NPA wishes success of Kaamulan Festival:: Denounce massive AFP deployment in Bukidnon


Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)
February 22, 2013

After the successful NPA offensive operations against the giant agribusiness companies of Del Monte and Dole last February 19, the local ruling classes grew anxious over the threat to their businesses and properties. Many of them are haunted by the ghost of their age-old exploitation and oppression of the poor amidst military actions that banner the cause of social justice.

This situation is exploited by rogue elements that are sowing hysteria through the malicious dissemination of false information that 500 NPA troops will attack Valencia City and another 200 will attack Malaybalay City. This is annoying the people unnecessarily.

This may also be circulated intentionally to justify the massive deployment of AFP and PNP troops and the use of their heavy war materiel against the revolutionary movement and thus lay the ground for favorable public opinion. Under such circumstances, it is clear that the instigator does not come from the NPA side.

In this regard, we assure the public that no NPA attack will take place in the cities of Bukidnon at this time of the year. We join you in the celebration of the Kaamulan Festival and we hope fervently for its success.

---------------------

Bisaya Version


NPA alang sa kalampasan sa Kaamulan Festival
Ipanghimaraut ang langkob nga deployment sa AFP sa Bukidnon
February 22, 2013

Alan Juanito
Spokesperson
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)

Human sa malampusong opensibang operasyon sa NPA batok sa mga dagkung kumpanyang agribisnes sa Del Monte ug Dole niadtong Pebrero 19, naukay ang lokal nga nagharing hut-ong sa pagpameligro sa ilang mga negosyo ug kabtangan. Daghan kanila ang gihasol sa multo sa ilang dugay nang pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa mga kabus atubangan sa mga aksyong militar nga nagabandera sa katilingbanong kaangayan.

Gisakyan kining maong kahimtang sa mga badlungon nga mga elemento nga naghaling sa pagpanghinadlok pinaagi sa pagpakaylap sa mga hinimo-himo nga mga mensahe nga sulungon sa 500 ka NPA ang syudad sa Valencia ug dayon 200 ka NPA ang mosulong sa Malaybalay City. Pagpamerwisyo kini sa katawhan.

Mahimo usab nga gituyo gyud kini pagpakaylap aron mahatagan og katarungan ang pagbubo sa daghang pwersa sa AFP ug kapulisan ug paggamit sa ilang mga dagkung panggubat nga kahimanan batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Ubos sa maong kahimtang, klaro nga dili NPA ang magpasiugda sa kaguliyang.

Lambigit niini, among ipaneguro ngadto sa publiko nga walay mahitabong pagpanulong sa NPA sa mga syudad sa Bukidnon. Duyog kami kaninyo sa pagsaulog sa Kaamulan Festival ug manghinaut kami sa kalampusan niini.