Ibasura ang alok na kumpensasyon ni Kerry sa Tubbataha para takasan ang mga obligasyong ligal

Communist Party of the Philippines
February 15, 2013
 

Translation of "Reject Kerry offer of Tubbataha "compensation" to evade legal obligations"

Hinikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sambayanang Pilipino na ibasura ang alok na “kumpensasyon” na ginawa kahapon ng bagong talagang US Secretary of State na si John Kerry upang diumano’y tumulong sa rehabilitasyon ng Tubbataha Reefs na nasira sa pagsadsad ng barkong pandigma ng US na USS Guardian. Ginawa ni Kerry ang alok kahapon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono kay Foreign Affairs Secretary Alberto del Rosario.“Dapat ibasura ng sambayanang Pilipino ang ganitong alok na kumpensasyon dahil ginawa ito para lamang matakasan ang pananagutan at ang pagbabayad ng multa sa ilalim ng lokal at internasyunal na mga batas,” pagdidiin ng PKP. Noong Enero 17, pumasok nang walang pahintulot ang USS Guardian sa Tubbataha Reefs at paglabag ito sa batas na nagbabawal ng pagpasok ng malalaking sasakyang pandagat sa pinangangalagaang pook. Ang mga sundalo ng US na lulan nito ay pumwesto at tinutukan ang mga Pilipinong tagabantay ng pook na lumapit sa nabahurang sasakyan ng US para hindi makasampa sa barko.

“Ang alok na kumpensasyon ng US at ang pagtakas nito sa pananagutan sa paglabag nito sa mga batas ng Pilipinas ay isang insulto sa sambayanang Pilipino at tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas,” anang PKP. Tinukoy nito na ang mga tripulante ng USS Guardian ay dagliang pinaalis ng militar ng US mula sa Pilipinas upang hindi sila maisuko sa awtoridad sa Pilipinas.

“Walang anumang ‘kumpensasyon’ sa pinsala sa mga bahura ang makasasapat kung mangangahulugan ito ng paglunok sa ating pambansang dignidad at sa pag-iisantabi sa ating pagigiit ng soberanya,” dagdag ng PKP.

“Dapat kundenahin ang rehimeng Aquino sa kataksilan nito na pahintulutan ang gubyerno ng US na ikutan ang mga batas ng Pilipinas at sa hindi nito pagsasampa ng kaso sa militar ng US para sa mga paglabag sa batas ng Pilipinas,” anang PKP. “Binalaan pa nga ng mga upisyal ng foreign affairs ni Aquino ang mga upisyal ng gubyerno na tigilan na ang pagpupursige ng usapin ng pagpataw ng danyos sa gubyernong US dahil maaari itong ‘magpatigas’ sa pusisyon ng US at iatras ang alok nitong kumpensayon.”

“Bago ito, nagpahayag si Aquino mismo ng pagiging bukas sa ideya ng pagpapahintulot sa militar ng US na magdeploy ng diumanong mga boluntir na tipong “peace corps” sa Tubbataha na kabilang sa pakete ng kumpensasyon ng US.