Ambush ng NPA–Rizal laban sa Division Reconnaissance Company, matagumpay na nailunsad

Macario Liwanag
Narciso Antazo Aramil Command – NPA – Rizal
Enero 21, 2013

Matagumpay na nailunsad ng isang platoon ng NPA – Rizal ang ambush laban sa nagpapatrulyang mga kagawad ng Division reconnaissance Company ng 2nd ID na pinamumunuan ni Lt. Guzman noong umaga ng Enero 18, 2013 sa Sitio Nayon Brgy Sta Inez, Tanay, Rizal.  Tumagal ng isang oras ang labanan na nagresulta ng pagkamatay ng isang (1) myembro ng sundalo at pagkakasugat ng dalawa (2) pa nilang kasamahan, ang DRC na kinabibilangan ng mga pinakapiling sundalo na mahuhusay sa labanan at sa paglulunsad ng combat at strike operation ay bahag ang buntot na nagtakbuhan pabalik sa kanilang kampo, samantalang nakaatras naman ang mga kagawad ng NPA nang ligtas at walang ni-isa mang nasugatan.Inilunsad ito ng mga kagawad ng NPA sa Rizal bilang pagtalima sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas noong Enero 15, 2013 sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na kagyat na ibalik ang opensibong postura, agawin ang inisyatiba at paghandaan ang inaasahang opensibang militar na ilulunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa BHB at rebolusyonaryong masa sa pagtatapos ng pansamantalang sabayang tigil-putukan sa araw na iyon, at bilang parusa sa lantarang paglabag ng AFP sa karapatang pantao ng mga masa sa lugar. Magsisilbi rin itong babala sa mga nakababatang opisyal at kawal ng military at CAFGU na magbagong buhay na lamang at huwag sumunod sa kanilang mga opisyal na ginagawa lamang silang pambala sa mga operasyon. Nasa inyo ang buong pagkakataon upang maiwasang magkaroon ng utang na dugo sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan. Hindi pahihintulutan ng mga yunit ng BHB sa Rizal ang lahat ng porma ng pag-abuso sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan sa buong lalawigan. Ang lahat ng mga kagawad ng military, CAFGU, intelligence, at iba pang aktibong nakikipagtulungan sa kaaway laban sa rebolusyonaryong kilusan ay pangunahing target ng mga yunit ng BHB, at tiyak na aabutin ng mahabang kamay ng rebolusyonaryong hustisya.

Nagpupugay ang buong rebolusyunaryong kilusan sa mga dramatikong tagumpay ng mga yunit ng BHB sa Rizal sa pagdepensa at pagpreserba ng hanay laban sa pinaigting na combat operation ng AFP kahit sa panahong may deklaradong sabayang tigil-putukan. Pagpupugay rin sa mga rebolusyonaryong masa sa lugar na nagbigay ng kanilang mainit na pagsuporta at sa mga naliliwanagang CAFGU at mga batang opisyal ng sundalo sa pagbibigay ng impormasyon na nakatulong para maging matagumpay ang taktikal na opensibang ito.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!