Dapat may pagtutugmaan at paggagalangan sa negosasyong pangkapayapaan

Tugon hinggil sa pansamantalang sabayang tigil-putukan

January 04, 2013

Ang serye ng mga pangyayari at paiwas na mga pahayag ng mga tagapagsalita at mga negosyador sa usapang pangkapayapaan ni Aquino sa mga nakaraang araw hinggil sa pansamantalang sabayang tigil-putukan ay tumutumbok sa nagdudumilat na katotohanan: na hindi pormal na nagdeklara ng ekstensyon ng tigil-putukan para sa Kapaskuhan na nagtapos noong Enero 2 ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) hanggang sa kahapunan noong Enero 2, labinlimang araw pagkatapos magkasundo ang mga espesyal na kinatawan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at GPH para sa isang tigil-putukan mula Disyembre 20 hanggang Enero 15.

Mga Paglabag ng 9th Infantry Division at PNP sa Dineklarang Tigil-putukan ng Gubyernong Aquino

Gregorio "Ka Greg" BaƱares
NDFP-Bicol Region
Enero 4, 2013

Mistulang walang dineklarang tigil-putukan ang Gubyernong Aquino dahil sa lansakang paglabag dito ng berdugong 9th Infantry Division ng Philippine Army (9th IDPA) at ng Philippine National Police (PNP) sa rehiyong Bikol.

Ipinapakita ng mga ulat ng iba't ibang kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa rehiyon na isa lamang panlilinlang ang dineklarang tigil-putukan ng Gubyernong Aquino upang magposturang para sa kapayapaan habang walang-puknat at patraydor na inaatake ang mga rebolusyonaryong pwersa ng BHB at mamamayan.

AFP's ceasefire violations in Davao reveal massive rights abuses

Simon Santiago
Political Director, NPA Southern Mindanao Regional Command
January 4, 2013

In a flagrant violation to the temporary ceasefire declared by the National Democratic Front and the GPH, the 84th IB-10th Infantry Division-AFP instigated a full-blown military operation in Brgy. Tambobong, Baguio district, Davao city, forced the evacuation and hamletting of civilians and conducted food blockade. Worse, it also spread the notorious lie that the New People's Army abducted civilians and the militia, and terrorized the masses.

Rising through the storm: 3,000 attend CPP 44th anniversary celebration in Northern Samar


Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDFP-Eastern Visayas
January 4, 2013

Not even Typhoon Quinta could stop about 3,000 people from attending the 44th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines last Dec. 26 in a remote location in Northern Samar. Some of those of who attended walked for as long as two days, climbing mountains and crossing flood-swollen rivers just to reach the celebration in time. Program organizers had to put up additional tents to accommodate throngs of guests who kept on arriving from nearby barrios and even from towns further away as the celebration went on amidst intermittent heavy rains from the afternoon of Dec. 26 to the early morning of Dec. 27. The Rodante Urtal Command of the New People's Army-Northern Samar assured all that apart from the company of the New People's Army serving as the honor guard, security was being ensured by more Red fighters, units of the people's militia and an extensive intelligence network. Any enemy offensive from the military and police would have been monitored and stopped several kilometers away.

There should be mutuality and respect in peace negotiations A rejoinder on the matter of the temporary synchronized ceasefire


Communist Party of the Philippines
January 4, 2013

The sequence of events and flurry of evasive statements issued by Aquino's spokespersons and peace negotiators over the past several days on the matter of the temporary synchronized ceasefire point to one glaring fact: that up to late afternoon of January 2, fifteen days after special representatives from the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Republic of the Philippines (GPH) agreed on a ceasefire from December 20 to January 15, the GPH had not formally declared an extension of its Yuletide ceasefire that was to end on January 2.

Pinag-iingat ng PKP ang BHB, mamamayan sa huwad na tigil-putukan ng AFP


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 03, 2013

Translation: CPP cautions NPA, people amid AFP fake ceasefire

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), milisyang bayan at mga rebolusyonaryong organisasyon na manatiling mapagbantay at laging alerto habang nasa depensibong katayuan sa harap ng maigting na operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa.

Muling pinalawig ng PKP ang tigil-putukan hanggang Enero 15 pagkatapos ng atrasadong pag-aanunsyo ng GPH

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 03, 2012

Translation: CPP reextends ceasefire to January 15 after belated GPH announcement

Muling pinalawig ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang deklarasyon ng tigil-putukan nito hanggang Enero 15 matapos ang atrasadong deklarasyon ng rehimeng Aquino kahapon sa suspensyon ng mga operasyong militar nito.

Sumusunod ang deklarasyon ng PKP-KS:

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines hereby declares to all commands and units of the New People's Army (NPA) and the people's militias that the end of the ceasefire declared on December 20 has been reextended to 2359H of January 15. Specifics of the December 20 order will remain valid for the duration of this order. This declaration overrides an earlier order by the CPP-CC abbreviating the ceasefire to 2359H of January 2.

Ikalawang kaso ng "mistaken identity" sa sikretong listahan ng DND/DILG, inilantad ng PKP


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 03, 2013

Translation: CPP cites second case of "mistaken identity" over DND/DILG secret list

May pangalawang kaso na ng "mistaken identity" na resulta ng paglalabas noong isang taon ng Joint Order 14-2012 ng Department of National Defense (DND) at Department of Interior and Local Government (DILG) na umaabuso sa karapatang-tao ng mga mga inosenteng sibilyan, anang PKP.

Sa mga ulat ng mga grupo sa karapatang-tao sa Negros, sinabi ng PKP na inaresto at idinetine ng 302nd Brigade ng Armed Forces of the Philippines (AFP) si Oligario Sebas, isang residente ng Manjuyod, Negros Oriental, at pinagbintangang siya si "Felimon Mendrez" na itinuturing ng AFP na isa umano sa mga lider ng rebolusyonaryong kilusan sa Negros. Sang-ayon sa AFP, kabilang si Mendrez sa listahan ng DND/DILG na may patong sa ulo na P5.2 milyon para sa kanyang ikadarakip.

CPP reextends ceasefire to January 15 after belated GPH announcement

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

Press Release
January 03, 2013

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) today reextended its ceasefire declaration to January 15 after the Aquino regime belatedly announced yesterday its own suspension of military operations.

The CPP-CC issued the following declaration:

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines hereby declares to all commands and units of the New People's Army (NPA) and the people's militias that the end of the ceasefire declared on December 20 has been reextended to 2359H of January 15. Specifics of the December 20 order will remain valid for the duration of this order. This declaration overrides an earlier order by the CPP-CC abbreviating the ceasefire to 2359H of January 2.

CPP cautions NPA, people amid AFP fake ceasefire

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

January 03, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on all units of the New People's Army (NPA), people's militias and revolutionary organizations to remain vigilant and on high alert while on defensive mode in the face of the heightened military operations of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in Mindanao and other parts of the country.

CPP cites second case of "mistaken identity" over DND/DILG secret list

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 03, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said that the Joint Order 14-2012 issued by the Department of National Defense (DND) and Department of Interior and Local Government (DILG) last year has already resulted in the second case of "mistaken identity" and subjected innocent civilians to human rights abuses.

NDFP Negotiating Panel recommends CPP extension of ceasefire until 15 January 2013

Luis G. Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
02 January 2013

Despite the very belated GPH decision to extend its Suspension of Offensive Military Operations (SOMO) until 15 January 2013, the NDFP Negotiating Panel is recommending to the Communist Party of the Philippines Central Committee (CPP CC) that it extend its ceasefire declaration to 15 January 2013 so that both will be in sync.

Order to end temporary ceasefire today


Central Committee
Communist Party of the Philippines
2 January 2013

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines hereby informs all commands and units of the New People's Army (NPA) and the people's militias that the temporary ceasefire order issued last December 20, 2012 will end at 2359H today, January 2, 2013, instead of January 15.

This declaration is being issued upon the recommendation of the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) after the failure of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) to comply with the agreement last December 17-18 to extend its own ceasefire order to January 15. The agreement was contained in the Press Communique authenticated by Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh.

CPP denounces Aquino failure to reciprocate temporary ceasefire


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 02, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) announced today that its Central Committee has informed all units of the New People's Army and the people's militia that its earlier declaration issued last December 20 for a ceasefire to take effect until January 15 has been rescinded. The ceasefire has been cut short and will end today at 2359H.

The CPP said that the shorter ceasefire period is due to the Aquino government's failure to extend its ceasefire order to January 15 in sync with the CPP ceasefire declaration and in compliance with an agreement arrived at by special representatives of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) and those of the NDFP.

Hindi tumupad si Aquino sa Kasunduan hinggil sa Magkasabay na Tigil-Putukan hanggang Enero 15, 2013

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
Disyembre 31, 2012

Nakapanghihinayang ang hindi pagtupad ng Presidente ng GPH na si Aquino sa kasunduang napagkaisahan ng mga Espesyal na mga Kinatawan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) noong Disyembre 18, 2012 sa Royal Norwegian Embassy sa The Hague. Nagkasundo ang magkabilang panig sa isang tigil-putukan mula Disyembre 20, 2012 hanggang Enero 15, 2013. Ang kasunduang ito, na napormalisa sa isang Press Communique (Pahayag sa Midya) na pinatotohanan ni Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh, ay ibinunga ng pulong ng mga Espesyal na mga Kinatawan ng magkabilang panig para sa pagsusulong ng espesyal na landas ng usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP.

Aquino Fails to Comply with Agreement on Synchronized Ceasefire until January 15, 2013

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
December 31, 2012

GPH President Aquino's failure to comply with the agreement made by Special Representatives of the Government of the Philippines (GPH) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) on December 18, 2012 at the Royal Norwegian Embassy in The Hague is most regrettable. Both sides had agreed on a ceasefire from December 20, 2012 until January 15, 2013. This agreement, formalized in a Press Communique authenticated by Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh, memorialized the meeting of the Special Representatives of both Parties in pursuance of the special track in the GPH-NDFP peace negotiations.

Nananawagan ang PKP para sa malalaking pagsulong sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa 2013

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 31, 2012

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at sa mga rebolusyonaryong pwersa na magpunyagi para sa malaking pagsulong sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa 2013 bilang tugon sa mga patakaran ng rehimeng Aquino na nagpapalala sa mga kundisyong sosyo-ekonomiko ng sambayanang Pilipino at ibayong pagbubuyangyang ng bansa sa interbensyon ng gubyernong US at dayuhang dominasyong pang-ekonomya.

CPP calls for big advance in armed struggle and mass resistance in 2013


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people and their revolutionary forces to strive for a big advance in armed struggle and mass resistance in 2013 in response to the Aquino regime's policies that exacerbate the socio-economic conditions of the Filipino people and further open up the country to US government intervention and foreign economic domination.

PKP sa AFP: Tigilan ang pagsisilbi sa mga kumpanya sa pagmimina bilang pribadong hukbo


Kawanihan sa Impormas
Prtido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 30, 2012

Translation: CPP to AFP: Stop serving as private armies of mining companies 

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagkaipokrito ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Philippine Army sa paghamon sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magdeklara ng tigil-putukan sa mga lugar na mapanganib sa mga natural na kalamidad at inakusahan ang AFP ng pakikipagsabwatann sa malalaking kumpanya sa pagmimina, pagtotroso at malalaking plantasyon na malaon nang pumipinsala sa kapalgiran at nagsasapeligro sa buhay ng taumbayan.

CPP to AFP: Stop serving as private armies of mining companies

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 30, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the hypocrisy of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine Army in challenging the New People's Army (NPA) to declare a ceasefire in all geo-hazard areas and charged the AFP of complicity with the big mining companies, loggers and big plantations that have long been ravaging the environment and putting the lives of people at risk.