VPC-NPA condemns the heinous slaying of Dodo Autillo


Dencio Madrigal
Valentin Palamine Command - NPA-Far South Mindanao
January 31, 2013

The VPC-NPA condemns in the strongest possible terms the heinous slaying of Herminio Nim Autillo in Brgy. New Janiuay, Mlang, North Cotabato, on January 25, 2013, Friday last week.

Herminio, or Dodo, was gunned down by men riding in tandem inside the Autillo compound past 4:00 in the afternoon. He was having a haircut when the 2 assailants armed with pistols approached, and then one of them shot him at the back of his head in close range.

The VPC-NPA expresses its deepest sympathies to the Autillo family and the friends of Dodo at the time of their grief and injustice. In the initial investigation conducted by the VPC-NPA, two most possible motives behind his murder were established – (1) he could be a victim of an AFP perpetrated extrajudicial killing; and, (2) the motive could be political and election-related.

AFP agents have been following Dodo because he is a known former NPA member. He was a peasant activist before his brief stint in the underground movement. It has been more than a decade after he resigned; and since then he was not actively involved in any revolutionary activity. But he remained a military target and constantly under surveillance. At the time the AFP conducted RSOT operations in New Janiuay, the military plotted to kill him because he refused to surrender. But he was able to thwart the military’s attempt.

The military intelligence unfoundedly believes he is still active in the underground movement, placing him in their order of battle. He was their attainable target for retaliation after the AFP have undergone defeats and incur a number of casualties in a series of fire fights in Makilala town.

Under the Oplan Bayanihan framework of the US-Aquino regime, murdering of innocent civilians like Dodo have become rampant. Death squads backed and funded by government and military authorities are tasked to perform the butchery. Extra-judicial killing is the state’s execrable ploy to silence the revolutionaries, the mass activists they suspected as sympathizers or supporters of the revolutionary movement, and including government critics by sowing terror and creating turbulence.

On the other hand, the motive could be political and election-related. Dodo was an active organizer in the local election campaign. He was a plucky attacker and critic of corrupt local politicians. Heated conflicts between political groups are escalating as the election campaign period approaches. Dodo is a defenseless victim caught in a clash between feuding powerful political cliques.

The aggravating political and election-related crimes and the growing number of its victims only prove that the US-Aquino regime’s campaign to disband warlordism in the Philippine politics is a dud. In this situation, a “peaceful, honest and free” election is never possible.

With regards to the Dodo Autillo murder, the VPC-NPA is still conducting its further investigation. The masterminds and perpetrators of the crime must be held accountable and must be punished. In response to the grave abuses and ruthless persecution of civilians perpetrated by the state and its agents, the VPC-NPA calls on all NPA units in the region to carry out tactical offensives in order to punish human rights violators, political warlords and the most brutal armed units of the AFP for their grave crimes against the people.

-----------------

Gipanghimaraut sa VPC-NPA ang brutal nga pagpusil-patay kay Dodo Autillo


Dencio Madrigal
Valentin Palamine Command - NPA-Far South Mindanao
January 31, 2013

Hugtanong gipanghimaraut sa VPC-NPA ang brutal nga pagpusil-patay kay Herminio Nim Autillo didto sa Brgy. New Janiuay, Mlang, North Cotabato niadtong Enero 25, 2013, adlawng Biyernes sa miaging semana. Si Herminio, o Dodo sa iyang pamilya ug kahigalaan, gipusil sa 2 ka tawong nagsakay og motorsiklo sulod mismo sa compound sa pamilya Autillo pasado 4:00 sa hapon. Ginatupihan siya sa usa niya ka igsoon dihang giduol sa 2 ka wala mailhing mga tawo nga armado og pistola. Usa kanila ang mipusil kaniya pinaagi sa pagdul-it sa likod nga bahin sa iyang ulo.

Ang VPC-NPA nagapadangat sa kinasing-kasing nga pakigduyog ug simpatiya niini alang sa pamilya ug mga kahigalaan ni Dodo sa panahon sa ilang pagbangutan ug kawalay-hustiya. Subay sa pasiunang imbestigasyon sa rebolusyonaryong kalihukan, nakita ang duha ka labing posibleng motibo sa pagpatay kaniya. Una, biktima siya sa ekstrahudisyal nga pagpamatay sa pasistang AFP; ug, ikaduha, dunay motibong pulitikal ug nalambigit sa eleksyon. Si Dodo dugay na nga ginasubaybayan sa mga ahente sa AFP tungod nahibal-an nilang usa siya ka kanhing membro sa NPA. Usa siya ka aktibistang mag-uuma ayha milihok og kadali diha sa kalihukang tago. Kapin dekada na sukad sa iyang pagpahulay, ug sukad niadto wala na siya’y aktibong kalambigitan sa bisan unsang rebolusyonaryong aktibidad. Apan nagpabilin gihapon siyang target sa militar ug kanunay nga ginasurbeylans. Niadtong mipahigayon ang AFP og operisyong RSOT sa New Janiuay, giplanohan siyang patyon sa mga sundalo tungod kay dili siya mosurender. Apan nakalikay siya sa maong laraw sa militar.

Ang intelidyens sa militar nasayop sa pagtuo nga aktibo gihapon siya sa kalihukang tago, ug gibutang siya sa ilang order of battle. Gumikan niini, nahimo siyang sayon nga target sa ilang balos nga pagbira human nakahiagum ang AFP og sunod-sunod nga kapildihan ug daghang kaswalti sa mga engkwentro didto sa lungsod sa Makilala. Ilalom sa gambalay sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino, mikaylap ang pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan nga sama ni Dodo. Ang mga sinuholang death squads maoy gigamit sa mga otoridad sa gubyerno ug militar aron mohimo sa maong mga krimen. Ang ekstra-husdisyal nga pagpamatay usa ka brutal nga pakana sa estado aron pahilomon ang mga rebolusyonaryo, mga masang aktibista nga ilang gikatahapang simpatisador o tigsuporta sa rebolusyonaryong kalihukan, ug lakip ang mga kritiko sa gubyerno pinaagi sa pagsabwag og kahasi’g kahadlok ug pagmugna og kalisang.

Sa laing bahin, mahimo sab nga pulitikal ug may kalambigitan sa eleksyon ang motibo niini. Si Dodo aktibong organisador ug tigkampanya sa lokal nga piniliay. Maisogon siyang tig-atake ug kritiko sa korap nga mga lokal nga pulitiko. Nagkainit ang kumplikto tali sa mga pulitikal nga pundok labi na nga nagkaduol na ang eleksyon. Si Dodo nahimong kaluluoy nga biktimang naipit sa nagabangganang mga bato diha sa dulang pag-inilogay og gahum sa pulitika.

Ang paggrabe sa mga krimeng may kalambigitan sa pulitika ug sa eleksyon ug ang nagakadaghang ihap sa nahimong mga biktima niini nagapamatuod lamang nga pakyas ang kampanya sa rehimeng US-Aquino nga bungkagon ang warlordismo sa pulitika sa nasud. Sa ingon niining kahimtang, walay mahitabo nga “malinawon, hinlo ug gawasnon” nga eleksyon.

Kalambigit sa pagkamatay ni Dodo, ang rebolusyonaryong kalihukan padayon pang nagapalalom sa iyang ginahimong imbestigasyon. Ang mga utok ug mga tigpatigayon sa krimen angayan lang nga manubag ug mapahamtangan og tukmang silot. Ug isip tubag sa nagkagrabeng mga pagpangabuso ug brutal nga pagpamatay sa mga sibilyan nga ginahimo sa estado ug sa ilang mga ahente, ang VPC-NPA nagapanawagan sa tanang yunit sa NPA sa rehiyon nga molunsad og mga taktikal nga opensiba aron silotan ang mga tigpanglapas sa tawhanong katungod, mga political warlords ug ang mga labing brutal nga armadong yunit sa AFP alang sa ilang bug-at nga mga krimen batok sa katawhan.