CPP blasts Aquino's human rights "superbody" as publicity gimmick


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 01, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed the Aquino regime’s formation of the so-called “human rights superbody” as “nothing more than a publicity stunt to pretend that it is serious in defending human rights while its armed state agents continue to trample on human rights with impunity and increasing brutality.”

Paggamit ni Aquino kay Bonifacio upang tabingan ang pangangayupapa sa imperyalismong US, binatikos ng PKP


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 30, 2012

Translation:

CPP denounces Aquino for using Bonifiacio's name to hide his servility to US imperialism


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Benigno Aquino III "sa paggamit ng pangalan ni Andres Bonifacio at sa pamana nito upang tabingan ang pangangayupapa nito sa gubyerno ng US at pagtakpan ang nagpapatuloy na neokolonyal na dominasyon ng imperyalismong US sa pamamagitan ng papet na republika nito."

Paigtingin ang digmang bayan at ipagdiwang ang malalaking tagumpay sa ika-150 kaarawan ni Andres Bonifacio


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 29, 2012

Translation:

Intensify the people's war and celebrate great victories on the 150th birth anniversary of Andres Bonifacio


Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-149 kaarawan ng bayani ng uring manggagawang si Andres Bonifacio sa Nobyembre 30. Salubungin  natin ng malalaking rebolusyonaryong tagumpay ang kanyang ika-150 kaarawan sa Nobyembre 30, 2013. Sa susunod na isang taon, tinatanaw ng PKP at mga rebolusyonaryong pwersa ang ibayong pagpapaigting ng digmang bayan sa buong bansa at lalong pagtataas ng pulang bandila ng pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura.

Further Advance the People’s Democratic War Against US Imperialism and All Reaction!


Patnubay de Guia
Spokesperson, NDF-Southern Tagalog Region

November 29, 2012


The United States (US) imperialist has a long list of crimes to the Filipino people. It continues to exploit the natural resources of the country and the people all for its own self-serving interest. Through the Visiting Forces Agreement (VFA), its military troops continue to operate military bases in the country, being involved in criminal cases such as brutality, rape, torture and murder. And now what enrages the country are the toxic wastes dumped on Philippine waters by Glenn Defense Marine Asia (GDMA), a Malaysian shipping firm that has a contract with United States (US) ships involved in the US-RP joint military exercises.

Kabataan, lumahok sa armadong rebolusyon!

Pahayag para sa Ika-48 na Anibersaryo ng KABATAANG MAKABAYAN
Logo.km
Kabataang Makabayan
November 30, 2012
 
“Dapat naman ninyong mabatid na ang kadahilanan ng ating paggugugol ng lalong mahalaga sa loob at sampu ng ingat na buhay ay nang upang tamuhin at kamtan yaong nilalayong Kalayaan ng ating Bayang tinubuan na siyang magbibigay ng buong kaginhawahan at magbabangon ng ating kapurihan na inilugmok ng kaalipinan sa hukay ng kadustaang walang makatulad.”
(Mararahas na Anak ng Bayan, Deklarasyon ni Gat Andres Bonifacio circa Marso 1897)

Rebolusyonaryong pagbati sa mga tunay na anak ng bayan, mga kasapi at lider ng mga balangay ng rebolusyonaryong Kabataang Makabayan (KM) sa ika-48 na pagdiriwang ng anibersaryo ng KM sa buong kapuluan.


NDFP-NCMR unites with the struggle of the workers in PACCO in Tagoloan, Mis. Or.

Cesar Renerio
NDFP-North Central Mindanao Region
November 29, 2012

The National Democratic Front – North Central Mindanao Region resolutely unites with the struggle of the workers of Pacific Activated Carbon Co. Inc. (PACCO) in Gracia, Tagoloan, Misamis Oriental. Amidst the severe exploitation and oppression of the company against the workers, the latter have resorted to their last legal means—the strike.

Serve the people, set ablaze the fire and daringness of the Kabataang Makabayan

Ka Oris 
NDFP-Mindanao
30 November 2012

With the great joy, the NDFP-Mindanao congratulates all leading cadres and members of the  Kabataang Makabayan (KM) who, upon its 48th founding anniversary today, have vowed to carry  forward the blazing torch of the militant and revolutionary youth movement in the  Philippines towards the victory of the people’s war. With great pride, we salute all members  of the KM who, since the dark days of the Marcos dictatorship, have heroically offered their  lives for the revolution, as well as to all those who persevere until now.

CPP denounces Aquino for using Bonifiacio's name to hide his servility to US imperialism

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 30, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced Benigno Aquino III "for using Andres Bonifiacio's name and legacy to camouflage his servility to the US government and conceal continuing neocolonial domination by US imperialism through its puppet republic."

Intensify the people's war and celebrate great victories on the 150th birth anniversary of Andres Bonifacio

Communist Party of the Philippines
November 29, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking the 149th birth anniversary of working class hero Andres Bonifacio on November 30. Let us usher in celebrations of his 150th year on November 30, 2013 with great revolutionary victories. In the course of the next year, the CPP and the revolutionary forces look forward to further intensifying the people's war nationwide and raising higher the red banner of the national democratic cultural revolution.

Military backing for Dazas smacks of impunity enjoyed by the Ampatuans


FR. Santiago 'Sanny' Salas
NDFP-Eastern Visayas
November 26, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas today warned that the 8th Infantry Division's expression of support for the Daza political dynasty in Northern Samar is similar to the impunity enjoyed by the Ampatuans. “The media and the people should beware of the 8th ID's expression of support for the Dazas, because political dynasties and impunity go together, as shown by the third commemoration last Nov. 23 of the Maguindanao massacre linked to the Ampatuans,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “The continuing human rights violations under the military's Oplan Bayanihan and the Dazas' capacity for political violence have combined to create a climate of impunity in Northern Samar.”

Ang Bayan, November 21, 2012 issue... in VIDEO!


Fleeting Rewards Will Not Lure The Filipino People; The Attainment of Revolutionary Justice is Priceless


Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
November 22, 2012

Last November 13, 2012 the newly-appointed Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Mar Roxas declared that in the government’s brand of earnestly upholding justice and accountability, he approved the increase of the bounty reward for the capture of the top fugitives of the land, and co-signed two joint orders between the Department of National Defense (DND) and DILG which contains the updated detailed rewards for CPP-NPA-NDF and Abu Sayyaf Group leaders.

Opensiba ng BHB sa Katimugang Panay


Napoleon Tumagtang Command
NPA-Southern Panay
Nobyembre 22, 2012

Original Hiligaynon Statement:

Opensiba sang BHB sa Nabagatnang PanayDalawa ang napatay at apat ang nasugatan nang tambangan ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan  sa ilalim ng Napoleon Tumagtang Command (NTC-BHB) ang isang kolum ng Bravo Coy ng 82nd IB sa Sityo Tabionan, Brgy. Bucari, Leon, Iloilo noong Oktubre 27, mga alas-7:30 ng umaga. Isa sa dalawang napatay ay si PFC John Philip Durana na taga-Jaena Sur, Jamindan, Capiz.

Pagbangon ug paglumpag sa Pasistang Diktaduryang Marcos: Mga hinungdan ug epekto niini taman sa kasamtangan

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulong Nagpundar, Partido Komunista sa Pilipinas
Hepeng Pangpolitikang Konsultant, NDFP Negotiating Panel
Septyembre 11, 2012

Translation:

Rise and fall of Marcos fascist dictatorship: causes and consequences up to the presentSeptembre 21, ang petsa sa pormal nga deklarasyon sa balaud militar 40 ka tuig na ang nangagi, nagpahinumdum kanato sa pasistang diktaduryang Marcos nga 14 ka tuig nga gi-antus sa katawhang Pilipino taman 1986. Sa himuonon nato nga paghinumdum, pasidunggan nato ang katawhan ug tanan nga martir ug bayani sa ilang determinado ug mapangahason nga pakigbisog batok sa diktadurya. Magmalandong kita mahitungod sa pagbangon ug paglumpag niining diktadurya ug ang mga hinungdan ug epekto niini taman sa kasamtangan, aron mahibaw-an ang mga nakab-ot nato isip nasud ug unsa pa ang kinahanglan aron hingpiton ang pangmasang pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.