Pesimistiko si Aquino sa usapang pangkapayapaan sa NDFP dahil sadya niya itong hinahadlangan--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Oktubre 18, 2012

Kinastigo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagiging pesimistiko ni Benigno Aquino kaugnay sa mga prospek ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gubyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at sinabing sadya naman niya itong hinahadlangan.

CPP says Aquino's pessimism in peace talks with NDFP is a self-fulfilling prophecy


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 18, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) chided Benigno Aquino's pessimism over the prospects of peace talks between the Philippine government and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) as a "self-fulfilling prophecy."

Suportahan ang pakikibaka ng mamamayang Moro laban sa panlilinlang ng rehimeng Aquino


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 17, 2012

Idinidiin ng pinuno ng negotiating panel ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) na ang Framework Agreement (Balangkas ng Kasunduan) na nilagdaan nitong Lunes ng mga kinatawan ng MILF at gubyerno ng Pilipinas, ay isa pa lamang balangkas at hindi pa isang kumpletong dokumento. May mga kritikal na susing usapin na kailangan pang pag-usapan sa mga darating na buwan. Kailangan pang harapin at labanan ng mamamayang Moro ang mga maniobra at panlilinlang ng reaksyunaryong rehimeng Aquino.

Enrile is lying through his teeth


Luis G. Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
October 17, 2012

Marcos' martial law implementor, “Rolex 12” conspirator, is lying through his teeth

Enrile's cover-up of his fake ambush is clearly fake. He is lying through his teeth. He should not think he can fool the people.

Enrile's attempt to clear his name and whitewash the brutal record of the Marcos dictatorship insults the hundreds of thousands of victims of the dictator Marcos, their families and their survivors. The countless victims of torture, extrajudicial killing, enforced disappearance, illegal arrest and detention, and forced displacement, will surely cry “FOUL”!

Support the Moro people's struggle against the Aquino regime's duplicity

Communist Party of the Philippines
October 17, 2012

As underscored by the head of the negotiating panel of the Moro Islamic Liberation Front (MILF), the Framework Agreement signed last Monday by representatives of the MILF and Philippine government, is just a framework and not a complete document. There are key critical questions that still need to be subjected to negotiation over the next several months. The Moro people will still have to contend with the maneuverings and duplicity of the Aquino reactionary regime.

Joma Sison accuses Enrile of flagrant and systematic lying


By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
NDFP Chief Political Consultant in Peace Negotiations with GPH
October 16, 2012

Re: “Enrile ready for face-off with nonbelievers”, by Cathy Yamsuan, Philippine Daily Inquirer, October 15, 2012

Juan Ponce Enrile has only himself to blame for his character flaw, his lack of integrity, his dishonesty and the expressed view of many people that his memoir is a pack of lies.

At the peak of the Edsa people's uprising, he publicly went on record to admit that his supposed ambush on Sept. 22, 1972 was a fake. Now, he claims in his memoir that the ambush was real. He is engaged in flagrant lying.

The big lie of Juan Ponce Enrile


"The memoir seeks to hide the atrocities committed by the Marcos fascist dictatorship and Enrile’s own role as martial law administrator in the arrest and illegal detention of hundreds of thousands and the torture, extrajudicial killings and enforced disappearances of tens of thousands of Filipinos and Moros."

NDFP International Information Office
15 October 2012

The entire memoir of Juan Ponce Enrile is a big lie. It deodorizes the naked power grab of one faction of the ruling classes against another and the massive corruption and theft of national wealth by Ferdinand Marcos and his cronies, including Enrile. Enrile would like the people to believe that the martial law regime was benign but for the unmitigated greed of Imelda Marcos and Fabian Ver, which was supposed to have undone Marcos.

Kinukondena ng NDFP ang pagdukot kay Rolly Panesa at sa bintang na siya si Benjamin Mendoza

International Information Office
National Democratic Front of the Philippines
Oktubre 13, 2012

Translation:

Iginiit ng negotiating panel sa usapang pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines ang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya sa gwardyang sibilyan na si Rolly M. Panesa na dinukot ng Armed Forces of the Philippines noong Oktubre 5 at maling kinilalang mataas na upisyal ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dinukot din kasama ni Panesa ang kanyang asawa at dalawa pang kasamahan, na pinalaya rin nang walang anumang habla.

Luis Jalandoni: Hinggil sa Balangkas ng Kasunduan ng GPH-MILF


Luis G. Jalandoni
Chairman, NDFP Negotiating Panel
October 12, 2012

Translation:


Nagpadala si Alex D. Lopez ng davaotoday.com ng sumusunod na mga katanungan kay Luis G. Jalndoni, Tagapangulo ng Negotiating Panel ng NDFP, tungkol sa bagong binuong framework agreement (kasunduan tungkol sa balangkas) sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at ng gubyerno ni Presidente Benigno S. Aquino III (GPH).

Tungkol sa bulaang balita ng pagkadakip sa kalihim ng Partido sa Timog Katagalugan


Partido Komunista ng Pilipinas
Timog Katagalugan
Oktubre 14, 2010

Noong isang linggo, buong-paghahambog na ibinalita ni Col Generoso L. Bolina, spokesperson ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng AFP, na nadakip nila ang isang “Benjamin Mendoza”, na diumano'y may alyas na “Ka Lorens/Dave/Ivan” at tatlo pa nitong kasamahan. Para lalo pang palakihin at palitawing kagulat-gulat ang balita at magpasabog ng bomba, naglubid pa si Colenel Bolina ng pantastikong kwento na ang nadakip nila ay walang iba kundi ang kalihim ng Partido sa rehiyon at isa pang kagawad ng komiteng tagapagpaganap ng Partido sa TK ang kanilang nadakip.

NDFP condemns AFP abduction of Rolly Panesa and false claim he is Benjamin Mendoza


NDFP International Information Office
October 13, 2012

The peace negotiating panel of the National Democratic Front of the Philippines today demanded the immediate and unconditional release of civilian security guard Rolly M. Panesa whom the Armed Forces of the Philippines abducted on 5 October and mistakenly identified as a high-ranking official of the Communist Party of the Philippines (CPP). Also abducted with Panesa were his wife and two other companions, but were later released without charges.

Luis Jalandoni on the GPH-MILF Framework Agreement


Luis G. Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
Octber 12, 2012

Alex D. Lopez of davaotoday.com sent the following questions to Luis G. Jalandoni, Chairperson of the NDFP Negotiating Panel, about the newly forged framework agreement between the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the government of President Benigno S. Aquino III (GPH).