Hulagway sa Martial Law sa Administrasyon ni P'noy

Alan Juanito
Julito Tiro Command
 Septembre 21, 2012

Samtang ang tibuok nasud nagadumdum sa madulom nga yugto sa kasaysayan sa Pilipinas sa pagbundak sa martial law sa pasistang diktador nga si Ferdinand E. Marcos 40 ka tuig na ang milabay, padayon gihapon ang walay-puas nga pagpanumpo nga gipahamtang sa reaksyunaryong rehimeng US-Aquino batok sa katawhan. Buhi kaayo ang martial law, dili lang sa panumduman niadtong nabiktima niini sugod sa dekada’70, kundili sa tibuok katawhan Pilipino, ilabina ang masang mamumuo, mag-uuma, Lumad ug kabus sa dakbayan nga atubangan sa nagkasamot nga krisis sa ekonomiya ug pulitika, padayong ginahasi sa rehimeng US-Aquino, ilalom sa kontrarebolusyonaryong kampanya niini nga Oplan Bayanihan.

Pagpatay kang Genesis Ambason: Laing dagway sa nagkasubsob nga kampanyang pagpanumpo sa Oplan Bayanihan

Omar Ibarra
Cesar Cayon Command, NPA-Western Caraga
September 18, 2012

Dili gayud madawat sa 23rd  IB ug CAFGU ang ilang mga kapildihan nga naangkon sa Agusan del Sur. Sa kapakyas nga magukod ang yunit sa New People's Army nga mi-reyd sa ilang gipanghinambog nga "kinakusgang" Army-CAA detachment sa Binicalan, San Luis kaniadtong Mayo, ang mga sibilyang nanginabuhi sa lugar na ang ilang gipahimungtan. Kung niadtong Hunyo gidakop ug gipasanginlang NPA ang unom ka Banwaon sa sikbit nga baryo sa Mahagsay gikan nagbaligya sa ilang biniling nga bulawan. Niining panahona gipatay ug gikawat sa sundalo ug CAFGU ang halin sa bulawan sa laing mamilingay nga taga-barangay Balit.

Atty. Romeo “Ka Romy” Capulong: defender of peasant rights, genuine land reform activist, man of peace

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, National Democratic Front of the Philippines
September 19, 2012

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), allied organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), renders the highest tribute and revolutionary salute to Attorney Romeo “Ka Romy” Capulong – defender of peasant rights, genuine land reform activist, and man of peace.

Ang aming pinagsamahan ni Atty. Romeo T. Capulong sa Pakikibaka para sa Katarungan at Kapayapaan


Prof. Jose Maria Sison
Pangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas
Punong Pampulitikang Konsultant, National Democratic Front of the Philippines
Setyembre 20, 2012

Nakalagda kami ni Julie sa upisyal na pakikiramay ng National Democratic Front of the Philippines sa pamilya ni Atty. Romeo T. Capulong. Sa pamamagitan nito ay nagpahayag kami ng aming taos-pusong pagkalungkot sa pagpanaw ni Ka Romy, ng aming taimtim na pasasalamat sa serbisyo niya sa NDFP at sa sambayanang Pilipino at ng aming matayog na paghanga sa kanyang maniningning na tagumpay bilang dakilang abugado ng bayan at tagapagtanggol ng karapatang-tao.

ANG BAYAN, 21 September 2012

ANG BAYAN
21 September 2012

Patuloy na umiiral ang paghaharing militar sa bansa


Umiiral pa rin ang terorismong militar sa buong bansa. Nagpapatuloy ang paghaharing militar kahit 40 taon na ang nakalilipas mula nang pormal na ideklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 21, 1972 at 26 na taon na ang nakararaan mula nang ibagsak ito sa pamamagitan ng pag-aalsang bayan noong Pebrero 1986. 


Download PDF here or here.

Remember martial law, persevere in the correct and just revolutionary struggle

NDFP-Eastern Visayas
Septyembre 21, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas today joins the Filipino people in remembering the martial law proclamation of the Marcos fascist dictatorship forty years ago. “The dictator Marcos imposed martial law to monopolize power over the reactionary ruling system that was then in the throes of crisis,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “The so-called new society of Marcos was the same old semicolonial and semifeudal system made even more exploitative and brutal. But even after the downfall of the dictatorship in 1986, the Filipino people never saw genuine change. The post-Marcos regimes are all US puppets who uphold the reactionary ruling system of big compradors and landlords.More than ever, history as well as current events uphold the perseverance of the people's revolutionary struggle as correct and just.”

Patuloy na umiiral ang paghaharing militar sa bansa

ANG BAYAN
21 Setyembre 2010

Umiiral pa rin ang terorismong militar sa buong bansa. Nagpapatuloy ang paghaharing militar kahit 40 taon na ang nakalilipas mula nang pormal na ideklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 21, 1972 at 26 na taon na ang nakararaan mula nang ibagsak ito sa pamamagitan ng pag-aalsang bayan noong Pebrero 1986.

Ginamit ni Marcos ang batas militar upang panatilihin ang sarili sa kapangyarihan at palakasin ang paghahari ng dayuhang malalaking kapitalista, malalaking burgesyang kumprador, panginoong maylupa at mga burukrata-kapitalista.

Atty. Romeo “Ka Romy” Capulong: defender of peasant rights, genuine land reform activist, man of peace

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (NDFP)
September 19, 2012

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), allied organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), renders the highest tribute and revolutionary salute to Attorney Romeo “Ka Romy” Capulong – defender of peasant rights, genuine land reform activist, and man of peace.

CPP mourns death of people's lawyer Romeo T. Capulong

Communist Party of the Philippines
September 18, 2012

The entire membership of the Communist Party of the Philippines (CPP) extends its heartfelt condolences to the bereaved family, friends and colleagues of people's lawyer Atty. Romeo T. Capulong, who died on September 16 after a lingering illness.

The revolutionary forces led by the CPP salute his invaluable contributions to the peace negotiations, including the drafting of important and defining bilateral agreements. He defended political prisoners, peasants, workers and other victims of political repression pro bono, among them CPP founding chair Jose Ma. Sison who eventually won a six-year legal battle in the European courts against trumped-up charges levelled against him by the US imperialists and its lackey the Arroyo regime. Ka Romy courageously took on the challenges despite the very real threats he faced from the reactionary forces, including several attempts on his life. His unwavering commitment stemmed from his deep-seated belief in the justness of the revolutionary cause.

His passing will in no way erase the indelible mark he has made both in the lives of those he helped and in the overall course of the revolutionary struggle.

Comradeship with Atty. Romeo T. Capulong in the Struggle for Justice and Peace

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant, National Democratic Front of the Philippines
September 20, 2012

Julie and I are signatories in the official condolences of the National Democratic Front of the Philippines to the family of Atty. Romeo T. Capulong. We have thus expressed our most heartfelt grief over the passing away of Ka Romy, our deep gratitude for his service to the NDFP and the Filipino people and high admiration for his brilliant achievements as great lawyer of the people and defender of human rights.

Nagluluksa ang NDFP sa pagpanaw ni Atty. Romeo T. Capulong, ang punong tagapayong ligal nito at kampeon ng mga pinagsasamantalahan at inaapi

National Council
National Democratic Front of the Philippines 

18 Setyembre 2012

Original (English): NDFP mourns the passing away of Atty. Romeo T. Capulong, its chief legal counsel and champion of the exploited and oppressed

Taimtim na nagluluksa ang buong National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagpanaw ni Atty. Romeo T. Capulong, ang Punong Tagapayong Ligal nito at kampeon ng mga pinagsasamantalahan at inaapi. Ang pamunuan ng NDFP, lahat ng mga alyadong organisasyon nito, ang NDFP Negotiating Panel, mga konsultant at istap nito, ay nagpapaabot ng taos-pusong pasasalamat sa matagal at di matatawarang paglilingkod na inialay niya sa usapang pangkapayapaan at iba pang larangan ng pakikibaka ng sambayanan.

Hinggil sa paghahabol at panghihimasok ng China at sa Negosasyong Pangkapayapaan ng GPH-NDFP

Maikling komentaryo ni Prof. Jose Maria Sison, Pangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas at Punong Pampulitikang Konsultant, National Democratic Front of the Philippines

Pagsasalin sa Pilipino ng: On the China Claims and Intrusions and the GPH-NDFP Peace Negotiations

Prof. Jose Ma. Sison
CPP Founding Chairman
April 30, 2012

Mga Kababayan,

Mainit na pagbati!

Nagpapasalamat ako sa aking mahal na kaibigan, si General Joone de Leon, sa pagbibigay ng lektura hinggil sa aking sosyo-pulitikal na pilosopiya, at sa kanya, at sa inyong lahat na nasa Regular Class 47 ng Masters program hinggil sa National Security Administration sa pagbibigay ng pribilehiyo at karangalang maipahayag ko ang aking pusisyon at rekomendasyon hinggil sa ilang maiinit na usaping may malaking kabuluhan sa ating bansa at mamamayan.

NDFP mourns the passing away of Atty. Romeo T. Capulong, its chief legal counsel and champion of the exploited and oppressed


National Council
National Democratic Front of the Philippines
17 September 2012

The entire National Democratic Front of the Philippines (NDFP) deeply mourns the passing away of Atty. Romeo T. Capulong, its Chief Legal Counsel and champion of the exploited and oppressed. The leadership of the NDFP, all its allied organizations, and the NDFP Negotiating Panel, its consultants and staff, express our deepest gratitude for the invaluable service he rendered through so many years, in the peace negotiations and other fields of people's struggles.

Inaatake ng Mapanalasang Peace & Development Team ang Kabuhayan ng mga Magsasaka sa Guinobatan, Albay


Florante Orobia
Santos Binamera Command, NPA-Albay
Setyembre 18, 2012

Ipinagmamayabang ng tagapagsalita ng 2nd IB na tagumpay daw ng operasyong Peace & Development Team (PDT) ang “pamamahagi” sa mga magsasaka ng ilang parsela ng lupang matagal nang sinaklaw ng huwad na programang CARP. Ang totoo, pananabotahe ito sa kabuhayan ng mamamayan sa ilang baranggay ng Guinobatan, Albay na mahigit isang taon nang sinasalanta ng PDT.

Pagpupugay kay Kasamang Noel “BigBoy” Sanchez

Fortunato Magtanggol  
Southern Tagalog Chapter (RCTU)
September 14, 2012

Matatag na manggagawa, rebolusyonaryo


Isinilang si Noel Sanchez noong Disyembre 7, 1965 sa Matang Tubig, Canlubang, Calamba, Laguna. Panganay siya sa limang magkakapatid.


Nag-aral siya ng elementarya sa Majada Elementary School. Nagtapos naman siya ng hayskul sa Rizal Institute sa Canlubang. Nagtapos siya ng kolehiyo sa Letran College Calamba sa kursong mechanical engineering. Pumasok din siya sa Don Bosco Manpower Training Center.

Pagbangon at Pagbagsak ng Pasistang Diktadurang Marcos: Mga dahilan at epekto nito hanggang sa kasalukuyan

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas
Punong Pampulitikang Konsultant, NDFP Negotiating Panel
Setyembre 11, 2012

Pagsasalin ng Kawanihan sa Impormasyon (PKP)
Setyembre 21, ang araw ng pormal na proklamasyon ng batas militar 40 taon na ang nakararaan, ay nagpapaalala sa atin sa pasistang diktadurang Marcos na 14 na taong pinagdusahan ng mamamayang Pilipino hanggang 1986. Sa gagawin nating paggunita, parangalan natin ang mamamayan at lahat ng martir at bayani sa kanilang determinado at magiting na pakikibaka laban sa diktadura. Magmuni tayo tungkol sa pagbangon at pagbagsak ng dikatadurang ito at ang mga dahilan at epekto nito hanggang sa kasalukuyan, upang malaman ang mga nakamit natin bilang bayan at ano pa ang kailangan upang lubusin ang pakikibakang masa para sa pambansang kalayaan at demokrasya.