilipino, Bisaya, Waray and Hiligaynon versions]


Magdadalawang linggo na ngayon na nagpapakulo ng propaganda sa midya ang rehimeng Aquino, ang dilawang hukbo ng mga eksperto sa opinyong publiko at mga grupong repormista kaugnay sa pagkamatay ni Jesse Robredo. Si Robredo, dating matagal na nagsilbing alkalde ng Naga City at interior and local government secretary ni Aquino ay namatay noong Agosto 18 sa pagbagsak ng eroplano sa hilagang baybayin ng isla ng Masbate.

Pinabubwelo ng pagkakatalaga kay Roxas ang eleksyon sa 2013, PPP chacha at mga demolisyon ni Aquino--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 01, 2012

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang pagkakatalaga kay Sec. Mar Roxas bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG) ay nakaayon sa estratehiya ng rehimeng Aquino para tiyakin ang tagumpay sa eleksyon sa 2013, ibwelo ang kampanya para sa pagbago ng konstitusyon at paigtingin ang kampanyang demolisyon sa mga komunidad ng maralitang lunsod.