Planong pagdedeploy ng "mga boluntaryo" ng US navy sa Tubbataha, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 06, 2013

Translation: CPP denounces plan to deploy US navy "volunteers" around Tubbataha 

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ng P{ilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa planong pagpapahintulot sa US Navy na magtalaga ng mga boluntir na tipong-"US Peace Corps"sa Tubbataha Reefs na diumano, para "bantayan" ang lugar at tiyakin na wala nang sasakyang pandagat na masasadsad muli sa bahura.

"Isa itong malinaw na kaipokritohan! Matapos pasukin ng USS Guardian ang pinangangalagang pook sa Tubbataha, magdulot ng malaking pinasala sa mga bahura at tutukan ng mga baril and mga Pilipinong tagabantay sa lugar, lubusang kaululan at pangagayupapa sa dayuhan ng rehimeng Aquino na payagan ang militar ng US na magtambak ng tinaguriang mga boluntaryo sa pinangangalagaang lugar at ipagkatiwala sa kanila ang tungkulin ng pangangalaga sa bahura," anang PKP.

"Ang dapat nga'y papanagutin at parusahan ang mga US Navy dahil sa ganap na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas," dagdag ng PKP. "Dapat ibasura ng sambayanang Pilipino ang alok na kompensasyon ng US kung magsisilbi lamang ito para takasan ang pagbabayad ng danyos na kaakibat ng pagiging responsabale sa mga paglabag sa mga umiiral na batas ng Pilipinas."

"Higit pa, ang gayong alok ng kompensasyon ng US ay dapat ibasura kung gagamitin lamang ito para bigyang-matwid ang pagtatalaga ng mas maraming pwersang pandagat na mga Amerikamo, mga boluntaryo man sila o hindi, sa lugar ng Tubbataha o kahit saanman," dagdag ng PKP. Idiniin ng PKP na isang interbensyunistang kasangkapan ng gubyernong US ang US Peace Corps na gumagamit ng iba't ibang mga proyektong sosyo-ekonomiko bilang tabing upang makapangalap ng datos sa paniktik at sa lipunan.

Binatikos din ng PKP ang pagdaong kahapon sa Subic Bay ng isa na namang barkong pandigma ng US, ang USS Sotckdale, isang naval guided missile destroyer ng US. Dumating ang USS Sotckdale ilang araw pa lamang matapos dumaong sa parehong lugar ang USS Cheyenne na isang nukleyar na pang-atakeng submarino ng US.

Sa plano ng US na ilipat sa Asia-Pacific ang dayuhang operasyong pandagat nito, asahan na mas dadami ang pagdaong ng mga barko at submarinong pandigma ng US sa Pilipinas.

"Sa ilalim ng Visiting Forces Agreement, pinahihintulutan ng gubyerno ng Pilipinas ang militar ng US na malayang makapasok, magpatrulya at dumaong sa mga pandagat na pasilidad ng Pilipinas at epektibong imaksimisa ang bansa bilang himpilang militar at lunsaran ng hegemonistang mga operasyon ng US sa Asia-Pacific."