Peligroso ang paghatag ni Pnoy og ECC sa Xstrata-SMI

Ka Efren
NDFP-FarSouth Mindanao Region
23 Pebrero 2013


Translated from: Pnoy’s ECC for Xstrata-SMI is catastrophic

Ang pag-apruba ug pag-isyu sa Malakanyang og ECC sa Xstrata-SMI alang sa gold-copper project sa Tampakan usa ka yawan-ong binuhatan. Dili mapasaylo si Pnoy niining maka-uulaw ug maluibong buhat. Subli niyang gipamatud-an ang pagkamasulundon ngadto sa iyang tinuod nga mga amo -- ang mga dagkung agalong yutaan, mga dagkung burgesyang kumprador ug mga langyawng monopolyo kapitalista nga naglakip sa mga dagkung minero. Ang iyang pagduso sa ECC nagpamatuod usab nga ang iyang gipanghambog nga “matuwid na daan” haw-ang ug walay pulos ug nagpakaaron-ingnong maayo apan sa tinuoray naghawan sa dalan alang sa pagpanghilabot ug pagpangawkaw sa mga langyaw’ng monopolyo kapitalista sa atong nasudnong patrimonya.

Ang pag-apruba sa ECC gihimo diin ang Mindanao anaa pa sa yugto sa pagbangon gikan sa grabeng kadaot nga gibunga sa mga superbagyong Sendong ug Pablo, ug dungan sa nahitabong pagdahili sa minahan sa Semirara, Antique. Nagtimaan kini sa pagbalewala sa gubyerno sa kaayohan sa kinaiyahan ug sa katawhan.

Aron ilikay ang Malakanyang gikan sa kasuko sa publiko, si DENR Sec. Ramon Paje namahayag nga aduna silay mga kundisyon nga gilatid isip basehan alang sa pagpadayon o kanselasyon sa ECC. Apan wala kini kapuslanan ug tataw nga gibuhat lamang aron hupayon ang pagsupak sa katawhan. Tin-aw kaayo nga ang gubyerno nagpakaaron-ingnon lamang nga seryosong nagtagad sa mga isyu sa kinaiyahan ug sa kaayohan sa katawhang Lumad kalambigit sa proyekto sa mina. Apan kini nga mga hisgutanan gitapos na sa rehimeng Pnoy pinaagi sa pag-isyu sa ECC ug gitugotan na ang Xstrata-SMI nga makapadayon sa ilang full operation.

Ang pag-isyu sa ECC wala lamang nagpasabot sa binugo, taphaw ug mabaw nga pagtasa sa gubyerno sa hilabihang makadaot nga epekto sa open pit nga pagmina. Labaw pa niini nga katuyoan, ang paghatag sa ECC nagpasabot sa pagtugyan sa kumpanya sa kagawasan nga mohimo og “pagpanghinlo” alang sa pagpangandam sa operasyon, ug ang sunson nga pagpamatay samot pa nga mograbe aron tagbawon ang kahakog sa mga langyawn’ng minero nga mohakop og superganansya. Ang AFP mihimo sa pagpamatay sa mga aktibistang kontra-mina ug sa mga Lumad nga nagsupak sa kumpanya. Ang pag-isyu karon sa ECC nagdugang lamang og kasakit sa mga B’laan sa Bong Mal ug sa tanang biktima sa mga inhustisyang hinimoan sa Xstrata-SMI ug sa sinuholan niining pwersang militar ilalom sa 1002nd Bd - 10th ID, Philippine Army.

Labihang gipakamenos sa gobyerno ang singgit sa katawhan nga ibasura ang yawan-ong Mining Act of 1995 (RA 7942) pinaagi sa pagpagula sa EO79 aron maseguro ang maniubra ug manipulasyon niini pabor sa mga multinasyunal nga mga kumpanya sa mina. Gimugna niini ang Mining Industry Coordinating Council (MICC) nga kontrolado sa Gabinete diin ang tanang desisyon sa DENR, MGB ug EMB moagi ug masentralisa usa sa Malakanyang. Pinaagi niini, ang Malakanyang mihukom gilayon sa pag-apruba ug pag-isyu sa ECC nga usa ka dakung pagpakamenos sa nagdilaab nga kayugot sa katawhan. Isip dugang pagpanginsulto, walay-ulaw nga gipadaplin niini ang anti-open pit mining nga probisyon sa Environment Code sa South Cotabato nga nagsalamin sa tinuod nga sentimento sa katawhan batok sa gold-copper project sa Tampakan. Hinuon, ang nasudnon nga panggamhanan kusganong nagpatuman sa antikatawhan ug antinasyunal nga balaod sa pagmina (Mining Act of 1995 o RA 7942) nga nagatugot sa grabeng kadaut sa kinaiyahan ug katalagman ngadto sa katawhan.

Ang pagbaton sa Xstrata-SMI og ECC nakahagit sa pagsukol sa katawhan batok sa langyawng dinagkung pagmina. Labaw kanus-a man, ang katawhan mopahigayon og mas malangkobon ug mas kusganon nga panghimaraut ug pakigbisog batok niining mangawkaway nga multinasyunal nga gisuportahan sa gubyerno. Dugang pa, ang armadong pagsukol sa katawhang B’laan sa Bong Mal anaa sa makatarunganong pusisyon aron panalipdan ang ilang yutang kabilin ug katungod sa kaugalingong paghukom.

Ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa FarSouth Mindanao determinadong nagahupot sa ilang kinatas-ang tahas sa pagpangulo ug pagduyog sa katawhan sa pakigbisog batok sa langyaw ug dinagkung pagmina ug sa tanang matang sa antikatawhan, antinasyunal ug makadaut sa kinaiyahan nga mga programa ug proyekto nga gipaluyohan sa estado.