Tuluy-tuloy na paglapastangan ng US sa soberanyang panghimpapawid ng Pilipinas, binatikos ng PKP sa harap ng pagkatuklas ng bumagsak na drone ng USKawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 08, 2013

Translation: CPP denounces persistent US violations of Philippine sovereign airspace amid discovery of crashed US drone

Sinabi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang pagkatuklas kahapon ng isang bumagsak na military drone ng US malapit sa baybayin ng Masbate ay "nagpapatmpok sa tuluy-tuloy at lansakang paglapastangan militar ng US sa himpapawid ng Pilipinas." Anang PKP, "Si Aquino mismo ang lumalapastangan sa soberanya ng bansa sa pagpapahintulot sa US na magpalipad ng mga jetfighter at surveillance drones sa teritoryo ng Pilipinas kailan man nila gustuhin."

Nakuha ng mga mangingisda noong Linggo ang drone malapit sa Sityo Tacdugan, San Jacinto, Masbate. Ang mga marka sa drone ay nagpapakita na ito ay isang BQM-74E Chukar III, isang aparato na minanupaktura ng Northrup Grumman Corporation. Ayon sa embahada ng US, ito ay isang drone na ginagamit sa pagtudla ng US Navy sa mga ehersisyong militar, bagamat ang aparato ay regular ding ginamit sa misyong panrekorida o mga operasyong paniniktik ng militar ng US at may kakayahan ding magdala ng bomba.

Gaya ng dati, mabilis na ipinagtanggol ng AFP ang militar ng US, sa pagsasabing hindi pinalipad at bumagsak ang drone sa karagatan ng Pilipinas kundi tinangay lamang mga alon, kahit wala pang isinasagawang imbestigasyon at kahit bago pa maglabas ng depenidong pahayag ang militar ng US hinggil sa usapin.

"Anuman ang sirkunstansya sa likod ng pagbagsak ng drone ng militar ng US na nakuha sa Masbate, ang hindi maitatawa ay ang katotohanang malaon nang nagpapalipad ang US di lamang ng mga drones para sa paniktik kundi maging ng mga military jetfighters sa teritoryong panghimpapawid ng Pilipinas," anang PKP. "Ginagamit ng militar ng US ang mga tinaguriang magkasamang operasyong militar bilang pantabing upang paliparin ang mga drone nito para sa pagsasagawa ng mga operasyong paniniktik sa Pilipinas."

"Binigyan ng pahintulot ni Benigno Aquino III, ang punong papet ng neokolonyal na estado ng US, ang operasyon para sa paniniktik ng drones," anang PKP. "Sa isang panayam ng mga dayuhang mamamahayag noong 2011, tinuran ni Aquino na hindi niya pinapaboran ang mga operasyon ng mga panlabang drones ng US pero iginiit niya na pwede ang mga drones para sa paniniktik, na para bang mas maliit ang paglapastangan nito sa soberanya ng Pilipinas."

Iginigiit ng PKP na ang mga operasyong paniniktik ng mga drone ng militar ng US ay katumbas ng pagkasangkot sa mga operasyong kombat. "Ang binabanggit ni Aquino na hindi paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang mga operasyon sa paniniktik ay naglalantad sa kanyang baluktot na baluktot na konsepto ng teritoryal na integridad ng Pilipinas."

Tinuran ng PKP ang mga ulat ng Associated Press na noong Pebrero 2, 2012, sangkot ang militar ng US sa operasyong militar sa Pilipinas nang mahulog ng mga tinaguriang "smart bombs" sa Parang, Jolo para targetin ang mga diumanong "susing teroristang lider."

Tinukoy din ng PKP ang insidente noong Enero 29, 2009, kung saan saksi ang matataas na upisyal ng militar at pulis sa kampo ng 507th PNP Provincial Mobile Group sa Uson, Masbate, sa pagpapalipad ng US drone ng sundalong Amerikano na nagsagawa ng mga operasyong paniniktik sa isla. Gayunpaman, nasunog at bumagsak ang drone habang lumilipad sa mga bayan ng Pio V Corpus at Esperanza.