Mga Taktikal nga Opensiba sang NPA sa Central Negros nagpaslaw sa Oplan Bayanihan nga ginalunsar sang AFP kag sang US-Aquino nga rehimen, sa tuyo nga wasakon ang Rebolusyonaryong Kahublagan labi nga nagdaku, nagbaskog, naglig-on kag hugot nga nakonsolidaKÂ JB REGALADO
LPC-NPA-Central Negros
Pebrero 24, 2013


Bangud sa hugot kag padayon nga pagsuporta kag pagsalig sa mga pumuluyo sa CPP-NPA kag rebolusyonaryong kahublagan nga amo lamang ang sulo nga nagahatag sang nagakaigo kag tunay nga hustisya, bangud man sang pagka-tampad kag pagkasinsero sini sa pag-alagad sa bug-os nga pumuluyo, mas labi nga nag-angkon sang mga kadalag-an ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan batok sa Oplan Bayanihan nga ginalunsar sang militar kag US-Pnoy nga rehimen. Sa masobra usa (1) ka tuig nga pagsulong gikan tuig 2012 tubtob temprano nga bahin sang 2013 kapin sa 40% ang pagdaku sang katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas. Madamo man sang mga kalidad nga Kadre sang Partido nga nagsentro sa pagpamuno sa Bag-ong Hukbo sang Banwa kag organisasyon masa. Kapin man sa 20%-25% ang pagdaku sang kusog sang NPA kag nakadebelopar sang mga isganan nga mga pulang kumander ukon Kadre Militar nga magsulong sang Armadong Rebolusyon sa pagduso sang kadalag-an sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa nga may Sosyalistang Perspektiba. Daku man nga porsyento sang aktibista nga napatuhaw nga kabangdanan sa pag-uswag sang katapuan sang organisadong masa nga naglab-ot sa 35%-40% nga pagdaku sang baseng masa. Bangud sang hugot kag husto nga pagsubay sang prinsipyo sang Nagahiliugyon nga Prente kag taktika mas labi nga napahugot ang taktikal nga alyansa sa mga nahanunga kag mga abyan sang rebolusyon nga magsuporta sa paghimakas sang sandigan nga mga sahi ilabe na ang sahing mangunguma kag mamumugon bilang sandigan nga alyansa sa pagduso sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa halin sa estratihikong depensiba padulong sa pagkapatas. Kon napaslaw man ang Oplan Bantay Laya 1 sang 2006 kag Oplan Bantay Laya 2 sang 2008 mas dasig pa nga napaslaw ang Oplan Bayanihan sa hugot nga paghiliusa sang mga pumuluyo dira sa pagpasakop sang sahing ginahimuslan kag ginapigos sa pagrebolusyon kag Armadong Paghimakas.

Halin Disyembre 2012 tubtob ulihi nga bahin sang Enero 2013 napamatud-an na nga napaslaw ang Oplan Bayanihan sa Central Negros. Sa suporta sang mga pumuluyo sa CPP-NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan asod-asud nga nakaangkon ang Leonardo Panaligan Command – New People’s Army sang mga kadalag-an sa mga gintigayon sini nga mga aksyon militar. Kapin sa 12 tanan ka armas ang nakumpiskar (4 ka M16, 1 ka M203 Grenade Launcher, 1 ka Carbine, 1 ka sub-machinegun, 1 ka shotgun, 1 ka .38 caliber pistol, 1 ka 357, 2 ka 45, 1 ka handheld radio, 1 ka night vision goggles, 3 ka cellphone nga may kaangtanan sa pagpaniktik sa hulag sang NPA, mga magasin kag mga bala sang mga nasambit nga armas. Ang killed in action (KIA) masobra sa 4 ka katapu sang 11th IBPA, 1 ka PNP, 1 ka 11th IBPA regular asset, 2 ka armado nga tanod, 3 ka BPAT members kag wounded in action (WIA) 2 ka kontra-rebolusyon kag malain nga elemento, masobra man sa 4 ka AFP, 2 ka PNP kag pila pa ka armadong BPAT kag tanod. Ini naangkon sang NPA nga kadalag-an paagi sa hugot kag padayon nga suporta sang pumuluyo sa mga masunod nga mga aksyon militar.

· Disyembre 1, 2012 – ang pag-aresto unta kay EE Nocus sa Barangay Sandayao, Guihulngan, Negros Oriental nga isa ka KRME apang nagbato kag napilitan ang yunit sang NPA sa pagtiro sa iya tubtob nga napatay kag pagkapilas sang iya iloy. 1 ka M16, 1 ka 45, mga magasin kag bala ang nakumpiskar.

· Disyembre 13, 2012 – ang nalutos nga tuyo nga pagreyd sang combined forces sang 11th IBPA, SR Coy kag 79th IBPA sa Sitio Hiniwaan, Barangay San Agustin, Isabela, Negros Occidental nga nagresulta sa pagkakumpiska sa 1 ka M16 kag 1 ka M203, pagkasamad sang masobra sa 4 ka AFP kag masobra man sa 4 ang KIA. Ang ini kalutusan sang AFP nagbangungot sa ila bangud tubtob subong wala pa ginhatagan hustisya ang 19 ka sibilyan nga mga Indigenous People nga ginpang-aresto kag pagpapriso sang 11 sa mga ini paagi sa himo-himo nga mga kaso.

· Enero 16, 2013 – pagsilot kamatayon kay Dennis dela Paz sa Sityo Camandagan, Barangay Riverside, Isabela, Negros Occidental nga isa ka masupog nga Intel Asset sang 11th IBPA, nag-agaw sa asawa ni Cestain “Tommy”, nagrape sa iya kaugalingon nga ugangan nga babaye sang Nobyembre 2012, nagpatay sa bana ni Josephine Garsula sa Aguntilang 3, Barangay Riverside sadtong tuig 2007 kag pagpangawat sang mga dekantidad nga mga kasapatan sang mga pumuluyo pareho sang baka kag karabaw, matapos sang maid-id nga pagbista kag pagdesisyon sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo kag matapos man sang 2 ka beses nga pagpaandam sang NPA. Ini gin-angkon sang militar nga si Dennis dela Paz ila kaugalingon nga military asset. Ang ini nga ginahimo sang militar wala kaseguruhan ang seguridad sang mga pumuluyo kay ang ginahimo nila nga military asset sa mga baryo amo man ang mga indibidwal nga may mga krimen nga ginkomiter sa lugar.

· Enero 23, 2013 – pagreyd sa balay kag pagsamad kay Totit dela Paz sang Sityo Tabalogo, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental agud mahatagan sang leksyon sang NPA sa iya paghupot sang matag-as nga kalibre sang armas, pagpamahug kag padayon nga pagpang-agaw sang duta sa mga pumuluyo sang Barangay Budlasan, Canlaon City. Totit dela Paz, basi nalipat ka na sang kasaypanan sang inyo pamilya sadtong buhi pa ang imo amay. Ang mga pumuluyo kag rebolusyonaryong kahublagan wala pa malipat sang ginhimo sang imo amay sang ara pa siya sa Kadre nga isa ka panatiko nga grupo nga may mga utang nga dugo sa pumuluyo.

· Enero 27, 2013 – ang tuyo nga pagdis-arma sa mga armado nga katapu sang kapulisan, tanod kag BPAT sa Barangay Puso, La Castellana, bangud sang sirkumstansya sang panghitabo nahimo nga lehitimong ambush ang natabo. Nagresulta ini sang kamatayon ni PO1 Richard Canja, mga armadong BPAT kag tanod. Wala man gina-deny sang NPA nga may mga nalakip nga mga sibilyan pareho nila Virginia Ordeñez kag Ricky Dingcong, pagkapilas sang 2 ka PNP, mga BPAT kag tanod kag pila ka mga sibilyan. Sa ginsiling na 7 tanan ka mga armas ang nakumpiskar upod sa mga magasin kag bala sa sining nasambit nga mga armas kag iban pa nga mga lohistika militar.

Sandig sa sekreto nga pagpakig-angot sang LPC-NPA sa mga biktima kag mga himata sini, hungod sila nga ginhapit kag ginpasakay sang armadong kapulisan, BPAT kag tanod sa Canter mismo nga ginasakyan sang mga ini.

Para kuhaon ang simpatiya sang mga pumuluyo nga gamiton sa propaganda batok sa NPA hungod kag muklat nga ginmobilisa sang AFP kag PNP sa pagpanguna ni Col Celestino Guarra sang NOPPO, Col Francisco Patrimonio sang 302nd BdePA kag Col Oscar Lactao sang 303rd BdePA ang Social Democrats, popdemista kag kleriko-pasista nga mga katapu sang Church and Military Action Group sa panguna nila Fr. Rolex Nueva kag Jack Pamini.

Dululungan ang mga ini nga nagataghol kag nagabaligya sang ila linya sa “PAGPASURENDER SA MGA NPA” dira sa ila ginakilala nga awtoridad sang reaksyon para mabawi ang simpatiya kag suporta sang pumuluyo sa NPA. Indi na kinahanglan Col Guarra, ang NPA madugay na naga-upod kag nakaugat sa pumuluyo. Tested and proven na sang NPA ang mapinadayunon nga suporta kag pagsalig sang pumuluyo sa CPP-NPA bisan diin man. Kon nagabasa ka sa putos sang ibos, mamulalungan mo unta nga ang NPA may kaugalingon nga ginakilala nga lehitimong gobyerno, ang Rebolusyonaryong Gobyerno sang Pumuluyo. Kag superyoridad sang rebolusyonaryong korte sang pumuluyo kay sa reaksyunaryong korte nga imo ginapatihan. Kabalo man ang LPC-NPA sa serye sang ginhiwat ninyo nga Command Conference upod sa AFP kag Commission on Human Rights kon paano nyo solbaron kag itursi ang kamatuoran nga ang BPAT kag tanod indi mga armado sang matag-as nga kalibre sang armas luthang. Ang imo mga statement inconsistent, dapat mahuya kamo sa publiko.

Ang BPAT isa ka organisado nga hubon sang Bantay Bayan, indibidwal nga katapu sang Guardians, Rebel-returnees kag Barangay Tanod nga ginmobilisa sang PNP, upod sa lubos nga pagsuporta sang AFP para sa Counter-Insurgency. Maathag nga legitimate military target ang BPAT. Samtang ang TANOD, REBEL-RETURNEES kag katapuan sang GUARDIANS indi tanan kundi ato lamang ang indibidwal nga armado, masupog kag aktibo nga nagapartisipar sa counter-insurgency nga lihok sang PNP kag AFP.

Ang NPA kumpyansado kag lubos nagasalig sa kahustuhon sang iya linya, prinsipyo, disiplina kag ideolohiya sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas ilabe na sa naabot sini nga wala tupong nga mga kadalag-an nga naangkon sini sa paglunsar kag pagsubay sa 2nd Great Rectification Movement nga ginsugdan sadtong temprano nga bahin sang tuig 1990’s. indi madani kag indi man dalal-on sa kwarta ang NPA. Gina-athag man nga indi kawatan ang NPA sa natabu nga ambush sa Barangay Puso, La Castellana wala sang personal nga gamit nga gindala ang NPA. Indi matuod nga ginkuha sang NPA ang kantidad nga (P9,000.00) nueve mil pesos nga kwarta ni Ricky Dingcong, ini lunsay kabutigan kag pagpasibangud sang militar.

Ang pagdatâ sang PDT/Bayanihan Team sang AFP agud ibaligya ang sungayan kag lip-serving nga “Peace and Development” sa idalum sang Oplan Bayanihan sa binukid sang Isabela, Magallon, Negros Occidental, mas labi nga magadatâ man ang Human Rights Violations. Ang possible nga mabiktima, segurado nga mangita gid sang nagakaigo kag tunay nga hustisya kag piho ang CPP-NPA amo lamang ang ila pagakadtuan. Gani ang AFP magadul-ong lamang sang mga armas, magaabri sang ila armory para sa NPA kag magakutkot sang ila kaugalingon nga lulubngan sa kaumahan.
Sa mga pulang kumander kag mga isganan nga katapu sang Pulang Hangaway mas labi nga nagapabor ang lihok sang militar kag US-Aquino nga rehimen sa paglunsar sang Taktikal nga Opensiba kag magaangkon sang madamo kag mayor nga mga kadalag-an.

Nagapanawagan kami liwat sa mga sibilyan kag mga abyan sang rebolusyon. Indi gid magpagamit sa militar nga mahimo kamo nga mga “HUMAN SHIELDS”. Indi man magsakay sa mga PNP Patrol Cars kag AFP Combat Vehicles. Sa panahon sang electoral campaign, indi man mag-upod-upod sa mga bayaran nga goons sang mga tradisyunal nga mga pulitiko.

Sgd: KÂ JB REGALADO
Spokesperson
LPC-NPA-Central Negros
Pebrero 24, 2013