NDF slams continuing puppetry in Tubbataha damage

Rubi del Mundo
National Democratic Front - Southern Mindanao Region
January 22, 2013

As climate change bring about continuing heavy floods that batter thousands of poor families in Davao city and elsewhere in Southern Mindanao, the National Democratic Front Southern Mindanao urges the people to struggle against its root cause: US imperialism and US military intervention in the country.

In fact, the recent damage caused by the US Navy's USS Guardian in the country's precious Tubbataha Reef and the Aquino government's clemency, if not,kid's glove treatment is revealing. It highlights the latter's puppetry to the worst destroyers of our environment and culprit of global warming --transnational corporations led by US along with Japan and European Union that brought about the roughly 80% of the carbon dioxide build-up in the atmosphere.
The latest environmental crime committed by the US Navy adds up to other environmental offenses by US imperialism and kowtowed by the Aquino government:  massive denudation of Philippine forests for continued corporate logging, large-scale open-pit mining, widespread land use conversion due to commercial agriculture, and rapid expansion of coal-fired power plants.

Poor cities and provinces in Southern Mindanao and elsewhere in the country suffer from global warming and climate change. Women, children, urban poor, peasants and workers face the inundation brought about by extreme weather changes and rise of carbon dioxide in the atmosphere.

Data point out that the US is the world's biggest greenhouse gas emitters. Since 1950, the US has emitted a cumulative total of roughly 50.7 billion tons of carbon. It accounts for  4% of the world's population and yet it emits 23% of global carbon dioxide. It owns 162 TNCs from among the global 500 TNCs. Data shows that TNCs control extractive industries that have irreversible effects on the environment, such as metal mining and energy extraction.  There are 10 TNCs controlling 41% of world production of oil and gas; 20 TNCs control the sales of hazardous pesticides and other agricultural chemicals, while in general, TNCs control 80% of land worldwide planted with cash crops.

In all this, the Aquino government and local reactionary counterparts treat floods and typhoons like Pablo as mere natural calamities and opportunities for corruption-laden finance generation for relief and rehabilitation program. It ignores the widespread calls locally and globally tohold the US as responsible for the irreversible global warming. Onslaught of imperialist plunder in poor countries like the Philippines and the unabated capitalist production in US' own country have worsened the climate change that was already felt in the 1970s. It has not only brought about great disasters like typhoon Sendong and typhoon Pablo. It has also affected the reduction of agricultural harvests, epidemics and disease--problems that exacerbate the already unbearable situation of peasants and workers in the country.

In the light of the Tubbataha damage by a US Navy warship and previously, the use of US jet fighters and unmanned drones in our airspace, the NDF-Southern Mindanao calls on the people to persevere in the campaign to end US military dominance in the country. US troops continue to make the country as launching pad for its continuing hegemony in the Asia-Pacific region. And among its corollary impact is the massive destruction of our environment by imperialist plunderers that the US military continues to protect.

(sgd.) Rubi del Mundo
Spokesperson
NDF-Southern Mindanao

--------------------
Bisaya


NDF gipanghimaraut ang padayong pagpakaitoy nga gipatingkad sa damyos sa Tubbataha


Sa pagbag-o sa klima nga miresulta sa grabeng mga pagbaha nga milatos sa liboan ka mga kabus nga pamilya sa syudad sa Dabaw ug uban pang bahin sa Southern Mindanao, ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Mindanao naga-awhag sa katawhan nga makigbisog batok sa ugat hinungdan niini: ang Imperyalismong Estados Unidos ug interbensyong militar sa Estados Unidos sa nasud.

Gani, tataw ang pagpasagad sa rehimeng US-Aquino sa bag-ohay lang nga damyos nga gimugna sa USS Guardian sa US Navy sa bililhong bahandi sa nasud nga Tubbataha Reef. Kini nagpaklaro sa pagkaitoy sa panggamhanang Aquino ngadto sa numero unong tigguba sa kinaiyahan ug responsable sa global warming nga mao ang mga transnational o langyawng korporasyon nga gipangunahan sa Estados Unidos, Japan ug European Union. Ang maong mga nasud mao ang hinungdan sa 80% nga pagtaas sa carbon dioxide sa kahanginan.

Ang maong pinakaulahing krimen sa US Navy midugang sa daghan nang mga salaod nga pagguba sa kinaiyahan sa imperyalismong Estados Unidos nga giuyonan sa gobyernong Aquino: ang pag-opaw sa kalasangan sa nasud alang sa dinagkong paglogging, open-pit, dinagko ug langyaw’ng pagmina, kaylap nga pag-convert sa mga kayutaan ngadto sa agrikulturang komersyal ug paspas nga pagpalapad sa mga coal–fired power plants.

Ang mga kabus sa syudad ug probinsya sa Southern Mindanao ug uban pang bahin sa nasud grabeng naglisod tungod sa pag-init sa kalibutan ug pagbag-o sa klima. Ang kababayen-an, kabataan, kabus sa lungsod, mag-uuma ug mamumuo nag-atubang karon sa katalagman tungod sa grabeng pagbag-o sa klima ug pagtaas sa carbon dioxide sa kahanginan.

Gipakita sa mga datus nga ang Estados Unidos ang dunay pinakadakong ginabuga nga greenhouse gas. Sukad 1950, mibuga na kini og kapin kun kulang 50.7 bilyones tonelada nga carbon. Kung subayon, ang populasyon sa Estados Unidos molangkob lamang sa 4% sa tibuok populasyon sa kalibutan apan 23% ang ginabuga niining carbon dioxide. Gani sa 500 ka mga TNC sa tibuok kalibutan, 162 ang gipanag-iyahan sa US. Ang mga datus nagpamatuod nga ang maong mga TNC nagkontrol sa mga ekstraktib nga industriya nga adunay permanenteng kadaot ngadto sa kinaiyahan. Lakip sa maong mga industriya ang pagmina ug ekstraksyon sa enerhiya. Aduna usab 10 ka mga TNCs nga nagakontrol sa 41% sa produksyon sa lana ug gas sa tibuok kalibutan; 20 ka mga TNCs ang nagkontrol sa pagbaligya sa mga makadaot nga pestisidyo ug uban pang mga agrikultural nga kemikal, samtang sa pangkinatibuk-an, ang mga TNCs nagkontrol sa 80% sa kayutaan sa tibuok kalibutan nga gitamnan og pananom nga pang-eksport.

Niining tanan, ang mga pagbaha ug mga bagyo ginatratar lamang sa Rehimeng US-Aquino ug sa lokal nga reaksyonaryong panggamhanan isip yanong natural nga kalamidad ug gihimo pa hinuong kahigayonan aron makapangurakot gikan sa mga nakalap nga pinansya sa relief ug rehabilitasyon. Gipakawalay-bili niini ang lokal ug internasyonal nga mga panawagan aron patubagon ang Estados Unidos sa pagkaguba ug pag-init sa kalibutan. Ang nagkasamot nga imperyalistang pagpangawkaw ngadto sa mga kabus nga nasud sama sa Pilipinas ug ang nagpadayon nga kapitalistang produksyon sa kaugalingong nasud sa mga imperyalista, nagpasamot sa pagbag-o sa klima nga daan nang nabati niadto pang 1970. Wala lang kini nagdala og dinagkong kalamidad sama sa bagyong Sendong ug bagyong Pablo. Hinungdan usab kini sa pag-ubos sa abot sa agrikultura, pagkuyanap sa epidemya ug mga sakit -- mga problema nga labaw’ng nagpalisod sa daan nang nagkagidlay’ng kahimtang sa mga mag-uuma ug mamumuo sa nasud.

Ug taliwala sa damyos nga gimugna sa US Navy warship ngadto sa Tubbataha ug sa milabay, ang paggamit sa US jet fighters ug mga drones sa atong kahanginan, ang NDFP-Southern Mindanao nanawagan sa katawhan nga ipadayon ang pakigbisog aron maundang ang dominasyon sa US military sa nasud. Padayong ginahimong base sa mga pwersang Kano ang Pilipinas alang sa padayong paghari niini sa rehiyon sa Asya-Pasipiko. Ug lakip sa grabeng epekto niini mao ang kaylap nga pagkaguba sa atong kinaiyahan nga hinimoan sa mga imperyalistang tigpangawkaw’ng protektado sa US military.


(Sgd.) Rubi del Mundo
Tigpamaba
NDFP-Southern Mindanao