Kinukundena ng NDFP ang panloloob at pangholdap sa mga konsultant at istap ng NDFP


Luis Jalandoni
Tagapangulo. NDFP Negotiating Panel
Pebrero 12, 2012

Translation: NDFP condemns break-ins and hold-up of consultants and staff

Kinukundena ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang dalawang pangyayari ng panloloob at panghoholdap sa mga Konsultant at sa Nominated Staff ng NDFP sa Joint Secretariat. Ang tatlo ay protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). May papel silang ginagampanan sa usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP.

Noong gabi ng Pebrero 9, 2013, nakasakay sa isang dyip si Ms. Rose Tumbagahon, myembro ng NDFP Nominated Section ng Joint Secretariat (JS). Tinutukan siya ng baril at kinuha ng mga salarin ang kanyang mga papeles at bag. Walang ibang pasahero sa dyip na pinagbantaan. Laman ng kanyang bag ang susi ng upisina ng JS, ang kanyang cellphone at USB flash drives.

Noong gabi ring iyon, natuklasan nina Mr. Rey Claro Casambre, konsultant ng NDFP, at ng kanyang asawa na nilooban ang bahay nila nang sila'y makauwi. Dinistrungka ang kandado ng pintuan ng kanilang bahay. Ninakaw ang kanyang laptop computer at isang lumang USB flash drive kasama ang ilang pera.

Natuklasan din ni Atty. Rachel Pastores, ligal na konsultant ng NDFP, na pinasok ang kanyang bahay at ninakaw ang kanyang laptop computer at USB flash drive. Nangyari ito noong Setyembre 22, 2012 habang nasa libing siya ni Atty. Romeo Capulong, punong tagapayong ligal ng NDFP.

May mga palatandaan na ang ganitong mararahas na aksyon sa mga taong may kuneksyon sa Negotiating Panel ng NDFP at mga aktibidad nito sa usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP ay may kaugnayan sa isang operasyon sa paniktik ng militar. Samantalang mistulang mga kaso ito ng pagnanakaw, hindi nagiging kapani-paniwala ang gayong senaryo sa pagnanakaw ng mga USB flash drive na halos walang gaanong halaga.

Saklaw sina Atty. Rachel Pastores at Mr. Rey Claro Casambre ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) dahil lantad naman sa publiko ang kanilang partisipasyon sa usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP. Ilang beses na silang nakapunta sa Oslo para sa usapang pangkapayapaan. May hawak namang dokumento ng pagkakalilanlan si Ms. Tumbagahon bilang Staff Member ng NDFP Nominated Section ng JS.

Obligasyon ng gubyernong Aquino na tiyaking ang mga taong protektado ng JASIG ay hindi isasailalim sa pagtugaygay, panghaharas o iba pang aksyong pamarusa dahil sa kanilang pagkakasangkot o partisipasyon sa usapang pangkapayapaan. Ang hindi pagbibigay ng proteksyon sa mga taong sangkot sa usapang pangkapayapaan ay nagsasapanganib sa usapang pangkapayapaan mismo. Ang gayong kabiguan ay nagpapatunay na hindi prayoridad ng gubyernong Aquino ang usapang pangkapayapaan sa NDFP. Wala itong ipinakikitang determinasyong pampulitika na isulong ang usapang pangkapayapaan upang harapin ang mga ugat ng armadong tunggalian.

Hinihikayat namin ang inyong mga tanong, komentaryo at mungkahi. Makokontak ang NDFP International Information Office sa:

mailing address:
Amsterdamsestraatweg 50
3513 AG Utrecht
The Netherlands
telephone: +31 30 2310431
email: ndf@casema.nl | info@ndfp.net