Tinatarget ng AFP ang mga biktima ng bagyong Pablo na tinulungan ng NDF


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2013

Translations: AFP targets Pablo victims aided by NDF

Binatikos ng PKP ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagtarget sa mga biktima ng bagyong Pablo na nakinabang sa tulong na ibinigay ng Bagong Hukbong Bayan at mula sa mga taong pinakilos ng National Democratic Front of the Philippines (NDF) at mga alyadong organisayon nito.

Ayon sa isang ulat mula sa NDF-Southern Mindanao, inaresto at ikinulong ng mga elemento ng 67th IB si Pablito Gubaton, isang purok lider ng Sityo Bangas, Barangay Mainit, Cateel. Inakusahan ng militar si Gubaton na tumanggap na balot ng relief goods mula sa Bagong Hukbong Bayan. Pinalaya lamang siya matapos ang walong oras na taktikal na interogasyon.

"Iniintriga ng AFP ang mga sinserong mga grupo at indibidwal na nagbigay ng tulong sa biktima ng kalamidad, sa pamamagitan malisyosong pag-uugnay sa kanila sa rebolusyonaryong armadong kilusan," anang PKP.

"Ang malinaw, ang tinagurian 'makataong pagtulong' ng AFP ay walang iba kundi pakitang-tao lamang," anang PKP. "Ginagamit ng AFP ang 'relief and rehabilitation' bilang panabing sa brutal at walang-humpay na gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan."