Ikalawang kaso ng "mistaken identity" sa sikretong listahan ng DND/DILG, inilantad ng PKP


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 03, 2013

Translation: CPP cites second case of "mistaken identity" over DND/DILG secret list

May pangalawang kaso na ng "mistaken identity" na resulta ng paglalabas noong isang taon ng Joint Order 14-2012 ng Department of National Defense (DND) at Department of Interior and Local Government (DILG) na umaabuso sa karapatang-tao ng mga mga inosenteng sibilyan, anang PKP.

Sa mga ulat ng mga grupo sa karapatang-tao sa Negros, sinabi ng PKP na inaresto at idinetine ng 302nd Brigade ng Armed Forces of the Philippines (AFP) si Oligario Sebas, isang residente ng Manjuyod, Negros Oriental, at pinagbintangang siya si "Felimon Mendrez" na itinuturing ng AFP na isa umano sa mga lider ng rebolusyonaryong kilusan sa Negros. Sang-ayon sa AFP, kabilang si Mendrez sa listahan ng DND/DILG na may patong sa ulo na P5.2 milyon para sa kanyang ikadarakip.

Isang sikretong listahan ang Joint Order 14.2012 na inilabas at minamantine ng DND at DILG na umano'y naglalaman ng mga pangalan ng 235 na lider ng rebolusyonaryong kilusan at nag-aalok ng pabuyang nagkakahalaga ng kabuuang P467 milyon para sa kanilang pagkaaresto. "Mistula itong Order of Battle na pinatamis ng pinalaking pabuya para sa mga heneral at upisyal ng AFP," pagdidiin ng PKP.

Binanggit din ng PKP ang kahalintulad na kaso ng "mistaken identity" sa pag-aresto noong Oktubre kay Rolly Panesa, isang gwardya na pinalalabas ng AFP na si "Benjamin Mendoza," isa umanong mataas na lider ng rebolusyonaryong kilusan sa Southern Tagalog. Naghapag ang militar ng P5 milyon gantimpala para sa pag-aresto kay Mendoza. Malubhang tinortyur si Panesa nang siya'y arestuhin at hanggang ngayo'y nakakulong pa.

"Tumitiba ang mga heneral at upisyal ng AFP ng milyun-milyong piso sa ganitong mga pekeng pang-aaresto na bumibiktima ng mga inosenteng sibilyan at nagsasalang sa kanila sa mga pang-aabuso sa kanilang mga karapatang-tao," anang PKP.

"Pinananatiling sikreto ni Aquino ang laman ng Joint Order 14-2012 sa kabila ng paggigiit ng mga abogado, partidong pulitikal at mga progresibong organisayon na ilabas ito sa pangambang kabilang sa listahan ang mga pangalan ng mga ligal na aktibistang bumabatikos sa gubyernong Aquino," anang PKP. "Dahil dito, binibigyan ni Aquino ng basbas ang mga pwersang panseguridad ng gubyerno na walang patumanggang mang-aresto at mang-abuso sa mga karapatang-tao, kabilang ang ekstrahudisyal na pamamaslang na maaaring simpleng ikatwiran na pagtalima lamang sa Joint Order 14-2012."