Kinukondena ng Tanggapan para sa Proteksyon ng mga Bata ng NDFP ang patuloy na mga paglabag sa karapatan ng mga bata

Coni Ledesma
Pinuno, Special Office for the Protection of Children
16 Marso 2013


Translated from: NDFP Office for the Protection of Children condemns continuing violations of children's rights

Ngayong araw na ito, 15 taon matapos ang paglagda sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Lawe (CARHRIHL), mariing kinukundena ng Special Office for the Protection of Chilren (SOPC) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang patuloy na paglabag ng mga armadong pwersa ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) sa karapatan ng mga bata. Ang mga paglabag na ito ay ang sumusunod:

1. Ang gang-rape o panggagahasa ng grupo sa isang 17 taong gulang na batang babae (na itinago ang tunay na pagkatao para sa kanyang proteksyon) noong Oktubre 11, 2013 sa prubinsya ng Rizal. Inimbita ang batang babae at ang kanyang 13 taong gulong na pinsan ng tatlong sundalo, nina Pfc. Alexander Barsaga, Pfc. Ronnie Castro at PVT Rocky Domingo, para dumalo sa anibersaryo ng 16th Infantry Battalion. Sa loob ng kampo, pinwersa ng mga sundalo ang mga menor de edad na kumain ng cake at uminom ng juice na may droga na naging dahilan para mawalan sila ng malay. Pagkatapos ay ginahasa ng tatlong sundalo ang 17 taong gulang na bata. Nang siya'y magkamalay, hilo-hilo pa siya at nakaramdam ng pananakit ng kanyang pribadong bahagi ng katawan.Matapos ito, nagsimula na siyang magpakita ng kakaibang kilos sa kanilang bahay. Dinala siya ng kanyang mga kamag-anak sa ospital at nakumpirmang may laslas ang kanyang ari na nagpapahiwatig na siya'y talagang ginahasa.

Nagsampa ng kasong panggagahasa at pang-aabuso sa bata ang kanyang pamilya laban sa tatlong sundalo. Nagsimulang pagbantaan ng tatlong sundalo ang batang babae at ang kanyang pamilya, na nagsasabing may masamang mangyayari sa kanila kung hindi iaatras ang kaso. Pinaabutan ng pamilya ang punong himpilan ng batalyon kaugnay sa panggagahasa subalit walang ginawa ang upisyal ng himpilan para panagutin ang mga sundalong manggagahasa. Sa halip, lalo pang naharap ang pamilya sa ibayong panghaharas at pananakot mula sa mga salarin.

Dahil hindi nila makamit ang katarungan para sa bata, nilapitan ng ilang nagmamalasakit at kilalang indibidwal sa prubinsya ang rebolusyonaryong kilusan sa Rizal. Sa kanilang hiling, nagsampa ng kasong pang-aabuso sa bata at gang-rape ang mga tagausig ng bayan ng rebolusyonaryong kilusan sa tatlong sundalo. Isinampa ang kaso sa Hukumang Bayan. Sinimulan ng tagausig ang imbestigasyon at pormal na isinakdal ang tatlong sundalo at naglabas ng mandamyento de aresto ang hukumang bayan laban sa kanila.

2. Noong Marso 11, 2012, napatay ang anim na taong gulang na si Rodelyn Aguirre at sugatan ang kanyang apat na taong gulang na kapatid sa pagsabog ng granada mula sa M79 ng 61st Infantry Battalion na nakakampo sa Baranggay Tacayan, Tapaz, Capiz.

Kinumpirma ang mga datos sa insidente ng isang fact finding mission ng mga organisasyon sa mga karapatang-tao at ng isang independyenteng imbestigasyong isinagawa ng United Nations Children's Fund (UNICEF). Subalit ibinasura ng hepe ng Philippine National Police (PNP) ng Tapaz at ng mga upisyal sa Iloilo City ng Commission on Human Rights ng gubyerno ng Maynila ang pagsisiyasat ng mga organisasyon sa mga karapatang-tao at ng UNICEF. Sa halip, ibinaling nila ang sisi sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

3. Noong Disyembre 21, 2012, nagmomotorsiklo sina Grego Guevarra, 17 taong gulang, at ang kanyang kabigang si Eliseo Lopez. Binabaybay nila Barangay Tayuman sa Aurora, Quezon nang mapadaan sila sa isang tsekpoynt. Noong una'y pinalampas sila sa tsekpoynt na pinangangasiwaan ng mga sundalong lasing subalit kalauna'y pinahinto at inaresto sila.

Dinala sila sa kampo ng 74th IB sa Mulanay, Quezon kasama ang ilan pang inaresto ng mga lasing na sundalo. Buong gabi silang ininteroga. Piniringan sila. Subalit patuloy nilang tinutulan ang pag-aresto kay Grego na isang menor de edad. Siya at ang iba pang kasama niyang inaresto ay inakusahan ng illegal possession of firearams, gaya ng machine gun, bala at bomba, na halatang-halatang itinanim.

Maagang bahagi ng Disyembre 26 ng umaga, ang mga inaresto ay dinala sa Bureau of Jail Management and Penology - Special Intensive Care Area (BJMP-SICA). Kinasuhan sila, kabilang si Grego na isang menor de edad, ng mga gawa-gawang kaso.

Ang tatlong insidenteng ito ay ilang lamang sa mga kaso ng patuloy na paglabag sa mga karapatan ng mga bata ng mga armadong pwersa ng reaksyunaryong gubyerno ng Maynila at sa implementasyon ng Oplan Bayanihan, ang plano sa kontra-insurhensya na dinisenyo ng US na layong gawing walang kabuluhan ang rebolusyonaryong kilusan sa 2013.

Patuloy na sinusubaybayan at idinodokumento ng Special Office for the Protection of Children ng NDFP ang paglabag ng GPH sa karapatan ng mga karapatan. Sa pagtatapos ng taon, maglalabas ito ng ulat sa katulad na mga paglabag pati na sa gawain ng Special Office at iba pang ahensya ng NDFP kaugnay sa pagtatanggol at pagtataguyod ng mga karapatan at kagalingan ng mga bata.