Hinggil sa Pananambang ng BHB Kay Ernesto Babor


Edmundo Jacob Command
NPA-Rinconada Area
March 5, 2013

Tinambangan at napatay ng mga Pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ng BHB-Rinconada ang sagadsaring kriminal at espiya ng militar at pulis na si Ernesto Navarro Babor sa Bgy. Iyagan, Baao, Camarines Sur nooong Marso 3, 2013 bandang alas 8:30 ng umaga.

Labis na kinamumuhian ng mamamayan sa mga bayan ng Rinconada si Ernesto Babor dahil sa kanyang mga krimen sa mamamayan at paglabag sa mga karapatang pantao. Si Babor ay dating kasapi ng CAFGU at aktibong kasapi ng Barangay Intelligence Network (BIN) ng militar at pulisya. Ito ay lehitimong target-militar ng taktikal na opensiba ng BHB. Ilan sa mga pangunahing krimen nito sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ay ang mga sumusunod:

1. Pagdukot, pagpapahirap at brutal na pagpaslang sa dalawang menor-de-edad na kabataan na pinaghinalaang kasapi ng BHB noong 2007 sa Bgy. Tapol, Baao, Camarines Sur. Galing noon sa pamamasyal sina Edwin Tadeo Deloces at Gilbert Ramos nang masalubong ang tropa ng militar na nagsasagawa ng operasyong SOT (Special Operations Team). Pinahirapan ang dalawang kabataan bago pinatay at pinugutan pa ng ulo ang isa.

2. Pagpaslang kay Jesus Bustinera noong taong 2006 sa Bgy. Caranday, Baao, Camarines Sur. Si Bustinera ay kasapi ng Anakpawis Partylist.

3. Pananakot, panghaharas at pagbabanta sa buhay ng mga sibilyan habang kalahok at giya sa operasyong SOT ng 42nd Infantry Battalion sa mga barangay ng Del Pilar, Iyagan, Caranday, Viga, Tapol at iba pang barangay sa bayan ng Baao at sa katabing mga barangay ng Iriga City sa panahon ng malupit na Oplan Bantay Laya ng nakaraang rehimen ni Macapagal-Arroyo.

4. Pagnanakaw ng kalabaw ng mga magsasaka.

5. Pasimuno ng pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga magsasaka upang kikilan sila ng malaking halaga kapalit ng pag-areglo ng kaso.

Ang pagparusa kay Ernesto Babor ay ikinagagalak ng mamamayan lalo na ang kanyang naging mga biktima. Isang hakbang ito sa pagkakamit ng rebolusyonaryong hustisya para sa mamamayan na malaon nang sinusupil ng reaksyonaryong estado at biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nagsisilbi rin itong babala sa mga abusadong kasapi ng AFP, PNP at CAFGU at masasamang loob sa lugar na tumigil na sa kanilang kontra-mamamayang aktibidad.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!


Para sa Bayan,
Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB
Tingnan sa : npacamsur.blogspot.com