Laparo sa 57thIB ang ambus sa Brgy. Cabilao

Dencio Madrigal
Valentin Palamine Command, NPA-FarSouth Mindanao Region
24 Enero, 2013

Giambus sa New People’s Army ilalom sa Front 72 – FarSouth Mindanao Region ang usa ka kolum sa Alpha Coy sa 57thIB  sa bukirong bahin nga sakop sa Bgry. Cabilao, Makilala, North Cotabato pasado 1:00 sa hapon niadtong Enero 22.  Nakahiagom og 3 ka kaswalti ang tropa sa 57thIB.

Usa ka Pfc. Rodolfo Limlaud ang namatay, ug 2 ang nasamdan.  Ginganlan sa 57th IB ang usa sa mga nasamdang sundalo nga si Cpl. Batotin Ebat, ug ang lain pang usa nga nagdumili silang hinganlan sa pamahayag sa lokal nga midya gikatahong usa ka tenyente sa Army.Giatrasan sa mga sundalo ang lugar nga gisangkaan ug gibilin ang ilang mga kaswalti.  Ang mga molupyong sibilyan ang ilang gipugos nga mosubida sa giengkwentrohan aron kuhaon ang ilang mga samaron ug patay.

Tungod sa ilang nahiagoman nga kadaut ug kaulaw, pinataka ug paturagas nga namomba ang 57thIB ginamit ang ilang mga 105 Howitzer cannon ug 60mm mortars.  Nakapunting ang ilang pagpabuto sa mga komunidad ug umahan sa mga sibilyan.  Tungod sa kahadlok ug kahasi nga maigo sa pagpamomba, ang dul-an 100 ka mga pamilyang mag-uuma nga nagpuyo sa mga bukirong sityo sa Brgy. Cabilao mibakwet ngadto sa sentro sa baryo.  Gipangdaut sab sa mga sundalo ang mga mais, mani ug goma nga pananom sa pipila ka mga mag-uuma.  Usa kini ka dugang pagpamatuod sa nagapadayong pagpanglapas sa AFP sa tawhanong katungod ug sa CARHRIHL.

Ang maong panghitabo nasundan pa og laing 2 ka mga aksyon sa misunod nga adlaw, petsa 23.  Giatangan ug giharas sa mga Pulang manggugubat ang 2 ka magkabulag nga mga kolum sa pwersa sa AFP nga mireinpors ug misulod sa erya.  Ang unang sangka nahitabo pasado 8:00 sa buntag ug nasundan pa og laing aksyon pasado 1:00 sa hapon.  Duna sab gikatahong mga kaswalti niini nga mga sangka apan wala natino ang ihap ug ilang mga kahimtang.

Walay bisan usa ka kaswalti sa bahin sa mga Pulang manggugubat sa Front 72 niining 3 ka magkasunod nga mga aksyon.

Kining ulahing operisyong militar nga gipahigayon sa 57thIB kasumpay sa ilang sustenidong operisyong kombat sa nangagi batok sa Front 72 isip kabahin sa pagpatuman sa Oplan Bayanihan.  Usa sa mga tumong niini mao ang pagpanalipod sa operisyon sa Dolefil-Stanfilco ug hawanan ang dalan sa dugang pang pagpalapad sa multinasyunal nga kumpanya sa ilang plantasyon sa saging sa erya sa Makilala.

Ang aksyong gilunsad sa Front 72 kabahin sa pagtubag sa panawagan sa nasudnong pamunuan sa CPP-NPA nga pakyason ang malinglahon ug bangis nga OPB sa rehimeng US-Aquino.