Mga impostor ng 9th IDPA nangingikil ng pera sa mga kandidato

Gregorio "Ka Greg" Bañares
NDFP-Bicol
14 Marso 2013

Nakatanggap ng mga ulat ang National Democratic Front-Bicol mula sa ilang kaibigan at alyado na may ilang grupo ng militar sa ilalim ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa rehiyong Bikol ang nangingikil ng pera at iba pang kagamitan sa ilang kandidato sa mga probinsya ng Albay at Camarines Sur kapalit ang pagbibigay sa kanila ng pekeng "permit to campaign".

Nagpapanggap ang mga impostor na ito na kinatawan ng rebolusyonaryong kilusan at iligal na ginagamit ang pangalan ng Romulo Jallores Command ng BHB-Bikol at ng tagapagsalita ng NDF-Bicol na si Ka Greg Bañares upang mangikil ng pera at magbanta sa mga kandidato.Dalawang alkalde sa probinsya ng Albay at dalawang bise-alkalde na kandidato sa iba't ibang pusisyon ang kinikikilan ng halagang aabot sa limampung libong piso, ilang sako ng bigas at iba pang kagamitan. Tinangkang kikilan din ang isa pang kandidato para sa posisyong bokal (board member). Naiulat din ang pangingikil sa ilang kandidato sa probinsya ng Camarines Sur.

Ang maruming pakanang ito ng 9th IDPA ay bahagi ng kontra-rebolusyonaryong propaganda ng reaksyunaryong rehimen at ng AFP-PNP upang siraan ang mga patakarang ipinatutupad sa saklaw na teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan tungkol sa reaksyunaryong eleksyon. Bahagi rin ito ng kampanya ng paninira ng militar sa tagapagsalita ng NDFP-Bicol at sa mga kumand ng BHB sa rehiyon.

Lalo pang pinatunayan ng 9th IDPA ang matagal ng pag-iral ng bulok na tradisyon ng korapsyon at katiwalian sa hanay ng matataas na upisyal ng AFP at PNP kung saan ginagamit ang kanilang mga tauhan at armas sa maruruming gawain tulad ng paglilingkod bilang bayarang tauhan ng mga pulitiko, gun-for-hire, proteksyon ng mga sindikatong kriminal na sangkot sa iligal na sugal at droga, pangingikil, panghoholdap at iba pang krimen.

Muling pinaaalalahanan ang mga kandidato na makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong kinatawan ng Demokratikong Gubyernong Bayan at matapat na sundin ang mga patakaran kaugnay ng pangangampanya sa mga saklaw na teritoryo nito. Dapat nilang tutulan at ilantad ang mga impostor ng 9th IDPA na nangungulekta ng pondo para sa sariling bulsa at magpaabot ng impormasyon sa mga kinauukulang organo ng Gubyernong Bayan.

Layunin ng mga patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan na tiyaking napapangalagaan ang karapatan at interes ng mamamayan sa panahon ng reaksyunaryong eleksyon, napapanatili ang katahimikan at kaayusan, at nagiging kapaki-pakinabang ito sa mamamayan. Laging kaakibat ng bulok na sistema ng eleksyon ang pang-aapi, panlilinlang, pamimilit, panunuhol at pandarahas upang maipuwesto ang mga kandidato sa iba't ibang pusisyon sa reaksyunaryong gubyerno.

email: greg_banares@yahoo.com
 ndfbicol@gmail.com

website:  www.ndfpbicol.blogspot.com
   www.ndfbicol.wordpress.com

twitter account: www.twitter.com/ndfbicol
facebook account: greg banares