25 Patay sa AFP sa Sunod-sunod nga Engkwentro sa San Fernando, Bukidnon


Ariel "Inda" Magbanwag

SCB-Sub Regional Command (SCB-SRC), North Central Mindanao Mindanao (NCMR)

Pebrero 7, 2013

Baynte-singko (25) ang patay ug daghan pa ang samaron lakip ang duha ka junior officerssa mga tropa sa 8th IB-CAFGU human sa nahitabong lima-ka-hugna nga mga engkwentro tali sa New People’s Army ubos sa South Central Bukidnon Sub-Regional Command ug sa 8th IB-CAFGU sa AFP sukad niadtong Enero 19 hangtud Pebrero 2, 2013 didto sa San Fernando, Bukidnon.

Ang mosunod mao ang kronolohiya sa mga panghitabo isip pagpatin-aw ug pagdetalye:

1. Enero 19- panag-engkwentro tali sa reconnaissance team sa NPA ug sa 8th IB bandang alas 9 sa buntag didto sa Sityo Casilaan, Brgy. Halapitan, San Fernando. Usa ang kumpirmadong patay sa AFP ug duha ang samaron, samtang usa ang samaron sa NPA.

2. Enero 22- gipabusikaran og usa ka command detonated explosive ang 24 ka mga sundalo sa utlanan sa Sityo Salumayag ug Casilaan, Brgy. Halapitan, San Fernando. Pito ang diha-dihang napatay kanila ug wala pa masuta kung pila ang samaron. Walay kaswalidad sa han-ay sa NPA.

3. Pebrero 1- nagka-engkwentro ang usa ka iskwad sa NPA ug usa ka platun sa 8th IB sa Sityo Salumayag, Halapitan. Tulo ang patay sa mga sundalo ug daghan ang samaron. Sa pikas bahin, luwas nga naka-withdraw ang iskwad sa NPA nga walay kaswalti.

4. Pebrero 1- Halos napanas ang usa ka platun sa 8th IB human napabuthan ogcommand detonated explosive sa Salumayag, Brgy. Halapitan, San Fernando. Walo ang nakitang patay nga sundalo nga gikarga sa dumptruck ug laing napulo pa ang samaron. Sa maong panghitabo, upat na lang ka sundalo ang nakasukli og pamusil. Sa samang higayon, walay kaswalidad sa mga NPA. Tungod sa dakung kapildihan, 11 ka beses nanganyon ang mga sundalo sa lugar-nahitaboan. Duna pay mga helicopter nga naghatud sa dugang tropa ug suplay ug nagkuha sa ilang mga kaswalti.

5. Pebrero 2- Bandang alas 10 sa buntag naengkwentro sa usa ka iskwad sa NPA ang 15 ka mga sundalo nga gihatud sa helicopter. Dinhi, unom ang patay sa mga sundalo. Sa pikas bahin, mabayanihong mihalad sa iyang kinabuhi ang usa ka Pulang manggugubat. Dayon, napulo ka beses nga nanganyon ang militar anang adlawa.

Ang paturagas nga pagpadasmag sa mga tropa batok sa mga pwersa sa NPA sa San Fernando nagresulta sa daghang kaswalti. Wala gidahom ni Lt. Col. Jose Maria Cuerpo mismo ang gitaho kaniya sa iyang mga sundalo nga gilapdon sa gibiyaang kampo sa mga NPA. Aron tabunan ang sunod-sunod nga kapildihan sa mga reaksyunaryong tropa, naghimo-himo og magkasumpaki nga istorya silang Lt. Col. Eugenio Osias IV ug Cuerpo. Samtang si Cuerpo nag-ingon nga daghang samaron sa NPA, si Osias nagbandilyo nga siyam ang patay sa NPA subay kuno sa report sa mga residente apil na niini ang mga gibaniog nga mga lider nga silang Kumander Alab, Jigger ug Raya.

Sa pagkatinuod, gibali sa tigpamaba sa 4ID ang mga hitabo. Ang mga kaswalti sa mga reaksyunaryong tropa dili ikatago sa mata sa katawhan tungod kay mga masa mismo ang gipahakot ug gipakarga niini. Nasaksihan pa sa mga tawo sa poblasyon ang paglabay sa mga gikargahang mga ambulansya ug truck.

Hugot nga gipanghimakak sa NPA nga sakop niini ang tulo ka gipagarpar sa militar nga ilang dinakpan. Sa pagkatinuod, yanong mga baryohanon ang tulo ka biktima. Gipagawas nga armado ang maong mga lumad ug dayon “gipasurender” aron sila pangwartahon ubos sa Balik-Baril Program. Nahimo na kining regular nga gatasan sa mga opisyal sa militar sama sa gipamatud-an na sa pila ka hugna nga seremonyas sa dinaghang pagsurender sa San Fernando.

Nahimong gawi na sa AFP nga ang mga walay-ikasukol nga sibilyan ang pahimungtan panahon nga makatagamtam og kapildihan sa ilang mga opensibang operasyon sama sa nahitabo sa Binicalan, San Luis, Agusan del Sur, sa Sta. Cruz, Quezon, Bukidnon ug uban pang dapit.

Gawas sa pag-akusar, malisyosong gibutyag ni Lt. Col. Cuerpo nga dunay duha ka asawa sa baryo ang usa sa tulo ka mga dinakpan. Ang maong pagpangintriga usa ka pagbugal-bugal sa salin pa sa karaang lumad nga praktis sa pagduway o pagbaton sa tinagurha o tinagutlong asawa.

Ang sunod-sunod nga kadaugan sa mga NPA ug ang padayong pagkusog niini pagpamatuod hinuon sa nagkalapad ug nagkalalom nga pagsuporta sa masa sa rebolusyon. Hait niini nga gipanghimakak ang pasangil ni Lt. Col. Osias nga wala na paluyuhi sa katawhan ng NPA. Sukwahi niini, gikasilagan sa mga mga masa ang mga bangis nga tropa sa AFP nga didto nagalaban sa mga hut-ong madaugdaugon ug mapahimuslanon, ilabina ang mga mangingilog sa ilang yutang kabilin aron minahon ug himuong plantasyon. Busa dili katingad-an kung maambus ug maharas sa mga Pulang manggugubat ang mga nag-operasyong kasundalohan. Igo lang ang NPA nagpatuman sa iyang mga tahas sa pagpanalipod sa interes sa katawhan.

Sa ginalunsad karon nga gubat sa katawhan, kung asa ang tanang gipahimuslan ug dinaugdaug nagapanday sa iyang tinuod nga gubyerno pinaagi sa CPP-NPA-NDF, dili kalikayan ang mga armadong panagsangka ug pagkakalas sa kinabuhi tungod kay dili man boluntaryong isurender sa mga naghari ang gikawkaw nga bahandi ug gahum niini sa katawhan. Apan sa gihapon, gihagit namo ang kasundalohan sa pagtamod sa lagda sa gubat sa dili pagpasipala sa patay’ng lawas sa among kaubang namartir. Gihangyo namo nga ibutang nila kini sa punerarya aron tukmang mapahiluna sa hingtungdang pamilya.

Sa katapusan, ang serye sa mga engkwentro magsilbing pangabli sa tuig alang sa pagpasubsub pa sa gubat sa katawhan. Giawhag namo ang tanan nga palig-onon pa ang panaghiusa aron bungkagon ang dunot nga sistema sa nasud nga bunga sa pagdomina sa Imperyalismong Estados Unidos, pagmonopolyo sa yuta pinaagi sa Pyudalismo ug sa bangis ug korap nga gubyerno sa mga adunahan pinaagi sa Burukrata Kapitalismo. Sa pagpangulo sa Partido Komunista sa Pilipinas, sa pagpakusog sa New People’s Army ug sa pagpalapad sa Nagkahiusang Prente sa katawhan maseguro nato ang pag-asdang pa sa rebolusyon ngadto sa mosunod nga yugto sa estratehikong panagpatas ug hangtud sa kadaugan.

MABUHI ANG KATAWHANG NAKIGBISOG!
MABUHI ANG NASUDNON-DEMOKRATIKONG REBOLUSYON!