Ulat ng mga opensibong operasyon ng AFP na pagbalewala sa sabayang kasunduan sa tigil-putukan


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2013

Translations: Report of AFP offensive operations in disregard of synchronized ceasefire agreement

Updated nitong Enero 15, 2013
---------------------------------------------------------------------
1. Noong Enero 10, nireyd ng pinagsanib na mga elemento ng 10th Special Forces ng AFP at lokal na pwersa ng CAFGU ang isang platoon ng BHB sa ilalim ng Herminio Alfonso Command (Larangang Gerilya 53) sa Upper Tiwayan, Barangay Badyangan, Arakan, North Cotabato. Naghahanda para sa isang pulong ng mga lokal na magsasaka ang yunit ng BHB upang talakayin ang problema sa lupa sa lugar.

2. Noong Enero 9, inaresto at ikinulong ng mga elemento ng 67th IB ang sibilyang si Pablito Gubaton, purok lider ng Sityo Bangas, Barangay Mainit, Cateel. Pinalaya lamang siya matapos ang walong oras na taktikal na interogasyon. Inakusahan ng militar si Gubaton na tumanggap ng relief goods mula sa Bagong Hukbong Bayan.

3. Noong Enero 2, pinasok ng mga elemento ng 2nd IB sa barangay Sta. Cruz, Donsol, Sorsogon at naglunsad ng operasyong kombat laban sa Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong organisasyon masa sa lugar.

4. Noong Enero 1, pinasok ng tatlong platun ng 84th IB ang Barangay Tambobong, Baguio District, Davao City at nag-operasyon sa lugar. Noong Enero 3, pinalaki pa ang pwersa mula sa ibang tropa, pwersahang pinalikas ng 84th IB ang 125 pamilya, pinagbawalan ang pagtatrabaho sa mga plantasyon at kinontrol ang paghahatid ng bigas at iba pang pagkain sa lugar.

5. Inaresto ng mga elemento ng Cagayan Valley Regional PNP noong Disyembre 28 sa Bagumbayan, Tuguegarao City si Rene Esmondo Abiva na pinagbibintangan din ng militar na diumano’y rebolusyonaryong lider.

6. Nagtayo ng mga teskpoynt ang 10th ID sa mga daan patungong Paquibato upang pigilan ang mga bisita na makadalo sa mga pagtitipong masang nakatakda upang gunitain ang anibersaryo ng PKP noong Disyembre 26.

7. Simula Disyembre, ginagalugad ng mga elemento ng 57th at 40th IB ang mga baryo ng Old Bulatukan, New Israel at Biangan, pawang sa Makilala, North Cotabato at ipinwesto ang dalawang kanyong 105 howitzer na nakatutok sa Larangang Gerilya 51 at 72 ng BHB.

8. Nagtalaga ng tatlong seksyon ng sundalo ang 10th ID sa bawat barangay sa pagitan ng Mapula hanggang Barko-barko, Lumiad hanggang Riverside at sa Pandaitan, lahat sa Paquibato District, Davao City.

9. Patuloy na sinisindak ng mga elemento ng 69th IB at 84th IB ang mga residente ng Purok Isled, Barangay Damilag sa Calinan, Davao City upang pwersahin silang iulat ang kinalalagyan ng mga lokal ng yunit ng BHB.

10. Inaresto noong Disyembre 25 ng mga elemento ng 302nd Brigade at lokal na pwersa ng pulisya sa Manjuyod, Negros Oriental si Oligario Sebas, na inakusahan ng militar na si Felimon Mendrez na diumano’y mataas na lider ng rebolusyonaryong kilusan.

11. Noong Disyembre 23, dinukot ng mga elemento ng PNP Milagros, Masbate City at ng mga tropa 9th Infantry Battalion sina Olalio Gonzaga, 32, ng Barangay Bolo, Masbate City at si Noel Espinosa, 37, isang barangay tanod sa Barangay Miabas, Palanas, Masbate.

12. Inaresto ng mga elemento ng 74th IB ang limang lokal na magsasaka noong Disyembre 21 sa Mulanay, Quezon at inakusahan silang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

13. Ilang oras bago mag-Disyembre 16, sa pagsisimula ng deklarasyon ng tigil-putukan ng rehimeng Aquino, patagong pinasok ng platun ng 31st Infantry Battalion ang Barangay Hamorawon, Bulan, Sorsogon. Sa loob ng ilang araw, sinuyod nito ang mabundok na lugar hanggang sa may hangganan ng mga bayan ng Bulan at Irosin, bago bumalik sa kanilang kampo.

14. Naglunsad ng operasyong kombat ang mga elemento ng PNP Regional Public Safety Battalion (dating Regional Mobile Group o RMG) sa Barangay Macahoy, San Pascual, Masbate noong Disyembre 24 at 25. Noong Disyembre 28 at 29, niryed ng tropang ito ang bahay ng isang pamilya ng magsasaka sa Barangay Mabini na pinaghihinalaang aktibo sa rebolusyonaryong kilusan.

15. Patuloy na naglulunsad ng mga tinaguriang "peace and development teams" ng AFP ang paniniktik at operasyong saywar sa humigit-kumulang 40 barangay sa Bicol.