Pagpatay sa lider ng mga biktima ng kalamidad, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 05, 2013

Translated from: CPP denounces killing of calamity victim leader

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagpatay kagabi kay Cristina Morales Jose, isang lider ng komunidad at isa sa mga upisyal ng organisasyon ng mga biktima ng bagyong Pablo.

Binaril siya ng mga salaring naka-motorsiklo kahapon bandang 6 n.h sa Baganga, Davao Oriental, matapos dumalo sa isang pulong ng konseho ng barangay. Nagsisilbi si Jose bilang konsehala ng Barangay Binondo sa Baganga."Ang pagpatay kay Jose ay magagawa lamang ng mga kriminal na elementong kadikit ng 67th IB," anang PKP. Bago ito, iniulat na niya ang panghaharas sa kanya ng mga upisyal ng barangay at mga elemento ng militar at sa iba pang biktima na aktibong lumahok sa mga aksyong protesta noong isang linggo sa Davao.

"Malinaw na ito'y aksyon para takutin ang mga biktima ng kalamidad na nag-iingay at determinadong ilantad ang kawalang-silbi ng rehimeng Aquino at ng departamento nito sa kagalingang panlipunan sa pagharap sa malalang sosyo-ekonomiko at mga isyung makatao na kinakaharap ng mga biktima ng kamakailang mga kalamidad sa Davao Oriental at iba pang lugar sa Mindanao," anang PKP.

"Nangyari ang pagpatay kay Jose matapos ianunsyo ni Dinky Soliman, secretary ng social welfare na papatawan ng mga kasong kriminal ang mga lider ng Barug Katawhan, isang grupo ng biktima ng kalamidad, na nag-organisa ng aksyong protesta noong nakaraang linggo sa labas ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Davao City," pagdidiin ng PKP.

"Ang aksyon ni Soliman ay labag sa napagkaisahang kasunduan sa pagitan ng mga upisyal ng DSWD at mga biktima ng kalamidad na walang kakasuhan sa mga demonstrador na lumahok sa mga aksyong masa noong nakaraang linggo."

"Nanggagalaiti sina Soliman at ang mga boss niya sa MalacaƱang kaugnay ng pagkilos ng mga biktima ng bagyong Pablo simula pa noong Enero at sa mga paglalantad ng katiwalian at kawalang-silbi ng gubyerno," anang PKP. "Nagpapakita sila ng lubos na kawalang-pasensya sa mga biktima ng bagyong Pablo at humantong na sila sa ganap na pagpapahiwatig na ang pagkilos ng mga biktima ay pang-uupat diumano ng mga 'maka-Kaliwang manunulsol' sa imbing pagtatangkang tabingan ang mga kapalpakan ng rehimeng Aquino."

"Sa paglalabas ng gayong pahayag, hindi matatakasan ni Soliman mismo ang pananagutan sa pagganyak sa mga militaristang panatiko na gumawa ng aksyon laban sa mga biktima ng kalamidad at kanilang mga lider, kabilang na si Jose," anang PKP.