Palagsikon ang Rebolusyonaryong Kalihukan sa Kabatan-onan-Estudyante!


Cesar Renerio
NDFP-Northcentral Mindanao region
March 21, 2013


Nakigduyog ang National Democratic Front- North Central Mindanao Region sa pakigbisog sa mga estudyante sa mga eskwelahan sa lain-laing dapit sa kapupud-an. Ang pag-ulbo sa kasuko sa mga kabatan-onan ug estudyante, nga gihalingan sa paghikog sa usa ka kabus nga iskolar nga walay ikabayad sa matrikula, nagbutyag sa kagrabehon sa pagkaunlod sa sistema sa edukasyon sa Pilipinas karon.

Ang nagkadaiyang mga lihok-protesta nagbandera sa pagkundena ug pagpaningil sa rehimeng US-Aquino sa wala paghatag og prayoridad sa edukasyon diha sa nasudnong badyet, pagpribatisa sa mga unibersidad ug kolehiyo nga gipanag-iyahan sa estado, ug pagpadayon niini sa komersyalisado, maki-langyaw ug pasistang sistema sa edukasyon sa Pilipinas.

Dinhi sa Rehiyon sa Amihanang Sentral Mindanao, largado ang hilabihan nga komersyalisasyon sa edukasyon. Mahal kaayo ang ginabayran sa mga “Iskolar ng Bayan” o kadtong nagtungha sa mga publikong tunghaan sama sa Central Mindanao University, Bukidnon State University, Mindanao State University, Mindanao University of Science and Technology ug Caraga State University. Tungod sa padayong pagkunhod sa nasudnong badyet sa edukasyon, ug inanay nga pagpribatisa niini nga mga eskwelahan, wala nay libre ug gani nagkataas na ang ginasingil sa mga State Universities and Colleges matag tuig. Pananglitan sa CMU, gikan P9 ang yunit misaka na kini ngadto sa P150 sa kasamtangan. Sa BSU, tag P225 na ang yunit ug sa MSU-IIT moabot na sa P150 ang yunit.

Sa pikas bahin, labaw pa nga gihimong negosyo sa mga kapitalistang-edukador ang edukasyon sa mga pribadong tunghaan sama sa Xavier University, Fr. Urios University, SJIT, Liceo, Lourdes, CU, COC, SAIT, Saint Peter’s College, St. Michael’s, ug uban pa. Gihimong gatasan ang mga estudyante ug ginikanan nga kinahanglang mobayad og P300 hangtud P700 sa matag yunit. Gipasamot pa kini sa pagtugot sa CHED nga mopausbaw na usab sa ilang matrikula ang 26 ka mga tunghaan sa rehiyon gikan 3% hangtud 16% sa sunod nga school year, gawas pa sa ubang balayrunon. Tungod niini, nakihawan sa ilang katungod sa edukasyon ang mga kabatan-onan samtang labaw pang nahimong pribilehiyo na lang sa nagkagamay nga ihap ang pagtungha sa kolehiyo.

Gawas nga maki-langyaw o nagaalagad sa mga imperyalistang panginahanglan sa hanas ug baratong kusog pamuo ang mga kurso ug oryentasyon sa sistema sa edukasyon dinhi, bangis usab nga ginapitol sa daghang mga tunghaan sa rehiyon ang mga student governments, publications ug organizations. Ginapugos pud ang pagpa-ROTC ug kaylap ang militarisasyon sa mga eskwelahan kung asa ginaatake sa militar ang ligal nga pakigbisog sa mga estudyante, magtutudlo ug mga non-teaching personnel.

Ang nagkaunlod nga kahimtang sa edukasyon repleksyon lang sa nagtinga nga semi-pyudal ug semikolonyal nga sistema sa atong katilingban. Isip paglaum sa nasud, anaa kanunay giabaga sa kabatan-onan ang hagit sa pagpadayon sa nasudnong-demokratikong rebolusyon aron kab-uton ang katilingbanong kausaban nga gisugdan sa atong mga bayani sukad pa sa panahon sa kolonyalismong Espanyol hangtud karon. Ang mga pagtulun-an sa atong kasaysayan angayang magpahinumdom sa mga kabatan-onang estudyante sa kamahinungdanon sa labaw pang pagpalagsik sa ilang demokratikong kalihukan duyog sa tibuok katawhan sa sulod ug sa gawas sa mga tunghaan sama sa nahitabo sa First Quarter Storm kaniadtong Dekada ’70. Yawe ug anaa sa dugukan niini ang lagsik ug lapad nga ginsakpan sa Kabataang Makabayan ug sa mga sanga sa Partido Komunista sa mga tunghaan.

Labaw sa tanan, mainitong ginaawhag sa NDF ang mga estudyante ug kabatan-onan sa kasyudaran sa pag-alagad sa katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan. Sa inyong pagsampa sa NPA aron direktang mosalmot sa armadong pakigbisog, sa pagpaasdang sa agraryong rebolusyon sa kabukiran, mapalingkawas ang mga mag-uuma nga maoy pinakadaghan sa populasyon. Sa kanunay, hugot natong gunitan nga ang mga kabatan-onan ang dili mahubas nga atabay sa mga rebolusyonaryong kadre nga nagapaasdang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon sa pagpalingkawas sa tibuok katawhang Pilipino.

MABUHI ANG KABATAANG MAKABAYAN UG ANG NASUDNON-DEMOKRATIKONG KALIHUKAN SA MGA ESTUDYANTE! MABUHI ANG REBOLUSYON!

(Pinirmahan)
CESAR RENERIO
Tigpamaba
National Democratic Front-NCMR