Dalawang Operasyong Militar ng 2nd IBPA, Binigo ng Bagong Hukbong Bayan

Florante Orobia
NPA Albay Provincial Operations Command (Santos Binamera Command)
February 14, 2013

Nitong Pebrero 8 ay nakaengkwentro ng isang 5-kataong tim ng Bagong Hukbong Bayan sa Sityo Cogon, Brgy. Tupas, Ligao, Albay ang isang seksyon ng 2nd IBPA. Tangkang pakubkob sana ang 2nd IBPA laban sa BHB ngunit naunahan sila. Sa ilang minutong labanan ay namatay ang isang tropa ng 2nd IBPA na kinumpirma mula sa ulat ng mga taumbaryong nakasaksi sa pag-atras ng tropang kaaway. Ligtas namang nakamaniobra ang tim ng BHB.

Ang tim ng BHB noon ay nasa loob ng baranggay para magkondukta ng pagsisiyasat ukol sa mga problema ng mga tenanteng magsasaka. Mula nang maitayo ang kampo ng 2nd IBPA sa Brgy Oma-Oma, Ligao, Albay, isa sa pangunahing sinabotahe ng tropang militar ang mga biyaya ng tenanteng magsasaka na nakamit mula sa sama-samang pagkilos. Pinadali ng presensya ng tropang militar ang pagbalik ng pagsasamantala ng panginoong-maylupang may-ari ng ilang asyenda sa lugar na unti-unting bumawi sa lupa mula sa mga tenanteng magsasaka sa pamamagitan ng hungkag na programang CARP - CARPER.

Bigo naman ang pagkubkob ng isang platung tropang 2nd IBPA kasabay ang Force 5, Regional Public Safety Battalion laban sa isang iskwad ng BHB sa Sityo Divisoria, Brgy. Tubgon, Oas, Albay. Nangyari ang kubkob noong Pebrero 12, alas-8 ng umaga. Sa ilang minutong labanan, agad naparalisa ang epektibidad sa pamutok ng tropang kaaway nang masabugan ng command-detonated na bomba ng BHB. Apat na kaaway ang tinamaan sa labanan samantalang walang kaswalti sa BHB.

Ang pagkabigo ng mga operasyong militar ng tropang 2nd IBPA laban sa BHB sa kabila ng pagiging lamang nila sa bilang at armas ay nagpapakita lamang ng husay ng BHB sa labanan at paggamit ng taktikang gerilya. Epektibong nakakamaniobra naman ang tropa ng BHB kahit na tinatambakan ng kaaway, dahil ang mga taumbaryo sa mga sonang gerilya ang nangangalaga sa kanilang kaligtasan.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!