Kinukundena namin ang pagbabanta ni Lt. Col. Toribio sa mga sibilyan

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon
Pebrero 19, 2013

NAKABABAHALA ang garapalan at walang-pakundangang pagbabanta ni 31st IB commander Lt. Col. Teody Toribio sa mga sibilyan. Sa mismong programa niya sa radyo nitong Pebrero 17, di kukulangin sa limampung ordinaryong mamamayan sa iba’t ibang bayan sa Sorsogon ang tuwiran niyang pinangalanan at pinagbintangang mga tauhan o di kaya’y “poste” ng NPA.

Nakapangangamba ito dahil ganitong-ganito rin ang ginagawa noon ng berdugong si Gen. Jovito Palparan para markahan ang mga sibilyan para sa likidasyon ng mga death squad ng AFP.


Tahasan itong paglapastangan sa pinakamahalagang prinsipyo sa makataong pakikidigma—ang pagtiyak na hindi tinatarget ang mga taong hindi tuwirang kalahok sa armadong tunggalian. Labag ito sa lahat ng umiiral na pandaigdigang batas sa gyera at karapatang pantao. Labag ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na kapwa pirmado ng rebolusyonaryong NDF at ng reaksyunaryong gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

Marapat lamang na mariing kundenahin ito ng sinumang may malasakit sa karapatang pantao. Marapat lamang na kastiguhin ang duwag na si Lt. Col. Toribio na nagtatapang-tapangan sa mga sibilyang walang kalaban-laban.

Hinahamon namin ang lahat ng pulitikong humihingi ngayon ng boto sa mamamayan ng Sorsogon na magpakita ng suporta sa mga sibilyang pinagbabantaan ni Lt. Col. Toribio. Hinahamon namin ang Commission on Human Rights at ang rehimeng Aquino na nag-aastang tagapagtanggol ng karapatang pantao na aksyunan ang kabalbalang ito. Ganito ba ang sinasabi ninyong “matuwid na daan”?

Ang audio recording ng mga pagbabanta sa sibilyan na ginawa ni Lt. Col. Toribio sa kanyang programa sa radyo ay isusumite namin sa NDFP-GRP Joint Monitoring Committee para mabigyan ng kaukulang atensyon sa negosasyong pangkapayapaan. Ipamamahagi rin namin ito sa mass media at palalaganapin sa internet para maging saksi ang buong mundo sa tunay na mukha ng Oplan Bayanihan ng pasistang AFP.