Panibagong kaso ng extra-judicial killing ng 2nd IBPA sa Albay

Florante Orobia
NPA Albay Provincial Operations Command (Santos Binamera Command)
February 14, 2013

Mariing kinokondena ng Santos Binamera Command ang dalawang panibagong kaso ng extra-judicial killing ng mga mamamatay-taong 2nd IBPA sa lalawigan ng Albay. Dagdag na naman ito sa mahabang listahan ng teroristang krimen ng 2nd IBPA laban sa mga mamamayang Albayano.

Ang unang biktima ng extra-judicial killing ay si Romero Octavo, 36 taong-gulang na magsasakang sibilyan at residente ng Brgy. Sukip, Pioduran, Albay. Habang nasa gitna ng sayawan sa parehong baranggay noong Pebrero 11, bandang ala-1 mag-uumaga, dinukot si Romero Octavo ng 10-kataong elemento ng 2nd IBPA na nakasakay sa ilang motorsiklo. Pawang nakasuot ng bonnet ang mga salarin at armado ng mahahabang baril. Inilabas ng mga salarin si Romero Octavo sa sayawan, pinagbubogbog at saka pinagbabaril.

Nitong Pebrero 12, alas-9 ng umaga, dinukot at pinaslang ng tropa ng 2nd IBPA, kasabay ang tropa ng Force 5, Regional Public Safety Batallion si Dalmacio dela Punta Jr., sibilyang magsasaka na residente ng Brgy. Tubgon, Oas, Albay.

Mabilis na nabuking ang kasinungalingan ni 2nd IBPA Commanding Officer Lt. Col Andrew Costelo na agad naghugas-kamay sa kanilang krimen. Habang itinatanggi nito ang pagpaslang kay Romero Octavo, indirektang inaamin naman nito ang paggawa ng krimen sa pamamagitan ng pagbansag sa biktima na “NPA!”. Sa karamihan ng kaso ng extra-judicial killings, ang mga sibilyang pinaslang ng tropang AFP ay binabansagang ‘NPA’ o ‘sumusuporta sa NPA’. Nakakainsulto rin sa mamamayan at nagmukhang-tanga ang pag-aastang inosente ni Lt. Col. Costelo sa pagsasabing, wala alam ang 2nd IBPA sa krimen at police blotter report na lamang ang napag-alaman nila sa pangyayari samantalang halos 3 kilometro lamang ang layo ng pinangyarihan ng krimen mula sa Halabang Puro Detachment ng 2nd IBPA sa parehong bayan at nasa halos 5 kilometro lang ang layo nito galing sa 11-baranggays na nilulunsaran ng PDT Operation sa saklaw ng Guinobatan, Albay.

Si Romero Octavo ay sibilyan. Sa nakaraan, nakaranas na rin ng panghaharas at pananakot ang ama, kapatid at kamag-anakan ni Romero Octavo mula sa mga nag-ooperasyong tropa ng 2nd IBPA dahil pinagbibintangan nga nilang ‘NPA’ si Romero Octavo.

Samantala, si Dalmacio dela Punta Jr. naman ay dinukot at pinaslang matapos ang bigong pagkubkob nila sa isang iskwad ng Bagong Hukbong Bayan sa Brgy. Tubgon, Oas, Albay. Pinalabas ng berdugong tropa na kaswalti ng BHB o “killed-in-action” si Dalmacio dela Punta Jr. samantalang lampas 1 kilometro ang layo ng bahay nito mula sa pinangyarihan ng labanan at hindi ito kasapi ng BHB. Matagal nang teroristang gawain ng tropang AFP ang idamay ang mga inosenteng sibilyan sa labanan habang ipokritong nagpapanggap na sila kuno ay ‘kampeon ng karapatang-pantao’.

Sa mismong panayam kay Lt. Col. Costelo, hambog pa nitong binanggit na ang pananatili nila sa lugar ay para sa Oplan Bayanihan. Naglalantad lamang ito ng tunay na mukha ng Oplan Bayanihan, mamamatay-tao, salot sa mamamayan at tagalabag ng karapatang-pantao. Kinukumpirma din ng pahayag na ito ang pagiging mapanlinlang ng Oplan Bayanihan at pakitang-tao na pagkukunwaring ‘para sa kaunlaran at kapayapaan’ kuno ito.

Biguin ang Oplan Bayanihan!