Increased risk of nuke accident in Subic with frequent US sub dockings--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 29, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the docking of the USS Bremerton (USS-698) at Subic Bay as an affront against Philippine sovereignty and raised concerns on the risk of a nuclear accident with the increasingly frequent dockings of US nuclear-powered and -capable warships in Subic and other parts of the Philippines.

The CPP cited a secret memorandum issued by the Ministry of Defense of the United Kingdom after the Fukushima Daiichi nuclear disaster in March 2011 which pointed out that nuclear-powered submarines are highly vulnerable to a core-meltdown similar to the Fukushima meltdown.

Eastmincom-AFP ceasefire violations further expose AFP's rabid fascism, fake 'Bayanihan' for Pablo victims

Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines Southern Mindanao
29 December 2012

As the New People’s Army in Southern Mindanao upholds the CPP declaration of a 27-day long nationwide ceasefire effective last December 20, the Eastern Mindanao Command-AFP is grossly violating its own suspension of military/police offensive operations in the light of the continuing numerous AFP combat and psychological warfare operations in the region. The National Democratic Front-Southern Mindanao condemns these patent ceasefire violations that mock the spirit by which the ceasefire declarations were made: to pave the way for the resumption of GPH-NDFP peace negotiations and to give time for the relief and rehabilitation of Typhoon Pablo devastated provinces.

PKP kay Aquino: Dapat maglabas ng katugong kautusan sa tigil-putukan, kung hindi...

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 27, 2012

Translation: CPP to Aquino: Issue reciprocal ceasefire order, or else...

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na dapat maglabas ang rehimeng Aquino ng kagyat na kautusan para sa pagpapalawig ng kanyang naunang deklarasyon sa tigil-putukan upang maging katugon ng naunang inilabas ng Komite Sentral ng PKP noong nakaraang linggo ayon sa nagpagkasunduan sa isang pulong noong Disyembre 17-18 sa The Hague, The Netherlands sa pagitan ng mga espesyal na kinatawan ng gubyernong Aquino at ng mga espesyal na kinatawan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Accelerate the Increase of the New People’s Army, the Communist Party of the Philippines and Its Organizations; Frustrate the Reinforced Attacks by the Us-Aquino Regime and its Roxas Minion!!

Message of the Regional Party Committee,
CPP-Panay

26 December 2012

We join in celebration the 44th year of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines. We congratulate all Party cadres and members for scoring gains in the struggle against the US-Aquino regime. We salute with highest respect and inspiration our revolutionary heroes and martyrs.

Recently, the US-Aquino regime through its surrogate, the Department of Interior and Local Government Secretary Mar Roxas, deployed the 6th Special Action Force (SAF) Battalion in various areas of Panay to reinforce its more than one brigade anti-insurgency force. An additional objective is, of course, to repress rivals in the bourgeois opposition in order to impose its dominant position of power in the island especially in the light of the forthcoming local elections.

CPP to Aquino: Issue reciprocal ceasefire order, or else...


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 27, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today demanded that the Aquino regime immediately order an extension of his earlier ceasefire declaration to reciprocate the one issued by the CPP Central Committee a week ago, in accordance with an agreement forged in a meeting on December 17-18 in The Hague, The Netherlands between special representatives from the Aquino government and special representatives of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Seize the initiative in all forms of struggle and intensify the offensive against the enemy

Message of the Central Committee
of the Communist Party of the Philippines

December 26, 2012

Download PDF
With utmost joy, we celebrate the 44th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines on the theoretical foundation of Marxism-Leninism-Maoism and the resumption of the people's democratic revolution under the correct leadership of the Party against US imperialism and the local exploiting classes of big compradors and landlords.

We salute and commend all Party cadres and members for their hard work, militant struggle and sacrifices. We congratulate them for contributing to the victories that the Party and the people have won in the revolutionary struggle. We render the highest tribute to our martyrs and heroes and we thank them deeply for their selfless service and everlasting inspiration.

Panghawakan ang inisyatiba sa lahat ng anyo ng pakikibaka at paigtingin ang opensiba laban sa kaaway

Mensahe ng Komite Sentral
ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2012

Download PDF
Lipos nang kagalakang ipinagdiriwang natin ang ika-44 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikong pundasyon ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at pagsisimulang muli ng demokratikong rebolusyong bayan sa wastong pamumuno ng Partido laban sa imperyalismong US at lokal na naghaharing uri ng malalaking komprador at mga panginoong maylupa.

Nagpupugay at pinupuri namin ang lahat ng kadre at kasapi ng Partido sa kanilang puspusang paggawa, militanteng pakikibaka at mga sakripisyo. Binabati namin sila sa pag-ambag sa mga tagumpay ng Partido at mamamayan na nakamit sa rebolusyonaryong pakikibaka. Pinakamataas na parangal ang ibinibigay namin sa ating mga martir at bayani at lubos natin silang pinasasalamatan sa kanilang walang pag-iimbot na mga sakripisyo at habampanahong inspirasyon.

Nakapagtipon tayo ng mga tagumpay sa pagtatayo ng Partido sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Napangibabawan natin ang mayor na mga pagkakamali at pagkukulang sa naunang kasaysayan ng Partido sa pamamagitan ng Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong katapusan ng dekada 1960 at noong dekada 1980 at unang bahagi ng dekada 1990 sa pamamagitan ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong kalakhan ng dekada 1990.

Lalong Paigtingin ang Pakikidigmang Gerilya, Higit na Palakasin ang Rebolusyonaryong Hanay at Pursigidong Sumulong sa Mas Mataas na Antas ng Digmang Bayan!

Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Rehiyong Ilokos-Kordilyera
sa ika-44na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2012

Taas-kamao nating binabati ang buong pambansang organisasyon ng Partido at nag-uumapaw ang ating kagalakang ipinagdiriwang ang araw na ito ng ika-44 na taon ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pagpasok nito sa susunod na taon ng pamumuno sa puspusan at buhay-at-kamatayang dalawang-yugtong Rebolusyong Pilipino, humahakbang ito sa panibagong yugto ng mga matatamong rebolusyonaryong tagumpay tungo sa mas maunlad na antas ng matagalang digmang bayan sa buong kapuluan.

Paigtingin ang Paglaban sa Papet na Rehimeng US-Aquino, Ilantad at Labanan ang Interbensyong Militar ng US sa Pilipinas, Patuloy na Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan at Biguin ang Oplan Bayanihan!


Pahayag ng Kalihiman ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan para sa
Ika-44 na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas—Marxismo-Leninismo-Maoismo

Disyembre 26, 2012


Salubungin natin ng nag-iibayong rebolusyonaryong optimismo ang ika-44 na Anibersaryo ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas—Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa dakilang araw na ito, taas-kamaong nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan (KRTK) sa lahat ng kadre’t kasapi ng Partido, sa Bagong Hukbong Bayan at sa mga kasapi ng rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa buong kapuluan.

Ibigay natin ang mapulang pagsaludo sa alaala ng mga rebolusyonaryong bayani’t martir na walang-pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay para itaguyod ang malaon nang hinahangad ng sambayanang Pilipino na lumaya sa kaapihan at pagsasamantala mula sa kuko ng imperyalismong US, katutubong pyudalismo at burukrata-kapitalismo.  Gawin nating inspirasyon ang kanilang buhay at pakikibaka, tularan ang kanilang halimbawa at suklian ang kanilang sakripisyo ng ibayong katapatan sa Partido at pagpupunyagi sa demokratikong rebolusyon ng bayan.

A Victorious Decade of People's War in Mindanao


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - MIndanao
December 26, 2012

Together with all revolutionaries and the the people of Mindanao and the entire nation, the NDFP-Mindanao wishes to express its warmest congratulations and highest tribute to the Communist Party of the Philippines (MLM) on the 44th anniversary of its re-establishment. Through the Party's leadership, the National Democratic Revolution has advanced to its current phase despite the relentless counterrevolutionary attacks of US imperialism and the local ruling class. We also proudly salute all our revolutionary martyrs who have heroically offered their lives for the revolution.

As we celebrate this auspicious day, our deepest sympathies and concern go out to the families and friends of the victims of typhoons Sendong and Pablo. In line with this, we call upon all revolutionary forces in the island to be modest and simple yet meaningful and militant in their celebrations of the Party's 44th anniversary. To help facilitate relief and retrieval operations, NDFP-Mindanao has declared a 29 day ceasefire in all areas affected by Typhoon Pablo. We also call on the people to unite and join in the collective and long term rehabilitation of the people's livelihood and continue to help preserve and protect the environment.

Mensahe ng RCTU-NDFP sa ika-44 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas


Revolutionary Council of Trade Unions
National Democratic Front of the Philippines
December 26, 2012

Ibayong palakasin ang Partido, abutin ang pagkapatas!
Manggagawa, isulong ang digmang bayan, sumapi sa NPA!
Mensahe ng RCTU-NDFP sa ika-44 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng yunit, kasapi at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagdiriwang nito ng ika-44 anibersaryo ng pagkakatatag. Nagpupugay kami sa masa ng manggagawa at sambayanan na nag-iibayo ang pagsuporta sa Partido, gayundin sa napakaraming martir ng Partido na nagbuwis ng buhay para sa malaya at demokratikong hinaharap ng sambayanan at uri.

Mapangahasong moasdang, ipatuman ang mga tahasKa.  Norsen Manggubat
NDFP-Northcentral Mindanao
Disyembre 26, 2012

Saulugon nato ang mga kadaugan nga nakab-ot  dinhi sa atong rehiyon atol niining ika-44 nga kasumaran sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista ng Pilipinas sa hugot nga pagsanong sa panawagan sa Komite Sentral karong tuiga sa dugang pagpalig-on sa Partido sa pagpaasdang sa malungtarong gubat.  Gisaluduhan nato ang mga kadre ug mga membro sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa ilang mga sakripisyo sa mapangahasong pagpatuman sa tahas  sa paspas nga pagpalapad ug pagpalig-on sa organisasyon sa Partido ug pagpahugot sa pagpangulo sa tanang ang-ang.

Arrest, torture of five accused NPA members in Quezon, brazen disregard of ceasefire--CPP


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 25, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the Armed Forces of the Philippines (AFP) for carrying out the arrest, torture and detention of five accused members of the New People's Army (NPA) in Mulanay, Quezon just before midnight last Friday. Elements of the 74th IB took into custody Dennis Quidor of Macalelon, Quezon, Eliseo Lopez of San Francisco, Quezon and Rodrigo Guevarra of San Andres, Quezon with two other unnamed residents of San Francisco. The five were flagged down at one of the highway checkpoints set up by the AFP in Quezon.

Handa nang gunitain ng mga rebolusyonaryong pwersa ang ika-44 na anibersaryo ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 24, 2012

Translation: Revolutionary forces are all set to mark CPP's 44th anniversary

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na nakahanda na ang mga rebolusyonaryong pwersa sa buong Pilipinas na gunitain ang ika-44 na anibersasryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Disyembre 26.

Tulad ng dati, magkakaroon ng daan-daang maliliit at malalaking asembliyang masa sa mahigit 110 larangang gerilya sa buong bansa, maging ng mga pagtitipon at mga pulong pag-aaral sa mga paaralan, maralitang komunidad, upisina, liwasan, bahayan at iba pang lugar upang konsolidahin ang hanay ng PKP at mga aktibistang masa sa pamamagitan pagtataya sa kasalukuyang kalagayan at pagtukoy sa mga tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan.

Pagka-ipokrito ni Aquino tungkol sa batas sa sin taxes, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 21, 2012

Translation: CPP blasts Aquino hypocrisy over sin tax law

Binatikos ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa pagiging ipokrito kaugnay ng pagsasabatas ng tinaguriang batas sa Sin Tax na sinasabing isang malaking tulak sa badyet ng gubyerno para serbisyong pangkalusugan sa panahon na isinusulong nito ang programang korporatisasyon at pribatisasyon ng pampublikong sistemang pangkalusugan. Nilagdaan kahapon ni Aquino ang Sin Tax Law.

Pahayag ng PKM-NDF Timog Katagalugan kaugnay sa paglabag ng AFP sa SOMO

Eduardo Labrador
PKM-TK
Disyembre 24

Sinasaluduhan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan (PKM-TK) ang magiting na pagtatanggol ng ating mga Pulang kumander at mandirigma sa rebolusyonaryong masa sa bayan ng Tagkawayan, Quezon laban sa operasyong paniktik ng AFP. Habang ipinamamalita ni Lt. Col.Dennis Perez, tagapagsalita ng 74th IBPA sa South Quezon-Bondoc Peninsula na “ampaw na propaganda” ng NDF ang pagdami ng NPA dito, aligaga naman ang may walong batalyong pwersa ng AFP/PNP/CAA dahil sa dalawang operasyong pamarusa na bumulabog ng kanilang makinaryang paniktik sa erya. Nabawasan ang tainga at mata ng mga pasista kaya walang tamang ulat na nakakarating kay Lt. Col.

Dalawang magkasunod na espesyal na operasyon, matagumpay na nailunsad! Tatlong sagad-saring kontra-rebolusyonaryo, naparusahan!

Armando Catapia Command
NPA-Camarines Norte

December 20, 2012

Matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Armando Catapia Command ang dalawang magkasunod na espesyal na operasyon noong ika-18 at ika-19 ng Disyembre, 2012 sa Baranggay Busigon at Baranggay Casispalan, pareho sa bayan ng Tagkawayan, lalawigan ng Quezon.

74th IBPA, nilabag ang sariling deklarasyon ng SOMO sa Quezon

Armine de Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
December 23, 2012

*Lima katao, inaresto ng mga ito at tinortyur sa Bondoc Peninsula, Quezon!
Kaagad na palayain ang 5 inaresto!
Panagutin ang mga opisyal at kawal ng 74th IBPA!*

Muli na namang ipinakita ng mersenaryong Armed Forces of the Philippines ang kawalang katotohanan sa mga pahayag at unilateral na deklarasyon nito kaugnay sa diumano'y suspension of military operation (SOMO) mula Disyembre 16, 2012 hanggang Enero 6, 2013.

[VIDEO] ANG BAYAN, 21 December 2012

ANG BAYAN video, 21 December 2012


View from youtube

Revolutionary forces are all set to mark CPP's 44th anniversary

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 24, 2012

http://www.philippinerevolution.net/statements/revolutionary-forces-are-all-set-to-mark-cpp-s-44th-anniversary

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said revolutionary forces across the Philippines are all set to mark the 44th anniversary of the re-establishment of the Communist Party of the Philippines (CPP) on December 26.