Binabati ng PKP ang BHB sa pagreyd sa mga plantasyong pag-aari ng dayuhan


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 20, 2013

Translation: CPP congratulates NPA raid on foreign-owned plantations 

Pinuri at binati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa matagumpay ng paglulunsad ng sabay-sabay na pagreyd sa malalaking multinasyunal na plantasyon sa Bukidnon. "Ang atakeng pamarusa na ito sa multinasyunal na mga plantasyon ay malaon nang iginigiit ng mga katutubo at masang magsasaka sa Bukidnon at iba pang bahagi ng Mindanao na naagawan ng lupaing ninuno, dinambong, ninakawan at nilason ng malalaking dayuhang korporasyong multinasyunal."

Kahapon, ilang kumpanya ng mga Pulang mandirigma ng BHB ng North Central Minadano Region (NCMR) ang sabay-sabay na umatake sa garahe ng malalaking sasakyan ng Del Monte sa Manolo Fortich, Bukidnon; sa bodega ng abono ng Del Monte at upisina para sa mga kagamitan na nasa Vista Villa, Sumilao, Bukidnon; at sa upisina ng Dole Philippines sa Impasug-ong, Bukidnon. Sumugod sila para paralisahin ang mga makinarya at wasakin ang iba pang kagamitan sa plantasyon ng pinya.

Nagkasa ng ilang teskpoynt ang iba pang yunit ng BHB sa kahabaan ng haywey mula Malaybalay, Bukdinon patungong Cagayan de Oro upang pigilan ang pagpasok ng pagsaklolo ng militar. Sa inisyal na ulat ng kumand ng BHB, di kukulangin sa sampung malalakas na baril at ilang dosenang iba't ibang armas ang nakumpiska sa sabay-sabay na reyd.

Ayon sa tagapagsalita ng NDF-Mindanao na si Jorge "Ka Oris" Madlos, isang pamarusang hakbangin ang sabay-sabay na reyd sa plantasyon sa Bukidnon laban sa mga korporasyong multinasyunal na ang operasyon sa prubinsya ay kabilang sa mga dahilan ng malawakang pagbaha sa Cagayan de Oro na dulot ng bagyong Sendong noong Disyembre 2011. "Isa itong paraan ng pagbibigay ng hustisya sa 2,000 kataong namatay sa mga pagbaha."

"Nanawagan na kami sa mga may-ari at mga opereytor ng mga plantasyong ito na isaayos ang kanilang negosyo at itigil ang pagpapalawak ng kanilang mga plantasyon sa Mindanao," dagdag ni Madlos. "Malala na ang pinsalang idinulot sa kapaligiran ng mga plantasyong ito."

Ang mga kumpanya ng Del Monte at Dole ay kabilang sa pinakamalalaking korporasyong nagnenegosyo sa Pilipinas. May 23,000 ektaryang pataniman ng pinya ang Del Monte sa bansa. Sumasaklaw sa 9,000 ektarya ang plantasyon nito sa Camp Philips, Bukidnon. Nag-ooperasyon ito sa 5,000 ektaryang pataniman ng saging sa Agusan del Norte. Sa kabilang banda, ang Dole Philippines ay nag-ooperasyon sa mahigit ng 35,000 ektaryang pataniman ng pinya at saging sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.

"Sa ilalim ng rehimeng Aquino, nagpapalawak ng operasyon ang mga dayuhang korporasyong multinasyunal," anang PKP. Inilantad ng mga organisasyon ng mga magsasaka noong isang taon ang alok ng gubyernong Aquino na magbukas pa ng panibagong 44,000 ektarya ng lupain sa Quezon, Bukidnon para sa mga plantasyon, na banta sa magsasaka at sa produksyon ng bigas sa lugar. Sinusuportahan din ng rehimeng Aquino ang multinasyunal na korporasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng armadong proteksyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanilang magbuo ng Investment Defense Forces na sasanayin at nasa ilalim ng kumand ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Hinikayat ng PKP ang BHB sa iba't ibang panig ng Mindanao na ipagpatuloy ang paglulunsad ng mga opensiba laban sa mga dayuhang korporasyong multinasyunal at sa mga armadong galamay nila. Dapat parusahan ng mga rebolusyonaryong pwersa ang pinakagarapal na mga mandarambong at maninira ng kapaligiran na responsable sa malalalang kalamidad na kumitil ng libu-libo at nagdulot ng malawakang pinsala sa kabuhayan ng mamamayan sa nakaraang ilang taon.