Alang kang Mario Ayuban ug sa iyang pamilya

Allan Juanito
NPA-Northcentral Mindanao Region
Febrero 25, 2013

Kinasing-kasing kami nga nagapangayo og pasaylo sa wala gituyo nga pagka-igo ug pagkasamad nimo atol sa aksyong militar nga gilunsad sa NPA didto sa Camp Philips, Manolo Fortich, Bukidnon niadtong Pebrero 19, 2013.  
 
Napagawas na man namo sa kahanginan ang mga tumong sa pag-atake sa maong kumpanya ug nagpadala kami og mga kopya niini kanimo alang sa imong personal nga katin-wan.
 
Isip mga lumulupyo sa Bukidnon nasayud kami nga nakaabot na usab sa inyo ang impluwensya sa nagapadayon nga rebolusyon, tingali sa usa ka tinong ang-ang lang.  Nagalaum kami nga may panahon ra sa umaabot aron kita personal nga magkaistoryahay.  Dili paigo kining mubong sulat aron mapalawig ang konteksto sa hitabo.
 
Nanghinaut kami nga sa gihapon dili molubad ang inyong pag-ila sa NPA isip sundalo sa kabus, nakig-unong sa kabus ug tigpanalipod sa interes sa dinaugdaug ug pinahimuslan nga katawhan.
 
Isip lakang sa pagpakita namo sa kamatinud-anon sa pagtamod sa balaud sa gubat, gisukip dinhi ang kantidad nga P6,000.00 nga among tabang sa inyong galastuhan sa ospital ug tambal.
 
Sa makausa pa, dawata ang among matinud-anong pagpangayo og pasaylo.
Alang sa rebolusyon,
 
Ka. Allan Juanito
Tigpamaba, NPA-North Central Mindanao Region